Online rekrutering confronteert werkzoekende met aantal nieuwe valkuilen

Naarmate de wereld van de rekrutering onder invloed van de coronapandemie zijn gewoontes heeft veranderd en op de inzet van online interviews is overgeschakeld, zijn ook bij de evaluaties van kandidaten een aantal nieuwe knelpunten opgedoken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse concern British Telecom, gebaseerd op een enquête bij vijfhonderd interviewers en een even grote groep kandidaten.

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat onder meer bij videogesprekken het decor waarin de kandidaat zich bevindt, een grote impact op de slaagkansen van de werkzoekende kan hebben.

Blijvende impact

‘De uitbarsting van de coronapandemie heeft op het rekruteringsproces een blijvende impact gehad’, benadrukken de onderzoekers. ‘Tijdens de lockdown door de coronacrisis hebben de werkzoekenden gemiddeld drie virtuele interviews gehad.’

‘Momenteel gebeurt een meerderheid van de interviews – 56 procent – met online videogesprekken. Verwacht moet echter worden dat het interview op afstand ook in stand zal worden gehouden nadat de crisis achter de rug is. Er kon immers worden vastgesteld dat 42 procent van de interviewers zei de technologie te willen blijven gebruiken nadat de beperkingen van de pandemie zijn opgeheven.’

‘Videogesprekken zullen tot ver in de toekomst deel blijven uitmaken van het wervingsproces‘, betoogt Hannah Cornick, specialist consumentenzaken bij British Telecom. ‘Kandidaten kunnen hiervan voordelen plukken. Wanneer men de controle over zijn omgeving behoudt en zich in een vertrouwde ruimte weet, wordt het wellicht gemakkelijker om de zenuwen onder controle te houden.’

‘Het is voor de kandidaat tevens een unieke kans om zijn persoonlijkheid te tonen. Door een goede voorbereiding kan men ervoor zorgen – ook al is het niet altijd mogelijk om met alle onverwachte onderbrekingen rekeningen te houden – een professionele indruk te maken en daarmee zijn kans op succes te verbeteren.’

Fouten

Maar uit het onderzoek bleek tevens dat nog altijd vaak een aantal cruciale fouten worden gemaakt. Daarbij gaf 13 procent van de rekruteerders aan meegemaakt te hebben dat kandidaten weliswaar voor een verzorgde bovenkleding hadden gekozen, maar zich verder in vrijetijdskleding bleken te hebben getooid. Bovendien zei 28 procent van de rekruteerders afgeschrikt te zijn door het zicht op het decor waarin de kandidaat zich toonde.’

De resultaten toonden tevens aan dat 67 procent van de kandidaten weinig nadenkt over het gebeuren dat zich tijdens een videogesprek op de achtergrond zou kunnen manifesteren. Ook erkende 21 procent van de sollicitanten tijdens het gesprek met audioproblemen te zijn geconfronteerd, terwijl 10 procent toegaf halverwege het gesprek een binnenkomende telefonische oproep te hebben beantwoord.

Slechts 48 procent van de rekruteerders getuigde ook na de confrontatie met een chaotische achtergrond nog altijd geneigd te zijn een kandidaat aan te werven, ook al lijkt de betrokkene verder perfect voor de functie. Daarnaast erkende 40 procent dat videogesprekken het moeilijker maken om zich over de kandidaat een goed beeld te kunnen vormen.

Ook 51 procent van de sollicitanten vond videogesprekken moeilijker dan een persoonlijke interview. Wanneer de pandemie definitief achter de rug is, zou 37 procent dan ook weer naar persoonlijke interviews willen overschakelen, maar 23 procent gaf anderzijds blijk van een voorkeur om verder met videogesprekken te blijven werken.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20