‘Offshore windenergie in Noordzee vergt Europese aanpak’

De Europese Unie moet de ontwikkeling van multinationale hybride offshore windenergie-projecten bevorderen. Daarvoor moeten een aantal barrières worden afgebroken. Dat hebben de ministers van energie van België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden en Duitsland gezegd.

Door een reeks technische en administratieve belemmeringen is het potentieel van offshore windkracht in de Noordzee volgens de minister nog grotendeels onbenut.

Klimaatdoelstellingen

‘Er wordt verwacht dat windenergie op zee een belangrijke rol zal spelen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen die eind dit decennium en midden deze eeuw zouden moeten worden gehaald,’ aldus de ministers.

‘Momenteel is er in de Noordzee sprake van 22 gigawatt geïnstalleerde capaciteit. Tegen het midden van de eeuw zou daarvan echter meer dan een tienvoud moeten zijn geïnstalleerd. Op dit ogenblik wordt jaarlijks ongeveer 3 gigawatt aan de offshore windkracht in de Noordzee toegevoegd. Dat tempo zal echter nog aanzienlijk moeten worden opgevoerd.’

Vorig jaar werd in heel Europa 3,6 gigawatt bijkomende offshore windenergie geïnstalleerd. ‘Dat is echter nog veel te weinig om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te halen,’ aldus analisten.

‘Offshore windkracht is een hernieuwbare energiebron die tegen het midden van deze eeuw voor Europa cruciaal zal zijn om klimaatneutraliteit te bereiken,’ voert Kadri Simson, Europees commissaris voor energie, aan. ‘Alleen een sterke grensoverschrijdende samenwerking zal die ambities kunnen helpen waarmaken en van Europa het eerste klimaatneutrale continent van de wereld maken.’

Knelpunten

Er zijn echter verschillende knelpunten die de ontwikkeling van internationale offshore windmolenprojecten bemoeilijken. Onder meer kunnen verschillen in het arbeidsbeleid voor problemen zorgen. Daarnaast zijn er ook afwijkende karakteristieken van de nationale energiemarkten, terwijl de inbreng van nationale subsidies eveneens voor barrières kan zorgen.

‘Die verschillen moeten worden aangepakt om internationale investeringen in offshore windkracht mogelijk te maken,’ zeggen de ministers. ‘Er moeten dan ook op Europees niveau concepten worden ontwikkeld om de realisatie van deze projecten te vergemakkelijken.’

Meer