Overbruggingskrediet berekenen

Onder buitengewone omstandigheden kun je, totdat er een definitieve financiering vast is gesteld, een lening verstrekt krijgen. Een dergelijke leenvorm wordt ook wel een overbruggingskrediet genoemd. De situaties om in aanmerking te komen voor een dergelijk overbruggingskrediet lopen sterk uiteen en hangen ondermeer af van de manier waarop een bank naar deze vorm van geld lenen als tussenoplossing aankijkt.

Bij dubbele woonlasten kun je echter wel een overbruggingskrediet afsluiten. Dit is het geval als je bijvoorbeeld als eigenaar van een woning in een ander (nieuw) huis wilt gaan wonen. Maar ook als je als huiseigenaar een nieuwe woning wilt laten bouwen en als je in een nieuwe woning wilt trekken zonder dat je oude huis nog niet verkocht is. In dit soort gevallen kan het aangaan van een overbruggingskrediet een prima manier zijn om de tijdelijke extra kosten op te vangen. Je oude huis kun je namelijk nog niet van de hand doen zolang je geen nieuwe woning hebt gevonden. Bovenal hebt je de opbrengst van de verkoop van je oude woning vaak nodig om het nieuwe exemplaar mee te financieren.

Bij het (ver)bouwen van een nieuw huis is het in bepaalde situaties ook noodzakelijk om, als eigenaar, voor een bepaalde tijd in de oude woning te blijven wonen. In dat geval zul je dus voor allebei de panden te maken krijgen met de financiële lasten. Een overbruggingskrediet zal in dergelijke situaties ook een manier zijn om de extra financiële druk op te vangen en de betreffende periode gemakkelijker te overbruggen. De lopende hypotheek hoeft dan namelijk niet te worden verhoogd waardoor je kunt besparen op de hogere kosten die een dergelijke verhoging met zich mee zal brengen. 

Wanneer sluit je een overbruggingskrediet af?

Schermafbeelding 2016-05-25 om 10.36.13Je kunt een aantal uiteenlopende redenen hebben om een overbruggingskrediet af te sluiten. In de praktijk zie je echter vooral in bepaalde situaties bijzonder veel aanvragen voor deze leenvorm voorbijkomen als er een woning gekocht wordt. Naast de aankoop van de woning spelen er echter nog een aantal factoren een rol als er een overbruggingskrediet aan te pas komt, zoals.

  • De woningmarkt is op dat moment gestegen waardoor er een heleboel huizeneigenaren moeten kiezen of ze overwaarde van hun huis willen verzilveren of juist niet. Door de overwaarde van een eigen woning om te zetten in contant geld, kun je met de opbrengst van de verkoop van je huidige woning, eventueel samen met een geringe aanvulling uit eigen financiële middelen, zoals spaargeld, de woning van je dromen kopen of zelf realiseren.
  • Het moment van verkoop van je eigen huis zal niet gelijktijdig zijn met het aankoopmoment van je nieuwe woning.
  • De woningmarkt kan onberekenbaar zijn en dat betekent in sommige gevallen dat je het nodig geduld dient te oefenen voordat je woning effectief kunt verkopen. Ook in een dergelijke situatie zal een overbruggingskrediet, waarbij de kredietaanbieder je het geld voorschiet, een optie zijn om niet in de financiële problemen te belanden.

Als je een vennootschap hebt dan kun je eveneens investeren in onroerend goed en zul je tijdelijk een overbruggingskrediet kunnen gebruiken. De rente van een dergelijk krediet kun je bovendien van de belasting aftrekken zolang het een onroerend goed betreft dat bedoel is voor de uitoefening van beroepswerkzaamheden.

Wat is kenmerkend voor overbruggingskrediet?

Een overbruggingskrediet is vooral bedoeld om een korte periode mee te overbruggen. Het is een bijzondere leenvorm die eigenlijk niet kan worden vergelijken met andere soorten leningen of kredieten. Aan een overbruggingskrediet zijn uiteraard ook een aantal voorwaarden en beperkingen aan verbonden zijn, die per kredietverstrekker kunnen variëren. Voordat je een overbruggingskrediet af gaat sluiten, is het dan ook erg verstandig om meerdere aanbieders te vergelijken om op die manier geld te kunnen lenen tegen de meest gunstige voorwaarden.

De aanbieders van overbruggingskredieten willen in het bijzonder zekerheid van jou, als kredietnemer, dat het uitgeleende kapitaal probleemloos terug zal worden betaald. Je krijgt van de kredietverstrekker immers een groot geldbedrag voor de nodige financieringen. Een manier om deze garantie te krijgen, is dat er een zogenaamde hypothecaire inschrijving op je huidige woning wordt genomen. Er zijn echter voor de kredietverstrekkers nog een aantal andere manier om meer zekerheid te krijgen dat hun uitgeleende geld ook werkelijk wordt terugbetaald. Zo kan een kredietverstrekker bijvoorbeeld van een kredietnemer eisen dat deze de onderhandse verkoopakte van het oude pand al heeft ondertekend.

Het maximaal leenbedrag bij een overbruggingskrediet

Het maximum bedrag dat je kunt lenen bij het aangaan van een overbruggingskrediet zal in de regel een percentage bedragen van de geldsom die je zult ontvangen als je eigen woning wordt verkocht. Op die manier kan de kredietverstrekker namelijk een extra veiligheidsmarge inbouwen en het financiële risico dat de instelling loopt voor een belangrijk deel beperken. Bij de bepaling van het maximale leenbedrag bij een overbruggingskrediet is dan ook niet de waarde dat van het grootste belang, maar wel het bedrag dat je effectief kunt, of gaat, ontvangen bij de verkoop van een eigen woning.

Als je een overbruggingskrediet af wilt sluiten, doe je er verstandig aan om zelf ook een zekere veiligheidsmarge in te bouwen. Dit kun je doen door ervan uit te gaan dat de kredietverstrekker je hooguit 80 procent van het verkoopbedrag zal willen lenen. Een overbruggingskrediet is om die reden dan ook voornamelijk geschikt in situaties waarbij je tijdelijk een financieel tekort op dient te vangen, zoals wanneer je een tweede huis wilt gaan kopen, maar je eerste pand nog niet is verkocht.

Een overbruggingskrediet aangaan voor een minder groot bedrag is uiteraard ook mogelijk. Het minimale bedrag dat je kunt lenen door middel van een overbruggingskrediet hangt af van de kredietverstrekker waar je mee in zee gaat. Bij de ene aanbieder kun je dan ook als minimaal leenbedrag aanzienlijk minder lenen, dan bij een ander. Om een kleiner bedrag te lenen, kun je in bepaalde gevallen overigens ook gebruikmaken van een zogenaamd minikrediet.

De rente van een overbruggingskrediet

Voor een overbruggingskrediet geldt, evenals voor een woonkrediet, dat de rente zowel een vast of variabel karakter heeft. De rentevoet van een overbruggingskrediet zal echter minder hoog liggen dan bij een kaskrediet dat je je zichtrekening kunt hebben, maar wellicht hoger uitvallen dan de rente die aan een woonkrediet zal zijn verbonden.

In de praktijk is de rente, die over een overbruggingskrediet in rekening wordt gebracht, vaak variabel. De looptijd is van een dergelijk krediet kan dan wel beperkt zijn, maar in de relatief korte periode kan er wel een heleboel veranderen op de woningmarkt. Als gevolg van dit soort verandering is het doorgaans lastig inschatten of je over genoeg financiële middelen beschikt om het overbruggingskrediet af te kunnen betalen.

Er zijn ook kredietverstrekker die je een overbruggingskrediet aanraden met een vaste rentevoet. Er wordt dan bij een dergelijk overbruggingskrediet doorgaans een hypothecaire waarborg verstrekt als een garantie voor de aanbieder van deze lening. Als kredietnemer kun je dan echter wel van tarieven profiteren zoals die ook zullen gelden voor een reguliere hypotheek. Er zijn echter ook financiële instellingen die je een overbruggingskrediet aan bieden waar je tot 100 procent van de marktwaarde van je oude huis kunt lenen. De rente over deze lening dient echter wel elke maand terug worden betaald. Een minder zwaar overbruggingskrediet behoort soms ook tot de mogelijkheden en daarmee kun je tot 80 procent van de marktwaarde van je oude huis lenen en betaal je geen rente voor de duur van de volledige looptijd. De rente zal, evenals de leensom pas worden voldaan als je je oude huis definitief hebt verkocht.

De looptijd van een overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is over het algemeen bedoeld om tijdelijke financiële problemen op te kunnen vangen. De looptijd van een dergelijk krediet zal om die reden dan ook liggen tussen één en drie jaar. Er zijn echter een aantal kredietverstrekkers dat je, als je een overbruggingskrediet aan wilt gaan, een minimale looptijd voor zullen stellen, terwijl andere aanbieders van deze leenvorm aanzienlijk soepeler om zullen springen met de duur van een overbruggingskrediet.

Je zou bijvoorbeeld leenovereenkomst aan te gaan die iedere drie maanden de mogelijkheid biedt tot verlenging. Hierbij wordt dan een maximum looptijd van drie jaar in acht gehouden. Op het moment dat je een dergelijke overeenkomst wilt aangaan, dan betekent dit dat je op zoek moet gaan naar een kredietverstrekker die exact aan je wensen en voorkeuren wilt voldoen. Voor de duur van de gehele de looptijd van het overbruggingskrediet zul je de leensom niet aflossen, maar alleen rente dienen te betalen over het geldbedrag dat aan je is uitgeleend.

De afronding van een overbruggingskrediet

Elke lening en ieder krediet zul je na het verstrijken van de looptijd afgelost dienen te hebben, en daarnaast nog de rentevergoeding voldaan te hebben die erover in rekening is gebracht. Voor een overbruggingskrediet is dat uiteraard niet anders. Na afloop van dit krediet dien je in de regel de leensom ineens terug te betalen. Op het ogenblik dat deze betaling plaatsvindt, zul je in principe het geld al ontvangen hebben waarmee je deze lening mee af kunt betalen.

Sommige leningen zullen je een zeker financieel voordeel opleveren als je overgaat tot vervroegde aflossing. Bij een overbruggingskrediet kun je een dergelijke vervroegde aflossing in de regel beter uit je hoofd laten. De meeste kredietverstrekker zullen dan immers bepaalde bijkomende kosten in rekening brengen. Vroegtijdig een overbruggingskrediet aflossen kan de kredietaanbieder er namelijk toe brengen om extra kosten aan te rekenen, of je sommeren om een zogeheten wederbeleggingsvergoeding te voldoen.

Vroegtijdig een overbruggingskrediet aflossen kan de kredietaanbieder er namelijk toe brengen om extra kosten aan te rekenen

Op het moment dat je er niet zou in slagen om na het verstrijken van de looptijd van het overbruggingskrediet het geleende bedrag terug te betalen, dan zal de de kredietaanbieder deze leenvorm om kunnen zetten naar een hypotheek met een langere looptijd. Het is dus essentieel om er zeker van te zijn dat je op tijd aan de benodigde financiële middelen kunt komen, bijvoorbeeld door de verkoop van je oude woning of de uitbetaling van een bepaalde bonus.

Is een overbruggingskrediet fiscaal aftrekbaar?

Veel mensen weten niet precies wat er allemaal mogelijk is als je een overbruggingskrediet aan bent gegaan. Een van de meest prangende vragen is bijvoorbeeld: “Is een overbruggingskrediet fiscaal aftrekbaar?” Het antwoord op deze vraag is als volgt te beantwoorden:

  • Een overbruggingskrediet is fiscaal niet aftreknaar in de vorm van bijvoorbeeld woningaftrek. Ondanks dat een overbruggingskrediet soms onder de hypothecaire lening kan worden geschaard, is deze niet aftrekbaar in de vorm van ‘woonbonus’. De reden hiervoor is dat één van de voorwaarden voor een dergelijke fiscale aftrek is dat de looptijd van de lening tenminste 10 jaar zal moeten zijn. Een overbruggingskrediet heeft echter een beduidend kortere looptijd en valt dus niet onder de categorie van woonbonussen in het fiscale systeem.
  • Een overbruggingskrediet is soms fiscaal aftrekbaar in de vorm van intrestaftrek: Dit is echter alleen het geval op het moment dat je kunt bewijzen dat het krediet bedoeld is om een onroerend goed te verwerven of te behouden. In die situatie kan de rente namelijk wel in worden ingebracht (onder het kopje ‘andere interesten’). Het overbruggingskrediet hoeft in een dergelijke situatie zelfs niet hypothecair van aard te zijn, mits je dat uiteraard wel kunt bewijzen tegenover de belastingdienst.

Moet je een schuldsaldoverzekering afsluiten bij een overbruggingskrediet?

Een schuldsaldoverzekering is een bepaalde verzekering die ervoor zorgt dat je nabestaanden gevrijwaard zullen blijven van terugbetaling van door jouw opgebouwde schulden. Indien je komt te overlijden dan worden door hen immers niet alleen je bezittingen geërfd, maar eveneens je schulden. Een schuldsaldoverzekering zal ervoor zorgen dat de begunstigde nabestaande op die manier een heleboel problemen uit handen wordt genomen.

Wanneer je een overbruggingskrediet af hebt gesloten dan zal er een beduidend kleinere kans zijn dat je als kredietnemer komt te overlijden. De looptijd van deze leenvorm is namelijk veel korter dan bijvoorbeeld de looptijd van een hypotheek. Een schuldsaldoverzekering zal, zeker als je gezondheid prima in orde is en je geen risicovolle activiteiten gaat beoefenen, meestal niet noodzakelijk. De kredietverstrekker die je het overbruggingskrediet gaat verstrekken, zal echter wel andere garantie in weten te bouwen om meer zekerheid te krijgen dat hun uitgeleende geld uiteindelijk zonder problemen weer terug wordt betaald.

Let op de kosten van een overbruggingskrediet

Op het ogenblik dat je een overbruggingskrediet af gaat sluiten, dan moet je je goed realiseren dat deze lening bovenop je bestaande schulden zal komen. De kosten van een overbruggingskrediet zijn echter vaak lastig te bepalen omdat deze afhangen van uiteenlopende factoren die vooraf niet exact te voorspellen zullen zijn.

De kosten van een overbruggingskrediet hangen af van:

  • de looptijd van het krediet,
  • de overwaarde van de woning (de resterende hypotheekschuld op je oude woning vermindert met netto prijs die je verwacht te ontvangen bij verkoop ervan,
  • de rente (een lastig te bepalen factor die de kosten van het krediet wel aanzienlijk kan verhogen).

Zodra je eenmaal een overbruggingskrediet hebt gekregen, zul je niet elke maand te maken krijgen met de rekening. Je betaalt bij een overbruggingskrediet namelijk pas op het moment dat je pand is verkocht. Met het geld dat je dan ontvangt dien je meteen het geld van je oude woning en leenkosten van het overbruggingskrediet te betalen. De betaling van een overbruggingskrediet zal dan ook altijd achteraf plaatsvinden.

In bepaalde gevallen moet je echter ook notariskosten betalen als je een overbruggingskrediet aangaat. Dit is echter niet standaard het geval omdat het een overeenkomst betreft tussen een kredietverstrekker en jou als kredietnemer. Er zullen geen notariskosten worden berekend, maar wel bepaalde bijkomende dossierkosten. Notariskosten komen soms wel voor wanneer er voor het overbruggingskrediet een mandaat op het oude (onverkochte) huis wordt genomen.

Het meest gunstige overbruggingskredieten vinden

Bij het vinden van het meest gunstige overbruggingskrediet moet je op de eerste plaats realistisch blijven ten aanzien van de geldsom die je bij de verkoop van je huis verwacht te ontvangen. Je kunt wel meer willen ontvangen bij de verkoop van je huis, maar dit hoeft in werkelijkheid niet het geval te zijn en zul je je tevreden dienen te stellen een lager bedrag. Het verschil zul je bij moeten betalen op de dag dat het overbruggingskrediet zal vervallen. Om die reden zal de kredietverstrekker dikwijls ook zelf een extra marge inbouwen en een maximum instellen voor het geldbedrag dat je kunt lenen.

Om er echter zeker van te zijn dat je een overbruggingskrediet afsluit tegen de meest gunstige voorwaarden, kun je verschillende simulaties uitvoeren, offertes aanvragen en voorwaarden vergelijken van verschillende kredietverstrekkers. Online kun je bijvoorbeeld een prima vergelijking maken tussen het aanbod van de diverse aanbieders. De verschillende verstrekkers van overbruggingskredieten hanteren immers niet allemaal dezelfde tarieven en mogelijkheden. In de regel zal het dan ook zeker de moeite lonen om meerdere aanbieders van overbruggingskredieten met elkaar te vergelijken. Door de meest gunstige aanbieder te kiezen zul je immers aan het einde van de rit behoorlijk wat geld kunnen besparen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20