Amerikaans wegverkeer is het voorbije jaar opnieuw dodelijker geworden

In de Verenigde Staten zijn bij verkeersongevallen het voorbije jaar 42.915 mensen om het leven gekomen. Daarmee is het aantal slachtoffers in het Amerikaanse verkeer opgelopen tot het hoogste niveau in zestien jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Tegenover twee jaar geleden is er sprake van een stijging met 10,5 procent. Dat is de sterkste toename sinds de Amerikaanse dienst voor verkeersveiligheid in het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw met het registreren van het aantal verkeersdoden is gestart.

Rijgedrag

De Amerikaanse dienst voor verkeersveiligheid ziet een aantal redenen voor de toename van het aantal slachtoffers. “Een toenemend aantal chauffeurs maakt zich schuldig aan een onveilig rijgedrag”, merken de analisten op. “Onder meer worden vaker snelheidsovertredingen begaan, terwijl ook meer chauffeurs zich onder de invloed van drugs of alcohol in het verkeer blijken te begeven.”

“Bovendien wordt er na het einde van de coronalockdowns opnieuw vaker een beroep op de auto gedaan”, wordt er opgemerkt. “In totaal werd er in de Verenigde Staten vorig jaar door alle autobestuurders gezamenlijk een afstand van ongeveer 325 miljard mijl afgelegd. Dat betekende een stijging met 11,2 procent tegenover het jaar voordien.”

Wanneer er naar die afgelegde afstanden wordt gekeken, blijkt het aantal verkeersdoden wel een lichte daling te hebben laten optekenen. Vorig jaar werden per honderd miljoen mijl 1,33 overlijdens geregistreerd. Twee jaar geleden was er over datzelfde traject nog sprake van 1,34 slachtoffers.

Veiligheidsgordels

“Er is duidelijk sprake van een crisis in het Amerikaanse wegverkeer”, beklemtoonde Steven Cliff, onderdirecteur van de Amerikaanse dienst voor verkeersveiligheid, in een reactie op het rapport. “De problemen zijn bovendien vermijdbaar, maar vereisen wel een dringende aanpak.”

Inmiddels werd onder meer een campagne opgezet waarin extra aandacht zal worden besteed aan het dragen van veiligheidsgordels. Daarnaast heeft de Amerikaanse regering een budget van 1 miljard dollar voorzien voor de implementering van maatregelen die de verkeersveiligheid – waarbij vooral naar zwakkere weggebruikers wordt gekeken – moeten verbeteren.

Daarbij wordt erop gewezen dat het aantal overlijdens bij fietsers en motorfietsers het voorbije jaar met respectievelijk 5 procent en 9 procent is toegenomen tegenover het jaar voordien. Bij voetgangers was er zelfs sprake van een stijging met 13 procent.

Om de veiligheid te versterken wil de Amerikaanse overheid een duidelijke scheiding maken tussen verkeersgebruikers die zich tegen duidelijk verschillende snelheden voortbewegen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20