Naar muziek luisteren komt mentale gezondheid ten goede, bevestigt enquête

Over de hele wereld grijpen mensen naar muziek voor troost, entertainment en escapisme. Datzelfde kon ook worden vastgesteld tijdens de coronapandemie, waarbij is gebleken dat muziek in moeilijke omstandigheden een belangrijke ondersteuning vormde voor de bescherming van de mentale gezondheid.

Dat is de conclusie van een studie van de International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi), gebaseerd op een enquête bij 43.000 internetgebruikers in eenentwintig landen over de hele wereld.

Streaming

De onderzoekers stelden daarbij vast dat een persoon tijdens de pandemie gemiddeld 18,4 uur per week naar muziek luisterde. Voor de uitbraak van de coronacrisis was er sprake van een gemiddelde van 18 uur per week.

De studie bracht onder meer aan het licht dat 87 procent van de ondervraagden erkende dat muziek hen tijdens de pandemie plezier had gebracht, terwijl 80 procent van mening was dat muziek tijdens die periode hun mentale gezondheid op een positieve manier had ondersteund. In de leeftijdsgroep tussen zestien en negentien jaar liep dit laatste cijfer zelfs op tot 85 procent.

Voor 75 procent van de ondervraagden zorgde muziek tijdens de pandemie voor enig gevoel van normaliteit. Die activiteiten hebben er tevens toe geleid dat 63 procent van de respondenten tijdens die periode nieuwe muziek en nieuwe favorieten hebben ontdekt.

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat 29 procent van de ondervraagden tijdens de pandemie een muzikale livestream, zoals een concert, heeft bekeken. Bovendien getuigde 65 procent ook na het einde van de pandemie verder muzikale livestreams te zullen blijven consumeren.

Voor 55 procent zijn livestreams een ideale optie wanneer het onmogelijk is een concert fysiek te kunnen bijwonen. De onderzoekers stelden nog vast dat respondenten niet zelden op gameplatformen naar deze livestreams keken.

Radio

Radio blijft voor de muzieksector echter eveneens een belangrijke pijler. Het onderzoek bracht aan het licht dat 74 procent van de ondervraagden vooral voor muziek naar de radio luistert, terwijl de muziekselectie voor 73 procent van de respondenten de reden is om voor een specifiek radiostation te kiezen.

In de leeftijdsgroepen vanaf vijfendertig jaar maakt 81 procent van de respondenten gewag van een sterk engagement tegenover de radio. In de categorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar valt dat terug tot 76 procent. Bij de jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar vertoont nog 66 procent een sterk engagement met het medium.

De onderzoekers stelden daarbij ook vast dat 66 procent van de ondervraagden zonder muziek nooit naar de radio zou luisteren.

Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat bij de consumptie van muziek ook nog vaak van illegale platformen gebruik wordt gemaakt. Daarbij erkende 30 procent van de ondervraagden bij de aankoop of de consumptie van muziek een inbreuk tegen de rechten van de muzikanten te hebben begaan. In de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar loopt dat cijfer op tot 38 procent.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20