Zwarte lijst: veranderen van hypotheek

In de regel sluit maar één, of hooguit enkele keren, in je leven een hypothecaire lening af. Toch zie je vandaag de dag dat steeds meer mensen hun hypotheek willen veranderen. Deze verandering heeft voor een belangrijk deel te maken met de rentes die de laatste jaren fors zijn gedaald.

Dalende hypotheekrente

Als gevolg van de dalende hypotheekrentes zijn een heleboel mensen op zoek gegaan naar een meer goedkope lening voor hun woning. Het aantal aanvragen bij banken door klanten die hun hypotheek willen veranderen zijn dan ook al enige tijd fors toegenomen. Desondanks was er eveneens nog een behoorlijk grote groep mensen die besloot om nog wat langer te wachten. De rentes op hypothecaire leningen bleven echter verder dalen. Toch zijn er nog altijd een heleboel consumenten die uitgingen van de hypotheekrente nog verder zou kelderen.

Echt vreemd is dit overigens niet als je je bedenkt dat de financiële markten enkele rentestijgingen laten zien. Dergelijke stijgende rentes hebben tot gevolg dat er een behoorlijk groot aantal mensen nu opeens in actie komen. Deze groep neemt, in plaats van nog verder te wachten, contact op met hun bank of kredietmakelaar. Een verandering van de hypothecaire lening staat vanaf dit moment bovenaan het prioriteitenlijstje.

Kosten hypotheek veranderen

Tip! Vergelijk leningen bij verschillende banken:
[table id=5 /]

Met een hypothecaire lening, kortweg een hypotheek genoemd, wordt een contact bedoeld tussen een tweetal partijen. Een dergelijke lening kan dus in goed onderling overleg worden veranderd. Als het gaat om een hypotheek aan een particulier dan geldt de regel. Een hypothecaire lening kan ineens af worden gelost, mits er een wederbeleggingsvergoeding zal worden betaald. Een dergelijke vergoeding zal zich beperken tot drie maanden rente. Met andere woorden je betaalt dan het nog openstaande leenbedrag samen met de rente die je de eerstvolgende drie maanden zou hebben moeten afdragen.

Een dergelijke regel is eveneens van toepassing op alle andere consumentenleningen. Een hypotheek laten veranderen zodat je je oude lening terugkunt betalen, kan eveneens onder deze noemer worden geschaard. Echter als het gaat om een hypotheek dan dient er te worden voldaan aan een heleboel vormvereisten. Verder moet je rekening houden in een dergelijk geval dat je extra kosten dient te maken. Je kunt hierbij denken aan de kosten voor een notaris, de kosten die een hypotheekkantoor in rekening zal brengen en dossierkosten die een bank berekent.

Afweging maken van de kosten en de baten

Het is dus essentieel om de extra kosten af te wegen tegen de eventuele rentebesparingen. Een hypotheek werkt met een zogenaamde samengestelde rente met als gevolg dat je rekening moet houden met het gebruik van formules en het nodige rekenwerk. Bij voorkeur laat je een gespecialiseerde makelaar je dossier beoordelen. Deze expert op het gebied van hypothecaire lening kan je dan al snel vertellen of het veranderen van je hypotheek daadwerkelijk de moeite waard zal zijn.

Zwarte lijst

De nationale Bank van België houdt een register bij van alle afgesloten leningen met een looptijd van tenminste driemaanden en een leenbedrag van minimaal € 1000. Dit register wordt in de volksmond ook wel de zwarte lijst genoemd. Naast de eerder genoemde leningen worden ook afbetalingsproblemen op de zwarte lijst genoteerd. In beide gevallen zal de codering nog een jaar achter je naam blijven staan als je de betreffende financiële problemen op zijn gelost.

Doordat kredietverstrekker inzage hebben in het register kun je, als je al een hypotheek af hebt gesloten, vaak geen nieuwe lening aangaan. Het zal dan ook niet meevallen om een minder gunstige hypothecaire lening te veranderen. De volgende optie zou je eventueel nog kunnen proberen:

  • Onderhands lenen bij bijvoorbeeld familie of vrienden. Je dient dan wel duidelijke afspraken te maken omdat financiële rompslomp dikwijls voor een zekere druk op de onderlinge relatie uitoefent.
  • Een krediet op afbetaling met hypothecaire waarborg Dit kan alleen als je in het bezit bent van vastgoed. Zelfs bij een reeds afgesloten langlopende hypothecaire lening is dit mogelijk, mits je deze al deels en accuraat af hebt betaald. Je goede eigen inbreng is hiermee immers bewezen. Bij voorkeur combineer je een dergelijke lening met een zogenaamde herschikking van je budget. Dit betekent dat je meerdere lopende leningen samenbrengt. Je krijgt dan een lening met een langere looptijd, maar ook elke maand meer financiële speelruimte.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20