Ruim helft jongeren gelooft niet dat overheid de pensioenen zal kunnen betalen

De federale regering staat voor een enorme uitdaging als ze de jongeren warm wil maken om te sparen voor hun oude dag, via onder meer de tweede pensioenpijler. Jongeren staan eerder pessimistisch tegenover hun pensioen en er heerst een vorm van gelatenheid. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Callebaut Collective in opdracht van PensioPlus, de koepel van de pensioenfondsen.

Uit het onderzoek van Callebaut Collective bij mensen tussen 18 en 40 jaar blijkt dat die leeftijdsgroep erg wantrouwig staat tegenover de toekomst van hun pensioenen. De jongeren maken zich onder meer zorgen over het pensioenbedrag en de pensioenleeftijd. Opvallend: 53 procent van de jongeren denkt dat de overheid er niet zal in slagen om de pensioenen te kunnen blijven betalen.

Ontevreden over het Belgische pensioenstelsel

Aan de hand van een scoresysteem konden de respondenten aangeven hoe ze het Belgische pensioenstelsel beoordelen. De gemiddelde score kwam daarbij uit op 5,4/10. 49 procent van de respondenten gaf een score van 5/10 of lager. Slechts 13 procent van de jongeren gaf een score van 8/10 of meer.

Bijna zes op de tien respondenten zeggen dat ze momenteel niet voor hun pensioen zorgen. ‘Een gevoel van gelatenheid overheerst onder 18-40-jarigen als het over hun pensioenen gaat’, klinkt het.

Voorts blijkt dat er een grote afstand is tussen de jongeren en hun pensioen. Voor veel van hen is hun pensioen een ver-van-mijn-bedshow. Callebaut Collective merkt op dat mensen meer met hun pensioen bezig zijn naarmate ze ouder worden. ‘Echter daardoor ontstaat het syndroom van ‘de twintig verloren jaren”, aldus het adviesbureau.

Vrouwen zijn pessimistischer

Volgens het onderzoek zijn vrouwen wantrouwender en pessimistischer dan mannen wanneer er gepolst wordt naar hun verwachtingen over hun pensioen. Zo is slechts 7,6 procent van de vrouwen positief over het pensioensysteem tegenover 12 procent van de mannen. Vrouwen geven, meer dan mannen, oneerlijkheid, complexiteit en het te laag pensioenbedrag aan als argumentatie waarom ze niet positief zijn over het pensioenstelsel. Zo zegt 34,6 procent van de vrouwen dat het pensioenbedrag veel te laag is. Bij de mannen is dat 24,9 procent.

Ook hebben mannen er meer vertrouwen in dat de overheid de pensioenen zal kunnen blijven betalen: 59,3 procent van de mannen denkt dat dat ook nog het geval zal zijn wanneer ze met pensioen gaan. Bij de vrouwen zakt dat cijfer tot 48,7 procent.

Tweede pensioenpijler

De federale regering heeft zich sterkgemaakt dat het de mensen wil helpen om te sparen voor hun oude dag. In het regeerakkoord staat te lezen dat de tweede pensioenpijler daarbij een belangrijke rol zal spelen. Zo pleit de regering voor een veralgemening van de tweede pensioenpijler. Het is onder meer de bedoeling dat er een tweede pijler voor elke werknemer komt.

Volgens Callebaut Collective staat de regering voor een enorme uitdaging want uit de bevraging blijkt dat de kennis over de verschillende pensioenpijlers eerder beperkt is. Voornamelijk wat de kennis over de tweede pensioenpijler betreft, is er nog werk aan de winkel. Slechts 24 procent geeft aan de tweede pijler goed te kennen, tegenover 40 procent voor de derde pijler, het individueel pensioensparen. Dat komt onder meer omdat de tweede pensioenpijler complexer en ondoorzichtiger is dan de derde pensioenpijler. ‘Er is veel twijfel en onzekerheid bij de jongeren. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor een gespecialiseerde aanpak’, aldus het adviesbureau.

‘Het pensioen gaat over solidariteit en verantwoordelijkheid. We moeten de krachten bundelen in het pensioendebat en de jongeren een stem geven’, zegt Philip Neyt, de voorzitter van Pensioplus. ‘Om het vertrouwen in het pensioen te vergroten spelen leesbaarheid, voorspelbaarheid en stabiliteit met respect voor de verworven rechten een essentiële rol.’

Lees ook:

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20