Paardenwagens uit verkeer Bulgaarse hoofdstad geweerd

Sinds begin deze maand heeft de Bulgaarse hoofdstad Sofia paardenkarren en aanverwante voertuigen uit zijn verkeer verbannen. Opgemerkt wordt dat de maatregel de verkeersveiligheid in de stad zal verbeteren. Bovendien zal de ingreep volgens de autoriteiten ook de dierenbescherming ten goede komen.

“Het gebruik van een paardenkar om zich door Sofia te verplaatsen, wordt voortaan niet meer toegelaten”, beklemtoonde een woordvoerder van het stadsbestuur. “In geval van een overtreding zal het voertuig in beslag worden genomen en een boete worden opgelegd. De eigenaar zal het voertuig bij de bevoegde autoriteiten pas opnieuw kunnen ophalen nadat de boete is betaald.”

Dierenbescherming

“De dieren die voor het vervoer werden ingezet, zullen worden overgedragen aan Ekoravnovesie, een gemeentelijk bedrijf dat ook het probleem van de verwilderde katten, honden en andere dieren moet aanpakken”, voerde de woordvoerder nog aan.

“Ook deze paarden of ezels kunnen door hun eigenaar worden opgehaald. Daarbij zal hij echter eerst de kosten voor de behandeling en verzorging van de dieren moeten vergoeden.”

De maatregel betekent een uitbreiding van een verbod dat al in februari door het stadsbestuur van Sofia werd uitgevaardigd. Toen werd aangekondigd dat paardenwagens en aanverwante vervoermiddelen uit de binnenstad zouden worden geweerd.

Dat verbod is nu over het volledige grondgebied van de stad wordt uitgebreid. Tevens werd aangekondigd dat er strikter op de naleving van het verbod zal worden toegekeken. Tot nu toe konden immers met de regelmaat van een klok nog altijd paardenkarren in het stadscentrum worden opgemerkt.

Toeristische attractie

De paardenkarren vormden voor vele toeristen in Sofia wel een opmerkelijke attractie. “Men is het immers niet gewend om in het straatbeeld van een moderne Europese hoofdstad paardenwagens te zien verschijnen”, erkennen woordvoerders van het stadsbestuur.

“Daarmee genoot Sofia bij vele buitenlandse bezoekers een exotische aanblik. Maar de ingreep was noodzakelijk om een betere verkeersveiligheid te kunnen garanderen. De paardenwagens zorgden immers voor talrijke en gevaarlijke inbreuken op de verkeersregels.”

“Vaak bleken de voertuigen de voorrangsregels niet te respecteren. Verder aarzelden sommigen ook niet om de voetpaden te gebruiken of zich op de tegenoverliggende rijstrook te begeven. Hierdoor werd de veiligheid van alle weggebruikers in het gedrang gebracht.”

“Bovendien moest worden vastgesteld dat de paarden en muilezels die als trekdier werden gebruikt, een slechte verzorging kregen. Dikwijls bleken de dieren ondervoed of ziek. Veterinaire zorg, nochtans vaak noodzakelijk, bleek meestal te ontberen.” De autoriteiten merken nog op de maatregel ook het illegaal vervoer van afval zal bestrijden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20