Asia-Pacific ook in offshore windkracht sterke groeiregio

De offshore windindustrie heeft het voorbije jaar ruim 6 gigawatt nieuwe capaciteit geïnstalleerd. Daarmee beschikt de sector wereldwijd over een capaciteit van 29 gigawatt. Dat blijkt uit een rapport van de Global Wind Energy Council (GWEC).

De groei van de offshore windenergie zit nog in een duidelijk stijgende lijn. Het jaar voordien was er immers sprake van een toename met 4,5 gigawatt.

China

Europa bleef ook vorig jaar voor offshore windenergie de grootste markt. De regio was verantwoordelijk voor 59 procent van alle nieuwe installaties. Asia-Pacific was verantwoordelijk voor de resterende 41 procent.

Op nationaal vlak is China wereldwijd leider in de bouw van nieuwe installaties. Het land nam vorig jaar voor meer dan 2,3 gigawatt aan capaciteit in gebruik. Groot-Brittannië eindigde op een tweede plaats met 1,8 gigawatt, gevolgd door Duitsland (1,1 gigawatt), Denemarken (374 megawatt), België (370 megawatt), Taiwan (120 megawatt), Portugal (8 megawatt) in Japan (3 megawatt) .

‘Ook vorig jaar toonde offshore windenergie opnieuw een sterke groei,’ benadrukt Ben Backwell, topman van de sectororganisatie. ‘De volwassen markten in Europa zijn nog steeds verantwoordelijk voor het merendeel van de installaties. Anderzijds blijkt Asia-Pacific een steeds groter deel van de groei op te eisen.’

Drijvende turbines

‘Het is bovendien verheugend dat vorig jaar ook drijvende windturbines in gebruik werden genomen,’ zegt Backwell nog. ‘Zodra deze technologie een industriële schaal bereikt, zullen zich voor de offshore windenergie nieuwe markten en kansen openen.’

De offshore sector vertegenwoordigt nu 10 procent van de totale capaciteit aan windenergie. Vijf jaar geleden was dit nog slechts 5 procent. Backwell verwacht dat de volgende vier jaar nog meer dan 50 gigawatt aan nieuwe offshore windenergie zal worden geïnstalleerd. Daarbij rekent hij vooral op een sterke groei in onder meer de Verenigde Staten, Taiwan, Japan, Vietnam en Zuid-Korea.

‘Offshore windkracht is een geweldige kans om de klimaatdoelstellingen te halen,’ benadrukt Backwell. ‘De sector kan dure geïmporteerde brandstoffen vervangen. Bovendien kan de technologie een duurzame oplossing bieden aan landen die onshore slechts een beperkte ruimte ter beschikking hebben.’

Offshore windkracht werpt zich ook op als een alternatief voor vervuilende energiesectoren. De sector kan enorme economische voordelen opleveren.’

Backwell maakt daarbij gewag van honderden miljarden dollars investeringen, tienduizenden nieuwe banen en een toeleveringsketen die tot een belangrijke pijler van de lokale economieën kan uitgroeien.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20