Moeten privéjets verboden worden wanneer hun uitstoot eigenlijk marginaal is?

De Franse minister Beaune beklemtoont in een interview met de krant Le Parisien dat de Europese Unie bij de implementering van een mogelijk verbod op het gebruik van privéjets in een gezamenlijke slagorde moet optreden. Maar wat is een privéjet?

Gecharterd op verzoek van een particulier of bedrijf, zijn privéjets vaak kleinere vliegtuigen dan die voor traditionele commerciële vluchten gebruikt worden. Ze hebben meestal tussen de 4 en 20 zitplaatsen. Privéjets zijn minder krachtig dan lijnvliegtuigen, hebben een kleiner bereik en de afstand die ze nodig hebben om op te stijgen of te landen is kleiner.

Privéjets kunnen in een zevental categorieën worden ingedeeld, met volgende vier als belangrijkste:

  • turboprop vliegtuigen, die 2 tot 8 mensen kunnen vervoeren over een afstand van 2.500 tot 3.500 kilometer;
  • kleine vliegtuigen, die tussen 2 en 8 mensen kunnen vervoeren tussen 2.000 en 3.700 kilometer;
  • middelgrote privéjets, die tussen 8 en 10 personen kunnen vervoeren tussen 5.000 en 6.500 kilometer;
  • grote zakenvliegtuigen, die tussen 12 en 16 mensen kunnen vervoeren tussen 7.000 en 12.000 kilometer.

Privéjets worden vaak bekritiseerd om hun koolstofvoetafdruk, want ze verbruiken meer brandstof dan een verkeersvliegtuig. Per kilometer stoot een privéjet 5 tot 14 keer meer broeikasgassen uit dan een conventioneel lijnvliegtuig.

Klimaatactivisten pleiten voor een drietal maatregelen om het gebruik van privéjets aan banden te leggen:

  1. Vluchten binnen Europa onder de 1.000 km afstand enkel nog toelaten met elektrische vliegtuigen.
  2. Een ticket- en brandstofbelasting op met fossiele brandstoffen aangedreven privéjets.
  3. Een drastische inperking van het aantal privéjetvluchten voor bedrijven en particulieren.

Toch lijkt het hier vooral dat populistische politici spijkers op laag water zoeken. De luchtvaart draagt ​​iets meer dan 2 procent van alle jaarlijkse koolstofemissies wereldwijd. Zakenvliegtuigen dragen slechts 0,04 procent bij aan alle jaarlijkse uitstoot.

(jvdh)

Meer