Verschillende leenvormen in Vlaanderen

Er zijn situaties waarin je niet meer ontkomt aan het afsluiten van een lening of krediet. Geld lenen kan nodig zijn om een tijdelijk geldtekort op te kunnen vangen, een prijzig (duurzaam) product mee te bekostigen of om een onverwachte tegenvaller mee te financieren. Je kunt hierbij kiezen uit verschillende leenvormen met ieder hun eigen voor- en nadelen.

Geld lenen kost altijd geld

Het tegenovergestelde van geld lenen is geld sparen. Indien je geld spaart dan stel je bepaalde uitgaven dus uit, terwijl als je geld leent dan financier je nu producten die je later afbetaald. Maar je betaalt dan niet alleen afbetalingen, je betaalt namelijk ook rente en andere leenkosten, zoals:

  • afsluitkosten,

Afsluit- en administratiekosten worden gezamenlijk berekend tot de effectieve rente van een lening. Zo kan je eenvoudiger een vergelijking maken van de kosten die diverse kredietverstrekkers in rekening brengen als je er een bepaalde lening afsluit.

Verschillende leenvormen

Persoonlijke lening

De persoonlijke lening is meest simpele leenvorm. Elke maand betaal je een vast aflossingsbedrag samen met de rente. De hoogte van je inkomen bepaalt bij een persoonlijke lening de maximale leensom. Dikwijls mag je kiezen welke looptijd je wilt toepassen op een persoonlijke lening. Bij een langere looptijd betaal je elke maand minder, maar het rentebedrag over de uiteindelijke lening zal hoger zijn dan wanneer je voor een kortere looptijd zou kiezen.

Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet spreekt je met een bank af tot welk bedrag je geld kunt lenen. Je kunt met een doorlopend krediet dus zelf bepalen hoeveel geld je leent en op welk ogenblik je dit doet, mits je afgesproken limiet niet overschrijdt. Zodra je geld opneemt van een doorlopend krediet, moet je elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing voldoen, net zoals bij een persoonlijke lening het geval is. Zodra je het volledige bedrag terug hebt betaald, ben je schuldenvrij en betaal je pas weer als er geld is opgenomen.

Het flexibele karakter van een doorlopend krediet maakt deze leenvorm voor veel mensen interessant. Voor de kredietverstrekkers zijn doorlopende kredieten eveneens erg aantrekkelijk omdat deze doorgaans niet volledig afbetaald worden en er dus voortdurend rente betaald zal worden. Bij een doorlopend krediet kun je immers weer geld lenen zodra je een deel van het krediet af hebt gelost. Er zal dus gedurende een langere tijd een schuld in stand worden gehouden.

Kopen op afbetaling

Bij bepaalde bedrijven is het mogelijk om producten te kopen of afbetaling. Bij een aankoop betaal je een gedeelte van de aankoopsom (aanbetaling), terwijl het restbedrag later in termijnen wordt afgelost. Door zo geld te lenen kun je meteen de eigenaar worden van een bepaald product en hoef je dus niet eerst te sparen. Je moet er echter wel rekening mee houden dat je op deze manier veel meer geld betaalt dan wanneer je meteen het volledige aankoopbedrag zou voldoen. Bedrijven die kopen op afbetaling toestaan rekenen meestal een hoge rente voor deze service.

Huurkoop

Huurkoop doet denken aan kopen op afbetaling, maar toch zijn er een aantal verschillen waar te nemen:

  • een aanbetaling is niet noodzakelijk,
  • de verkoper blijft eigenaar van het product je de aankoopsom volledig afgelost hebt,
  • bij een betalingsachterstand is de verkoper gerechtigd om het product weer in te nemen. Je bent dus pas echt de eigenaar op het ogenblik dat de afbetaling voltooid is.

Hypothecaire lening

Op het ogenblik dat je vastgoed, zoals een huis, wilt kopen dan heb je doorgaans een hypothecaire lening nodig. Bij een hypothecaire lening, ook wel hypotheek genoemd, leen je geld van een kredietverstrekker om je woning mee te financieren. De hypotheekrente die je betaalt, is maximaal 30 jaar aftrekbaar van de belasting. De hypotheekrente betaal je gedurende een erg lange periode waardoor je uiteindelijke rentekosten erg hoog zijn na aflossing van de volledige leensom. Om die reden is het verstandig om, voordat je een hypotheek aangaat, de hypotheekrentes van diverse kredietverstrekkers te vergelijken.

Vaak is de looptijd van een hypotheek erg lang, in de regel 30 jaar. Het financieel risico dat een kredietverstrekker loopt is dan ook bij een hypothecaire lening erg groot en zal het vastgoed waar de lening op rust als onderpand dienen. Zodra je het aflossingsbedrag niet meer kunt voldoen dan kan de verstrekker van de hypotheek de woning laten verkopen om op die manier (een deel van) het geleende geld terug te krijgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20