Onwaarschijnlijke tandem Macron & Orbán wil kernenergie opnemen in European Green Deal

‘De Europese Commissie moet kernenergie kwalificeren als duurzame energietechnologie.’ Dat schrijven onder meer Franse president Emmanuel Macron en Hongaarse premier Viktor Orbán in een brief gericht aan de EC.

‘Álle beschikbare lage emissie technologieën die bijdragen tot klimaatneutraliteit moeten niet alleen worden erkend. De EU moet deze ook actief steunen,’ staat te lezen in het epistel.

‘Dit geldt in het bijzonder voor kernenergie. De ontwikkeling hiervan is namelijk een hoofddoelstelling van het Euratom-verdrag.’ De implicatie is dat de EU-instellingen verplicht zijn om nucleaire energie te bevorderen.

Frankrijk en Oost-Europa

Macron en Orbán zijn de ondertekenaars die het meest in het oog springen. Daarnaast zetten ook de leiders van Tsjechië, Polen, Roemenië, Slovakije en Slovenië hun krabbel op het document.

Verdeeldheid

Onder de lidstaten van de EU heerst verdeeldheid over het onderwerp. Oostenrijk en Duitsland zijn categoriek tegen atoomenergie en wijzen op de milieurisico’s van radioactief afval.

In ons land is regeringspartij Groen de grootste bezieler van de kernuitstap in 2026 (ook al zouden we dan even afhankelijk zijn van vervuilende gascentrales).

Polen, Tsjechië en Bulgarije zijn dan weer van plan nieuwe kernreactoren te bouwen om hun afhankelijkheid van steenkool te verminderen.

European Pressurized Reactor

Frankrijk vervangt eind 2022 een aantal van zijn verouderde kerncentrales. De nieuwe drukwaterreactoren, de zogenaamde European Pressurized Reactors (EPR), die de staat begeert, hebben echter een prijskaartje van 12,4 miljard euro. Ook is de bouw ervan al vaak uitgesteld.

Finland en Groot-Brittannië hebben EPR’s in aanbouw, maar de kosten ervan zijn door vertragingen en veiligheidsproblemen de pan uit gerezen.

Financieringskosten

In hun brief luidden de zeven leiders de alarmbel over het feit dat de EU momenteel de aanleg van nieuwe atoomcentrales beperkt. Zij roepen op tot ‘een passend kader voor de bouw van nieuwe kerncentrales’.

Financieringskosten bij de bouw van nieuwe kerncentrales zijn hét zorgenkind van de nucleaire sector. Vorige maand uitte de lobbygroep van de nucleaire industrie, Foratom, haar bezorgdheid over het feit dat kernenergie is uitgesloten van EU-regels inzake duurzame financiering.

De constructie van nieuwe kerncentrales geldt volgens de leiders echter als een ‘duurzame investering die gericht is op het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050.’

Zo zou atoomsplijting opgenomen worden in de ‘Green Deal’ van klimaatpaus Frans Timmermans.

De brief circuleerde vorige week naar aanleiding van de Europese top op 25 maart. Een telefoontje met de energie-woordvoerster van de Europese Commissie leerde dat er in het kerndossier nog geen beslissing genomen werd.

(jvdh)

Meer