Na korte onderbreking rekent offshore windkracht opnieuw op wereldwijde recordgroei

Wereldwijd zal dit jaar wellicht opnieuw een recordniveau aan nieuwe offshore windkracht worden geïnstalleerd. Daarmee zou de sector opnieuw aanknopen met zijn groeiversnelling, die vorig jaar door de uitbraak van de coronacrisis tijdelijk werd onderbroken. Dat blijkt uit een rapport van de Global Wind Energy Council (GWEC).

De organisatie meldt dat de wereldwijde capaciteit aan offshore windmolenparken vorig jaar met 6,1 gigawatt is gegroeid. Dat was iets minder dan het recordniveau van 6,24 gigawatt twee jaar geleden was opgetekend. Dit jaar wordt een herstel tot meer dan 12 gigawatt, aangedreven door een boom aan offshore windkracht in China, verwacht.

Chinese subsidies

“Vorig jaar sloot China meer dan 3 gigawatt aan nieuwe offshore windturbines op zijn elektriciteitsnet aan”, stippen de onderzoekers aan. “Daarmee voerde China de wereldwijde ranglijst aan. Het was de derde keer op jaar dat China de grootste capaciteit aan offshore windkracht in gebruik heeft genomen.”

Het land blijft op schema om tegen het einde van het decennium het Verenigd Koninkrijk te overtreffen als de grootste offshore windmarkt van de wereld. Installaties in kleinere Aziatische landen zoals Taiwan en Vietnam zijn daarentegen door vertragingen wegens de uitbraak van de coronacrisis stilgevallen.

De sectororganisatie voorspelt dat de offshore windenergie ook dit jaar een nieuw recordjaar zal optekenen. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de Chinese industrie, die nog snel 7,5 gigawatt aan capaciteit probeert te installeren vooral de overheidssubsidies eind dit jaar wegvallen.

Er zijn volgens de organisatie echter nog tekenen die een sterke verdere groei in de toekomst in het vooruitzicht stellen. Daarbij wordt gewezen naar het recordjaar aan investeringen in nieuwe project dat momenteel wordt opgetekend. Een voorbeeld daarvan is het offshore windmolenpark Doggers Bank, dat door SSE Group en Equinor voor de kust van Yorkshire in Engeland zal worden gebouwd.

Doggers Bank, waarbij gewag gemaakt wordt van een investering van 8 miljard dollar, was het wordt het grootste offshore windmolenpark van de wereld. Het project zal de grootste turbines van de wereld gebruiken om hernieuwbare elektriciteit te voorzien voor 4,5 miljoen Britse gezinnen.

Noodzaak

Ben Backwell, de chief executive van Global Wind Energy Council (GWEC), benadrukte dat de offshore windindustrie records is blijven breken, prijzen heeft verlaagd en innovaties heeft gerealiseerd, terwijl tevens sociaal-economische voordelen werden gegenereerd.

“Maar het klimaat wordt met een noodsituatie geconfronteerd, waarbij men niet langer tevreden kan zijn met het verbreken van records”, voerde Backwell aan. “Om die situatie het hoofd te kunnen bieden, zullen investeringen en installaties nog beduidend sterker moeten worden opgevoerd.”

De organisatie verwacht dat de offshore windindustrie de volgende tien jaar met het huidige overheidsbeleid 235 gigawatt aan nieuwe capaciteit zal worden geïnstalleerd. “Daarmee zou het huidige wereldwijd arsenaal aan offshore windenergie worden verzevenvoudigd”, wordt er opgemerkt. “Maar het groeitempo zal nog moeten versnellen om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen.”

Volgens een analyse van het International Energy Agency en het International Renewable Energy Agency heeft de wereld tegen het midden van deze eeuw mogelijk tot 2.000 gigawatt aan offshore wind nodig om mogelijk te kunnen vermijden dat de temperatuur meer dan 1,5 graad Celsius zou stijgen, wat cruciaal is om catastrofale niveaus van opwarming van de aarde te voorkomen.

“De offshore industrie is ervan overtuigd deze uitdaging aan te kunnen, maar er zijn een aantal lacunes op het gebied van beleid en doelstellingen die de overheden zullen moeten opvullen om de industrie optimaal te laten presteren”, voerde Backwell aan.

(lb)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20