Ondanks coronacrisis boomt investering in offshore windkracht

In de eerste helft van dit jaar hebben investeerders wereldwijd budgetten voor achtentwintig nieuwe offshore windparken toegezegd. Het totale pakket investeringen loopt op tot 35 miljard dollar. Dat betekent meer dan een verviervoudiging tegenover de eerste helft vorig jaar.

Het toegezegde bedrag lag zelfs hoger dan het totale budget dat vorig jaar over een periode van twaalf maanden werd gereserveerd. Dat blijkt uit een rapport van analist Bloomberg.

Veerkracht

‘We hadden vermoed dat de uitbraak van de coronacrisis een negatieve impact op de investeringen in duurzame energie zou hebben,’ zegt Albert Cheung, hoofdanalist bij Bloomberg New Energy Finance (BNEF). ‘Die invloed is inderdaad te merken bij de investeringen in zonnepanelen en onshore windenergie, maar niet bij de offshore windkracht.’

‘De sterke groei van de investeringen in offshore projecten is er zelfs in geslaagd de terugval in de onshore sector ruimschoots te compenseren. Dankzij de offshore investeringen heeft de hernieuwbare energie zich tegenover de coronacrisis heel veerkrachtig kunnen tonen.’

De voorbije zes maanden toonden een aantal projecten die tot de zwaarste investeringen in de geschiedenis van de offshore windsector behoorden. Het Zweedse concern Vattenfall investeerde 3,9 miljard dollar in het project Hollandse Kust Zuid in Nederland. Het windmolenpark Seagreen in het Schotse estuarium Firth of Forth zou Scottish and Southern Energy (SSE) ongeveer 3,8 miljard dollar kosten.

Chinese subsidies

De weerstand van de offshore windprojecten tegen de coronacrisis heeft volgens de onderzoekers gedeeltelijk te maken met het feit dat de kostprijs van de technologie de voorbije acht jaar met 66 procent is gedaald.

Daarnaast is er ook druk in China om nog snel nieuwe offshore projecten te lanceren. Eind volgend jaar lopen de Chinese subsidieprogramma’s voor deze initiatieven immers af. China vertegenwoordigde de voorbije zes maanden zeventien van de nieuwe projecten die werden goedgekeurd.

Dankzij de prestaties van de offshore windkracht kon de totale sector van de hernieuwbare energie de eerste helft van dit jaar nog een groei met 5 procent tot 132,4 miljard dollar melden. Bij onshore windenergie was er een daling met 20 procent tot 37,5 miljard dollar. Ook zonnekracht viel met 12 procent terug tot 54,7 miljard dollar.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20