Rijke landen zullen doelstelling klimaatfonds zelfs in 2025 niet halen, zegt Oxfam

De beloften van meer dan 10 jaar geleden om de ontwikkelde landen jaarlijks 100 miljard dollar aan financiering te verstrekken, zullen volgens een nieuw rapport zelfs vijf jaar na de doelstelling waarschijnlijk niet worden gehaald. Die beloften werden echter gezien als de sleutel om de komende klimaatbesprekingen vlot te trekken.

Dat bedreigt het succes van de klimaatbesprekingen van de Verenigde Naties in Glasgow, die over enkele weken beginnen. Verder komt ook de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius als onderdeel van het akkoord van Parijs in gedrang, zegt Oxfam International in een studie.

“Rijke landen moeten hun belofte van 12 jaar geleden nakomen en de daad bij het woord voegen”, zegt Nafkote Dabi, hoofd mondiaal klimaatbeleid bij Oxfam. “Het is duidelijk een kwestie van politieke wil.”

Uit gegevens van de OESO van vorige week bleek dat het tempo van het opvoeren van de financiering in 2019 verder vertraagde, met een groei van slechts 2 procent ten opzichte van 2018. Er waren geen gegevens beschikbaar voor 2020, toen het jaarlijkse bedrag van 100 miljard dollar bereikt moest zijn. Echter, door de economische schade die de pandemie heeft aangericht, is dat doel waarschijnlijk niet gehaald.

Ontwikkelingslanden zeggen dat de financiering voor hen van essentieel belang is om zich aan het Parijsakkoord te houden en de CO2-uitstoot te verminderen. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry reisde de voorbije weken de wereld rond, op zoek naar voldoende steun voor de COP26. Die Cop begint overigens op 31 oktober. Maar de financieringskrapte zou wel eens een struikelblok kunnen blijken.

Oxfam heeft ook haar bezorgdheid geuit over de manier waarop de financiering aan de ontwikkelingslanden zal worden uitgekeerd. Meer dan twee derde van de financiering zal in de vorm van leningen worden verstrekt, waardoor de landen nog dieper in de schulden zullen raken.

De VS wordt algemeen beschouwd als het land met het grootste financieringstekort. Deels omdat de voormalige Amerikaanse president, Donald Trump, ’s werelds rijkste vervuiler, uit de overeenkomst van Parijs heeft teruggetrokken. Oxfam zei dat Frankrijk, Australië en Japan hebben bevestigd hun financiering voor armere landen te verhogen.

(lb)

Meer