Ook Queen Elisabeth lijdt onder de crisis in de Britse winkelstraten

In het Verenigd Koninkrijk realiseerde de Crown Estate in het boekjaar dat eind maart werd afgesloten een winst van 269 miljoen pond. Dat betekende een daling met 22 procent tegenover het jaar voordien. De terugval moet volgens de Crown Estate, de beheerder van het vastgoed van de Britse kroon, worden toegeschreven aan de uitbraak van de coronapandemie. De negatieve impact van de gezondheidscrisis kon wel enigszins worden verzacht door de veiling van een aantal offshore windparken. 

De Crown Estate heeft een grote vastgoedportefeuille – met onder meer het Windsor Great Park en een reeks panden in de wijken Regent Street en St. James’s in Londen – in bezit, maar beheert ook de zeebodem van de Britse territoriale wateren.

De winsten van de Crown Estate worden afgedragen aan de Britse schatkist. De inkomsten daarvan gaan voor 25 procent  – onder de vorm van een soevereine schenking – naar de koninklijke familie. Deze formule wordt trouwens volgend jaar herzien.

Waardedaling

De waarde van de totale portefeuille van de Crown Estate steeg vorig jaar met 7,5 procent tot 14,4 miljard pond. “Dat was vooral te danken aan de waardestijging van de maritieme portefeuille met een bedrag van 2,1 miljard pond, dankzij de verkoop van huurcontracten voor windturbineparken”, luidt het.

“Deze stijging kon een waardedaling van 1,1 miljard pond in de winkelportefeuille van de Crown Estate compenseren. Vooral het Londense winkelvastgoed verloor aan waarde. Dat was het gevolg van de uitbraak van de coronacrisis, die ook in het Verenigde Koninkrijk de retail zwaar heeft getroffen.”

De Crown Estate incasseerde het voorbije jaar 81 procent van de inkomsten uit de verhuur van zijn patrimonium winkels en kantoren. “Aan vele huurders werden kortingen of vrijstellingen toegestaan, om hen te helpen de gevolgen van de pandemie enigszins op te vangen en de crisis te overleven”, merkt Dan Labbad, chief executive van de Crown Estate, op.

“Twee jaar geleden werden in Regent Street 50 miljoen bezoekers geteld. Dat aantal viel vorig jaar echter met 75 procent terug. Een deel zal wellicht terugkomen, maar een volledig herstel is zeker niet gegarandeerd.”

Labbad merkte wel op dat de retailparken in het algemeen betere prestaties lieten optekenen dan winkels in het stadscentrum. “Voor een verplaatsing naar de retailparken doen de consumenten meestal gebruik van hun eigen wagen, terwijl de stadscentra vooral door het openbaar vervoer worden gevoed”, benadrukt hij.

“De coronacrisis heeft de populariteit van het openbaar vervoer, door de angst voor mogelijke besmettingen, echter gevoelig uitgehold.”

Klimaatdoelstellingen

Offshore windparken bouwen in de portefeuille van de Crown Estate een groeiend aandeel uit. “Het is de bedoeling om de Britse offshore windkracht de volgende tien jaar van minder 10 gigawatt tot meer dan 40 gigawatt op te voeren”, verduidelijken analisten. “Dat is voldoende om elke woning in het Verenigd Koninkrijk van elektriciteit te voorzien en het land de mogelijkheid te bieden om zijn emissiedoelstellingen te realiseren.”

De sector bezorgde de Crown Estate eerder dit jaar een belangrijke meevaller door een succesrijke veiling van nieuwe projecten voor de kusten van Engeland en Wales. Energiebedrijven lijken voor de leasing van de zeebodem voor hun windkrachtprojecten in totaal bijna 880 miljoen pond per jaar te willen betalen.

Dan Labbad waarschuwde dat de Crown Estate wellicht nog eens met twaalf zware maanden rekening zal moeten houden. “De Britse retailsector blijft het moeilijk hebben”, benadrukte hij. “We zijn op dit ogenblik aan het onderzoeken op welke manier optimaal aan de vraag van de consumenten kan worden beantwoord.”

Hij verwees daarbij na onder meer een gedeeltelijke omvorming van Oxford Circus tot voetgangerszone. Anderzijds worden ook kantoren aangepast aan het concept van flexibel weken.

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20