Streaming steeds meer drijvende kracht achter wereldwijde muziekverkoop

De wereldwijde muziekverkoop heeft het voorbije jaar wereldwijd een gezamenlijke omzet van 23,1 miljard dollar gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van analist Midia Research. Daarbij wordt aangevoerd dat streaming zich steeds meer als de dominante motor van de muziekindustrie opwerpt.

De onderzoekers merken wel dat ook de muzieksector de impact van de coronacrisis heeft ervaren, want de twee jaar voordien kon telkens een omzetgroei met 11 procent worden gemeld.

Herstel

‘De wereldwijde muziekverkoop werd tijdens de eerste maanden van de coronapandemie weliswaar met een dalperiode geconfronteerd, maar tijdens de rest van het jaar kon de sector op een duidelijke heropleving van de markt rekenen,’ aldus het rapport.

‘Tijdens het tweede kwartaal van het voorbije jaar – toen de coronapandemie zijn eerste piek liet optekenen – kende de wereldwijde omzet een daling met 3 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar lag de verkoop echter al opnieuw 15 procent hoger dan de laatste drie maanden het jaar voordien. Indien die trend zich verder doorzet, kan de wereldwijde muziekindustrie dit jaar op sterke prestaties rekenen.’

Uit de cijfers blijkt dat streaming wereldwijd vorig jaar een omzet van 14,2 miljard dollar heeft gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 19,6 procent tegenover het jaar voordien. Streaming vertegenwoordigde vorig jaar daarmee al 61 procent van de totale inkomsten van de wereldwijde muziekverkoop.

Het aandeel van de grote muzieklabels op de streamingmarkt is echter gekrompen. Sony Music Entertainment presteerde nog wel in lijn met de totale markt, maar Universal Music en zeker Warner Music dienden terrein prijs te geven.

De onafhankelijke labels en individuele muzikanten realiseerden een gezamenlijke omzet van 8 miljard dollar. Daarmee lieten ze groei met 27 procent optekenen tegenover het jaar voordien. Hun gezamenlijk marktaandeel in de wereldwijde muziekverkoop bedroeg vorig jaar 31,5 procent.

Rechtstreekse inkomsten

Verder blijkt dat muzikanten het voorbije jaar 1,2 miljard dollar rechtstreekse inkomsten genereerden. Dat vertegenwoordigde een stijging met 34,1 procent tegenover het jaar voordien, toen ook al een sterke groei was opgetekend.

De rechtstreekse inkomsten van muzikanten zijn voor de eerste keer in de geschiedenis opgelopen tot een niveau van meer dan 1 miljard dollar. Hun omzet vertegenwoordigde het voorbije jaar 5,1 procent van de totale muziekverkoop.

‘De groei van de muziekverkoop is exclusief te danken aan de toenemende populariteit van de streaming,’ voert Mark Mulligan, directeur van Midia Research aan. ’Sinds de muziekverkoop opnieuw met een groei heeft aangeknoopt, heeft streaming zich als de drijvende kracht van de sector opgeworpen.’

‘De uitbraak van de pandemie heeft nog eens duidelijk gemaakt dat de muzieksector in grote mate van streaming afhankelijk is geworden. De investeringen die momenteel worden gedaan in platformen die muzikanten toelaten om zelf hun eigen weg te gaan, lijkt die trend zich ook dit jaar nog verder te zullen doorzetten. De muzieksector maakt dan ook een snelle transformatie door.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20