“Verkeersdoden zijn niet onvermijdelijk en vanzelfsprekend”

Verkeersdoden mogen niet als onvermijdelijk en vanzelfsprekend worden bestempeld. De maatschappij mag niet aanvaarden dat fatale verkeersongevallen deel uitmaken van het dagelijkse leven. Dat heeft Pete Buttigieg, minister van Transport van de Verenigde Staten, gezegd naar aanleiding van een nieuw verkeersplan – de National Road Safety Strategy – dat hij heeft aangekondigd. Het plan moet volgens Buttigieg uiteindelijk uitmonden in een Amerikaanse maatschappij waar geen verkeersdoden meer moeten worden betreurd.

Het nieuwe verkeersplan moet een antwoord bieden op de recente piek verkeersdoden die in de Verenigde Staten moest worden geregistreerd. Daarnaast betekent de strategie ook een afwijking van de wijdverbreide opvatting dat de meeste voertuigongevallen te wijten zijn aan menselijke fouten. Er wordt nu grotere aandacht gevestigd op de systemen die de weggebruikers omringen.

Als in een oorlog

Buttigieg beklemtoonde dat tijdens de eerste zes maanden van vorig jaar in de Verenigde Staten in het verkeer 18,4 procent meer doden vielen dan dezelfde periode het jaar voordien. Dat was de grootste stijging uit de geschiedenis van het Amerikaanse autoverkeer.

In totaal kwamen tijdens die periode meer dan 20.000 mensen bij verkeersongevallen om het leven. Dat volgde op een toename met 7,2 procent het jaar voordien, hoewel het autoverkeer in de Verenigde Staten destijds onder invloed van de coronapandemie minder druk werd.

“Het is alsof we in een oorlog leven”, stipte Buttigieg aan. “We kunnen niet accepteren dat deze slachtoffers een onvermijdelijk onderdeel zouden zijn van het leven in de Verenigde Staten. Dit is een onaanvaardbare crisis die kan worden vermeden en die dringend moet worden aangepakt.”

De nieuwe strategie wil onder meer in het ontwerp van wagens en wegen een grotere veiligheid inbouwen. Daarnaast wordt er gekeken naar snelheidsbeperkingen en de optimalisering van de medische zorg na ongevallen.

Tevens komt er een betere uitwisseling van data over chauffeurs met een onveilige rijgeschiedenis en een verleden van drugs of alcohol. Verder zal met de autofabrikanten worden samengewerkt voor het opstellen van nieuwe regels voor onder meer automatische noodstoptechnologie en voetgangersdetectie.

“Uiteindelijk moet kunnen worden bereikt dat het Amerikaanse wegverkeer aan niemand meer het leven zal kosten”, stelde Buttigieg nog. “De Verenigde Staten moeten een land worden waar op een dag niemand meer wegens een verkeersongeval van een dierbare zal afscheid moeten nemen.” De volgende vijf jaar zal bijna 14 miljard dollar in programma’s voor verkeersveiligheid worden geïnvesteerd.

Veiligheidsgebreken

De oorzaken voor de toename van het aantal verkeersdoden tijdens de coronapandemie zijn niet helemaal duidelijk, maar de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zegt toch een aantal belangrijke patronen te hebben herkend.

Daarbij wordt gewag gemaakt van een risicovoller gedrag, met onder meer inbreuken tegen de gordelplicht en snelheidsbeperkingen, terwijl ook meer chauffeurs onder invloed van drugs of alcohol zouden hebben gereden.

“Maar daarnaast is er ook de inherent gebrekkige veiligheid bij veel wegen en voertuigen”, beklemtoont Buttigieg nog. De nieuwe strategie betekent een breuk met de conventionele benadering in het Amerikaanse transportbeleid, waarbij de schuld voor verkeersongevallen primair bij de gebruikers wordt gelegd.

Die strategie zou ertoe geleid hebben dat het wegverkeer in de Verenigde Staten veel dodelijker is dan in de meeste vergelijkbare landen, waar het aantal slachtoffers de voorbije decennia stelselmatig is gedaald.

“De autoriteiten moeten erkennen dat mensen feilbaar zijn, fouten maken en soms een slecht beoordelingsvermogen hebben”, luidt het. “Maar dergelijke tekortkomingen mogen niet tot de dood of ernstig letsel leiden.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20