Offshore windkracht spreidt zich verder over Europa uit

Europa heeft het voorbije jaar 26,3 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe offshore windparken. Daarmee werd 7,1 gigawatt aan nieuwe capaciteit, ondanks de negatieve impact van de corona-pandemie, gecreëerd. Dat zegt een rapport van de sectorvereniging WindEurope. Deze nieuwe capaciteit wordt de volgende jaren gebouwd, nadat vorig jaar 2,9 gigawatt aan offshore windcapaciteit werd geïnstalleerd.

‘Een nieuwe investering van 26 miljard euro vorig jaar betekent een enorme blijk van vertrouwen in de mogelijkheden van offshore windenergie,’ betoogde Giles Dickson, chief executive van WindEurope, in een commentaar op de studie. ‘Investeerders zien dat offshore windkracht bijzonder goedkoop, betrouwbaar en veerkrachtig is. Ook stelt men vast dat vele regeringen in de technologie zijn geïnteresseerd.’

Groot groeipotentieel

‘Deze investeringen zullen dan ook voor een verdere economische groei en een toenemende tewerkstelling zorgen. Elke nieuwe offshore windturbine genereert 15 miljoen euro aan economische activiteit. Op dit moment werken 77.000 mensen in offshore wind in Europa. Aan het einde van dit decennium verwachten we dat de sector 200.000 arbeidsplaatsen zal vertegenwoordigen.’

Het voorbije jaar werden in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Frankrijk nieuwe investeringen in offshore windkracht beslist. ‘Om de doelstellingen van de Europese Unie te halen, moet echter nog een lange weg worden afgelegd. Bedoeling is immers dat Europa tegen eind dit decennium 60 gigawatt aan offshore windkracht heeft geïnstalleerd. Tegen eind deze eeuw zou die capaciteit tot 300 gigawatt moeten zijn opgelopen.’

Het voorbije jaar werden in vijf Europese landen nieuwe offshore windparken in gebruik genomen. In Nederland en België was er sprake van respectievelijk bijna 1,5 gigawatt en meer dan 700 megawatt. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland werden nieuwe windparken opgestart. In Portugal werd de installatie van een drijvend offshore windpark voltooid.’

Hiermee wordt ook de trend van het jaar voordien, toen tien windparken met een totaal van 3,6 gigawatt aan capaciteit in gebruik werden genomen, verder gezet.

‘De nieuwe installaties tonen de veerkracht van de offshore windindustrie,’ aldus Dickson. ‘Ondanks de economische moeilijkheden zijn de Europese offshore windparken energie blijven leveren. De sector is nieuwe turbines en windparken blijven bouwen.’ Europa heeft nu 25 gigawatt offshore windkracht, verdeeld over 116 sites in twaalf landen, opgebouwd.

Europese dimensie

Ook Frankrijk en Polen koesteren plannen om hun arsenaal aan offshore windkracht verder uit te breiden. Frankrijk start de werken aan een offshore windpark van 1 gigawatt dat over twee jaar klaar moet zijn. Polen heeft anderzijds een proces opgezet om tegen het midden van deze eeuw over 28 gigawatt aan offshore windkracht te kunnen beschikken.’

‘Offshore windkracht is niet langer tot de Noordzee beperken,’ voert Dickson aan. ‘De sector krijgt snel een Europese dimensie. Steeds meer landen doen terzake toezeggingen. Ook Spanje, Griekenland, Ierland en de drie Baltische staten willen offshore turbineparken aanleggen. Bovendien konden ook met overheden en bedrijven – zoals Nestlé, Amazon en Deutsche Bahn – overeenkomsten over gegarandeerde afnames worden afgesloten.’

‘We moeten deze beweging vasthouden,’ benadrukt Dickson. ‘Daarbij moet onder meer gestreefd worden naar een alomvattend wettelijk kader, een verbeterde maritieme ruimtelijke ordening en gestroomlijnde vergunningsprocedures, zodat het volledig potentieel van de Europese offshore windkracht kan worden ontplooid.’

Meer