Economische onzekerheid vandaag even groot als bij piek bankencrisis, zegt ‘nieuwsindex’

We voelen ons minder onzeker over de economische situatie dan tijdens de eerste lockdown van het voorjaar, maar de onzekerheid is wel nog steeds vergelijkbaar met de piek van de bankencrisis circa twaalf jaar geleden. Dat blijkt uit een sentiment-barometer op basis van nieuwsartikelen.

De crisiscel van de Nationale Bank publiceerde recentelijk een EPU-index (‘economic policy uncertainty’). Dat is een internationaal gebruikte graadmeter die de economische onzekerheid die bij het grote publiek leeft op een bijzondere manier probeert te meten:

  • Economen tellen na in welke mate bepaalde trefwoorden meer of minder in krantenartikels verschijnen. Alle data worden gekalibreerd en in een maandelijkse index gegoten.
  • Het gaat om woorden die te maken met economie (zoals ‘koopkracht’ of ‘werkloosheid’), beleid (zoals ‘belastingen’ of ‘regering’) en onzekerheid (zoals ‘crisis’ of ‘schokken’).
  • Voor de Belgische index worden de artikels van acht Vlaamse kranten en vijf Franstalige kranten digitaal onder de loep genomen.

bron: Nationale Bank van België

Welke conclusies komen uit de oefening?

  • De graadmeter steeg in april, bij de eerste lockdown, naar een nooit eerder opgetekend hoogtepunt.
  • Eerdere crisissen, zoals het eerste brexit-referendum in 2016 of de val van de regering over het pact van Marrakesh vorig jaar, zijn niet meer dan kleine rimpelingen in vergelijking met de megagolf van de eerste lockdown.
  • Daarna verbeterde het economische sentiment even spectaculair en dook de EBU-index fors lager.
  • Maar de Nationale Bank wijst erop dat de economische onzekerheid ondanks die daling op een historisch hoog niveau blijft hangen: de indicator stabiliseerde in periode juli-oktober rond 200 punten, wat het niveau is van eind 2008, begin 2009, of de piek van de bankencrisis.

Besluit: de index bevestigt wat alle andere indicatoren ook al aanwezen: de coronapandemie is veruit de zwaarste crisis van de voorbije twintig jaar.

Lees ook: Tweede lockdown minder schadelijk voor economie dan eerste

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20