Zal de hypotheekrente in 2016 dalen?

Geld lenen tegen een interessante rente wil iedereen die wat extra financiële speelruimte nodig heeft. Rente is immers een belangrijke factor bij de uiteindelijke kosten van een lening of krediet. In de jaren 2015  zette de rente op hypotheken een daling in en werd het kopen van een eigen huis extra aantrekkelijk. Op die manier kun je dus aanzienlijk voordeliger uitzijn en meer vastgoed kopen met hetzelfde bedrag.

Zal de hypotheekrente nog verder dalen?

De ontwikkeling van de rente over een hypotheek in de komende jaren zal afhankelijk zijn van een aantal factoren. De hoogte van de rente op een lening wordt onder andere bepaald door:

  • de vraag en het aanbod in de financiële wereld: banken en andere financiële instellingen handelen immers ook in geld en vraag en aanbod zijn het uitgangspunt voor de zogenaamde indicatieve rente.
  • de bank of andere kredietverstrekker heeft zelf ook invloed op de hoogte van de rente waar een lening of krediet tegen wordt afgesloten,
  • de hypotheekvorm, zoals een annuïteiten- of een lineaire hypotheek,
  • de looptijd: een korte- of langlopende hypotheek,
  • het risico dat de kredietverstrekker loopt: dit kan voor elk soort hypotheek anders zijn.

Verwachting voor rente op kortlopende hypotheken

Op het moment dat je besluit om een hypotheek af te sluiten met een relatief korte looptijd dan heb je te maken met:

  • een hypotheek met variabele rente (een lange rente vast periode): hierbij staat de rente dus staat niet vast, maar kan schommelingen laten zien die beïnvloed worden door veranderingen op de financiële markt,
  • een hypotheek met een korte looptijd (een korte rente vastperiode): de looptijd kan dan uiteenlopen van enkele maanden tot 2 jaar.

Een hypotheek met een looptijd van meer dan 2 jaar heeft een langere rente vastperiode waardoor je gedurende meerdere jaren een gelijkblijvende rente betaalt over deze hypothecaire lening. De rente zal bovendien tussentijds niet veranderen, en dus niet reageren op eventuele veranderingen op de financiële markt.

Het voorspellen van de rente

Het maken van een voorspelling van de ontwikkeling van de rente over hypothecaire leningen is zeker niet eenvoudig. Toch zijn er deskundigen, op het gebied van ontwikkelingen op verschillende financiële markten, die dergelijke prognoses wel opstellen. Hoewel deze deskundigen de financiële markten goed begrijpen, wil dit niet zeggen dat hun voorspellingen ook altijd helemaal uitkomen in de toekomst.

In het jaar 2015 was, net zoals een jaar eerder, een daling van de rente op kortlopende hypotheken waar te nemen. De verwachting voor 2016 is dan ook dat deze tendens zich verder voort zal zetten. Deskundigen verwachten zelfs dat de rente op hypotheken nog fors verder zal dalen. Hierbij gaan zij uit van de economische situatie van dit moment. Met andere woorden: het financieren van een eigen woning met een kortlopende hypotheek zal ook in 2016 interessant blijven.

Verwachting voor rente op langlopende hypotheken

Indien je kiest voor de financiering van je eigen huis met een hypothecaire lening met een langere rentevaste periode, waarbij de rente gedurende 2, 5, 10 of 20 jaar vast staat, dan spreek je van een hypotheek met langlopende rente. Voor langlopende hypotheken is de verwachting, ondanks de relatief gelijkblijvend rente op dit moment, dat deze hypothecaire leningen in 2016 een lagere rentevoet zullen hebben. Met andere woorden: de rente op langlopende hypotheken zal de trend van de kortlopende hypotheken volgen. Ondanks deze verwachting is het overigens lastig te voorspellen op welk moment een dergelijke daling op de rente over hypotheken zich exact in gaat zetten.

Hypotheek keuze bij een dalende hypotheekrente

Wanneer verwacht wordt dat de rente over hypotheken (nog verder) gaat dalen dan lijkt voor sommige mensen een hypotheek met een variabele rente, ofwel een korte rente vastperiode, risicovol. Toch wordt door de meeste deskundigen juist deze hypotheekvorm aangeraden met het oog op de dalende rente op kortlopende hypotheken op dit moment. Indien je kiest voor een langere rente vastperiode dan zul je immers weinig, of helemaal niet, profiteren van de rentedaling. Bij deze hypotheek weet je echter wel vooraf met welke kosten je uiteindelijk te maken krijgt.

Indien je nu een hypotheek af gaat sluiten dan zullen veel financieel adviseur je aanraden om een hypotheek met een korte looptijd af te sluiten. Zodra er de daling van de rente op langlopende hypotheken doorzet kun je de kortlopende hypothecaire lening alsnog omzetten in een variant met een langere rente vastperiode. Niemand wil immers geld lenen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en rentevoeten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20