Oxfam: “Klimaatverandering confronteert 18 miljoen mensen met dreigende hongerdood”

In regio’s die door de klimaatverandering het zwaarst worden getroffen, kent ook de extreme honger een snelle toename. Dat blijkt uit een rapport van de ontwikkelingsorganisatie Oxfam, gebaseerd op cijfers uit de tien landen die de grootste impact van de opwarming van de aarde ervaren.

“Extreme honger is nauw verbonden met de klimaatcrisis”, voert Oxfam aan. “Vele delen van de wereld die door extreem weer het zwaarst worden getroffen, hebben ook te maken met ernstige voedseltekorten. In deze landen – die worden geteisterd door droogte, overstromingen, zware stormen en ander extreem weer – is de extreme honger de voorbije zes jaar meer dan verdubbeld.”

Dodelijk

In deze landen – Somalië, Haïti, Djibouti, Kenia, Niger, Afghanistan, Guatemala, Madagaskar, Burkina Faso en Zimbabwe – lijden momenteel ongeveer 48 miljoen mensen acute honger. Zes jaar geleden werden in diezelfde regio’s ongeveer 21 miljoen mensen met extreme voedselproblemen geteld. Bovendien wordt opgemerkt dat in de betrokken landen momenteel ongeveer 18 miljoen mensen op de rand van de hongerdood staan.

“Klimaatverandering is niet langer een tikkende tijdbom, maar ontploft voor onze ogen”, zegt Gabriela Bucher, directeur van Oxfam International. “Het fenomeen maakt extreem weer zoals droogtes, cyclonen en overstromingen – die de voorbije vijftig jaar zijn vervijfvoudigd – frequenter en dodelijker.”

Oxfam wijst erop dat de opwarming van de aarde in een stroomversnelling raakt, maar beklemtoont dat de producenten van fossiele brandstoffen door de stijgende gasprijzen na de Russische invasie in Oekraïne anderzijds enorme winsten hebben kunnen boeken.

“De winsten die deze bedrijven over een periode van achttien dagen boeken, zouden voldoende zijn om dit jaar te voldoen aan de oproep voor humanitaire hulp (49 miljard dollar) die de Verenigde Naties hebben gedaan”, merkt de organisatie op.

Bij de volgende klimaatonderhandelingen, die tijdens de maand november in Egypte zullen worden georganiseerd, zullen de regeringen worden aangespoord om veel sterkere bezuinigingen op de uitstoot broeikasgassen door te voeren. Rijke naties zullen ook worden gevraagd om arme landen financieel te helpen om de gevolgen van de klimaatcrisis op te vangen.

Beloftes nakomen

Vele waarnemers geven echter blijk van sombere vooruitzichten over de uitkomst van de gesprekken. “De geopolitieke omwentelingen door de oorlog in Oekraïne hebben de fragiele coalitie die vorig jaar in november tijdens de klimaatgesprekken in Glasgow was gesmeed, in gevaar gebracht”, werpen zij op.

“Leiders van de rijke vervuilende landen moeten hun beloftes nakomen om de uitstoot te verminderen”, benadrukte Bucher. “Ze moeten betalen voor de maatregelen die landen met lage inkomens moeten nemen om zich aan de klimaatverandering aan te passen en voor de compensaties voor de geleden verliezen.”

“Bovendien moeten onmiddellijk ook levensreddende fondsen worden geïnjecteerd om tegemoet te komen aan de oproep van de Verenigde Naties om de meest getroffen landen ter hulp te komen”, stelde de directeur van Oxfam nog.

Gabriela Bucher pleitte verder voor een extra taks op de overwinsten die vele producenten van energie en voeding hebben kunnen realiseren. Daarnaast riep ze om op de schulden van de armste landen kwijt te schelden.

Uit het rapport van Oxfam blijkt nog dat de klimaatverandering vooral in Afrika zware gevolgen heeft. “Somalië ervaart de ergste droogte uit zijn geschiedenis”, luidt het. “In dat land zijn 1 miljoen mensen door de onleefbare situatie gedwongen te vluchten. In Kenia zijn 2,5 miljoen dieren gestorven en lijden 2,4 miljoen mensen honger.”

“De graanproductie in Niger is als gevolg van extreem weer met 40 procent gedaald, waardoor 2,6 miljoen mensen in acute hongersnood verkeren. De verwoestijning van akkers en grasland in Burkina Faso heeft ertoe geleid dat ook daar meer dan 3,4 miljoen mensen extreme honger lijden.”

(kg)

Meer