Pensioentips wanneer je ouder dan 40 bent

Heel wat mensen die de leeftijd van 40 jaar of ouder hebben bereikt, beginnen na te denken over hun pensioen. Dit wordt ook aanzien als het ideale moment om hierover na te denken wanneer u dat nog niet eerder heeft gedaan. Tijdens deze periode kan er in de praktijk worden vastgesteld dat mensen nog altijd geconfronteerd worden met heel wat vragen. 

Wie volop van zijn pensioen wil genieten, begint best zo vroeg mogelijk na te denken over hoe hij dat wil financieren. Kans is immers klein dat u met uw wettelijk pensioen gaat rondkomen als u uw levensstandaard wilt behouden. Hoe vroeger u begint met zelf een spaarpotje aan te leggen, hoe beter.

Hoeveel geld moet u opzij kunnen zetten?

Vroeg genoeg beginnen met sparen voor het pensioen kan in de praktijk een zeer interessant financieel voordeel met zich meebrengen. Bijvoorbeeld, neem nu het bedrag dat u periodiek opzij moet kunnen zetten: Wanneer u begint met sparen voor uw pensioen op jonge leeftijd, gaat het hierbij immers over een percentage van ongeveer 10 à 12 procent van het inkomen waarover u beschikt. Dat is best haalbaar. Op het ogenblik dat u wacht tot u de leeftijd van 40 jaar of ouder heeft bereikt, ligt dat percentage helaas aanzienlijk hoger. U moet immers meer geld opzij zetten als u hetzelfde spaarpotje wil hebben als iemand die vroeger is gestart met pensioensparen.

Als u op uw 40ste verjaardag start met sparen voor uw pensioen, wordt er aangeraden om zo’n 15 à 20 procent van uw loon daarvoor te gebruiken. Dat is niet alleen een stuk meer in vergelijking met pensioensparen op jonge leeftijd, daarnaast kan dit voor veel mensen gewoon teveel zijn. Lang niet iedereen kan immers zomaar tot één vijfde van zijn of haar inkomen opzij zetten voor later. Nogmaals, hoe vroeger u begint met sparen, des te hoger de financiële voordelen komen te liggen waar u op kan rekenen. Daarenboven geniet u in ons land van een fiscaal voordeel als u aan pensioensparen (via de tweede pijler) doet. Hoe vroeger u begint, hoe meer jaren u kunt genieten van dat belastingvoordeel.

Schrik niet van de vereiste bedragen

Wanneer u ergens rond het 40ste levensjaar begint met sparen voor uw pensioen, Zult u kunnen vaststellen dat er gigantische bedragen worden genoemd. Dit is ook logisch. Heel wat mensen stellen behoorlijk financiële eisen voorop voor hun pensioen. Zo komt het niet zelden voor dat er bedragen worden genoemd tot wel 40.000 euro op jaarbasis. Dat komt overeen met een maandelijks leefbaar bedrag van ongeveer 3.333 euro. Dit lijkt veel, maar als u nu ergens in de leeftijdscategorie van 40 jaar zit betekent dit dat er nog ongeveer 25 jaar (of meer) over zal gaan tot u van dit bedrag kan genieten. De inflatie zal ervoor zorgen dat dit bedrag binnen een periode van 25 jaar of langer eigenlijk lang niet meer overdreven is. Het exacte bedrag dat u moet hebben gespaard door middel van pensioensparen om aan deze vereiste te kunnen doen is grofweg rond het miljoen euro.

Dat het bovenstaand bedrag voor veel mensen best even schrikken is, is normaal. Toch hoeft dat in de praktijk niet zo’n groot probleem te vormen om dit miljoen bij elkaar te sparen. Ook hiervoor geldt echter dat voldoende vroeg beginnen met pensioensparen een absolute must is. Bovendien kan het de moeite waard zijn om te kijken in de richting van iets dynamischere spaarmethodes. Let wel, bij dit soort van spaarmethodes moet er ook rekening worden gehouden met een bepaald risico. Wilt u dit risico liever niet lopen? Kies dan voor een meer lineair pensioenspaarplan. Mogelijks moet u dan wel genoegen nemen met een kleiner bedrag.

Uw huidig inkomen als basis voor uw pensioen

Het huidige inkomen waar mensen over beschikken vormt de basis voor hun pensioen. Of u nu begint met sparen ergens tussen uw 20ste en je 30ste levensjaar of later maakt geen verschil. Wat doorgaans wel een verschil maakt, is de omvang van uw inkomen. Als het goed is zal u namelijk kunnen vaststellen dat uw inkomen zal toenemen naarmate u ouder wordt. Moet u het in eerste instantie stellen met een inkomen van 1.500 euro, maar krijgt u later opslag waardoor u plots tot wel 2.000 euro of meer per maand kan verdienen? Dan is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ook uw pensioensparen daar op mee kan liften. Des te meer u met andere woorden verdient, des te meer u opzij moet zetten voor u pensioen, althans als u uw koopkracht wilt behouden.

De evolutie van uw inkomen en uw spaarmogelijkheden

Bovenstaande zegt het eigenlijk al een beetje, het is belangrijk om er voor te zorgen dat alles in uw financiële situatie in evenwicht blijft. Verdient u meer? Dan moet u ook proberen om meer opzij te zetten. Dit niet alleen voor onverwachte situaties, maar ook voor uw pensioen. Alleen op deze manier kant u ervoor zorgen dat u de levensstandaard die u gewend bent ook in de toekomst kan blijven aanhouden. Dit lijkt voor de hand liggend, maar dat is het niet.

Is het voor u niet mogelijk om een deel van uw inkomen te reserveren om te sparen voor uw pensioen? Bijvoorbeeld, omdat u nog rekening moet houden met aanzienlijke periodieke kosten die moeten worden betaald? In dat geval is het altijd een goed idee om te kijken naar extra mogelijkheden om een inkomen te verzamelen. Wat betekent dit concreet? Dat u misschien kan overwegen om op een zeker ogenblik een bijbaantje te nemen. Ook al verdient u hier maar zo’n 100 euro per week extra mee, dit is wel 100 euro die u opzij zou kunnen zetten om wat te sparen. Op deze manier kunt u ook aan pensioensparen doen.

Blijf werken, ook na het bereiken van de pensioenleeftijd

In België is het momenteel toegestaan om onbeperkt bij te verdienen tijdens het pensioen. Dit brengt natuurlijk heel wat interessante perspectieven met zich mee. Heeft u te weinig kunnen sparen in aanloop naar uw pensioen en vreest u bijgevolg dat u daardoor niet meer de levensstandaard zal kunnen aanhouden die u gewend bent? In dat geval is het altijd de moeite waard om te overwegen om te blijven werken. Op deze manier zult u ook na het bereiken van de pensioenleeftijd gewoon de bekende levensstandaard kunnen aanhouden.

Lees ook: 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20