Kroatische huisartsen in verzet tegen nieuwe verkeerswet

In Kroatië dreigt een nieuwe verkeerswet duizenden burgers te verplichten hun rijbewijs in te leveren. Bovendien kan de nieuwe regelgeving de economie van het land afremmen en de nationale volksgezondheid in het gedrang brengen. Dat staat in een commentaar van de Koordinacija Hrvatske Obiteljske Medicine (Kohom), de associatie van de Kroatische huisartsen, op de nieuwe maatregel die de regering wil invoeren.

In de nieuwe wet, die door de regering voor een tweede lezing naar het Kroatische parlement is gestuurd, wordt aan de huisartsen opgelegd zich formeel uit te spreken over de geschiktheid van patiënten om een auto of een ander voertuig te besturen.

Boetes

De maatregel moet volgens initiatiefnemers de nationale verkeersveiligheid ten goede komen. Daarbij wordt opgemerkt dat huisartsen toegang hebben tot de medische dossiers van hun patiënten, met inbegrip van de geneesmiddelen die worden voorgeschreven.

Wanneer huisartsen vermoeden of vaststellen dat een patiënt niet geschikt is om een voertuig te besturen, zal dat volgens de nieuwe wet aan de autoriteiten moeten worden gemeld. Artsen die weigeren om de gegevens aan de overheid ter beschikking te stellen, zouden een boete tot 10.000 kuna (1.400 euro) riskeren.

De Kohom heeft in een commentaar echter gewaarschuwd voor mogelijke kwalijke gevolgen van het voorstel. “Niet alleen zouden 2.500 huisartsen, die door het medisch geheim zijn gebonden, in een bijzonder moeilijk parket worden gebracht”, voert de associatie aan. “Bovendien dreigen tienduizenden patiënten mogelijk hun rijbewijs te verliezen.”

Gezondheidszorg

Op die manier zouden volgens de Kohom niet alleen tal van persoonlijke problemen kunnen rijzen, maar zouden ook de goede werking van het transport, de toeleveringsketens en zelfs de hulpdiensten in het gedrang kunnen komen.

“Wanneer een groot aantal mensen hun rijbewijs zouden moeten inleveren, zouden er mogelijk niet voldoende geschikte autobestuurders kunnen overblijven om deze services te garanderen”, waarschuwen de huisartsen.

“Maar ook de volksgezondheid zou door de wetgeving in gevaar kunnen worden gebracht”, beklemtoont de associatie. “Indien het wetsvoorstel in zijn huidige vorm behouden blijft, dreigen veel burgers hun jaarlijkse gezondheidscontroles te zullen overslaan.”

“Bovendien zal een aantal voortaan elk bezoek aan de arts proberen te vermijden omdat ze vrezen dat daarbij een probleem aan het licht zou komen waardoor ze niet langer een voertuig zouden mogen besturen.”

“Maar hierdoor zouden de burgers ook de toegang tot een optimale zorgverstrekking verliezen en zouden dreigende gezondheidsproblemen mogelijk niet tijdig aan het licht worden gebracht.”

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20