Frans minister: “Europa moet gebruik privéjets verbieden”

Er moet actie worden ondernomen tegen het gebruik van privéjets. Dat heeft Clément Beaune, Frans minister van Transport, tijdens een gesprek met Franse media gezegd. De minister ging daarbij in op publieke reacties na onthullingen over de emissies van broeikasgassen door de privéjets van de Franse rijke klasse.

Beuane stelde daarbij klaar te zijn om een verbod op vluchten met privéjets in oktober op de agenda van de Europese ministers van Transport te zetten.

Maximale impact

Minister Beaune beklemtoonde in een interview met de Franse krant Le Parisien dat de Europese Unie bij de implementering van een een mogelijk verbod op het gebruik van privéjets in een gezamenlijke slagorde moet optreden.

“Dit moet ervoor dat iedereen dezelfde regels hanteert en een maximale impact kan worden gegarandeerd”, betoogde de Franse minister. Indien een algemeen verbod geen optie is, stelde Beaune klaar te zijn om wetten uit te vaardigen om de vluchten met privéjets op een andere manier te reguleren.

Op sociale media zijn de voorbije weken een aantal accounts geactiveerd om de trafieken van de privéjets van de Franse miljardairs op te volgen. Onder meer wordt daarbij miljardair Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH Group geviseerd.

De platformen zeggen de ecocidale levensstijl van de rijkste Franse bevolkingsgroep openbaar te willen maken. Volgens de actievoerders vormen de reisgewoonten van die klasse een bedreiging van de strijd tegen de opwarming van het klimaat.

Recent werd bekend dat de privéjet van de Bolloré Group op eenzelfde dag drie vluchten had uitgevoerd. Berekend werd daarbij dat het toestel daarbij 22 ton koolstofdioxide in de atmosfeer had uitgestoten. Dat komt overeen met de gemiddelde uitstoot van een personenwagen over een periode van tien jaar.

Nog diezelfde dag had Julien Bayou, de nationale secretaris van de milieupartij Europe Ecologie-Les Verts (EE-LV), te kennen gegeven dat de Franse regering zou moeten aansturen op een Europese aanpak van het probleem.

Bayou betoogde daarbij tegenover Libération dat het hoog tijd werd om alle privéjets te verbieden. “Een dergelijke maatregel zou slechts een impact hebben op een bijzonder kleine groep personen, maar zou enorme ecologische voordelen kunnen opleveren”, voerde hij aan. Bayou kondigde terzake een wetsvoorstel te zullen indienen.

Emissiehandel

“Sommige mensen zijn volledig van de werkelijke wereld afgesloten en nemen het vliegtuig zoals anderen op de metro stappen”, wierp de politicus op. “Indien de Franse regering weigert een belasting te heffen op bedrijven die met de huidige energiecrisis enorme winsten maken, stuurt ze een duidelijke boodschap uit dat de rijkste bevolkingsklasse op een absolute straffeloosheid kan rekenen.”

“We kunnen onmogelijk aan de bevolking vragen om inspanningen te leveren indien de rijkste klasse daarvan compleet wordt vrijgesteld. De gevraagde opofferingen mogen niet alleen op de schouders van de gemiddelde burger worden gelegd.”

Minister Beaune stelde verder plannen te hebben om het gebruik van privéjets te laten opnemen in de voorstellen om het Emissions Trading System (ETS) van de Europese Unie verder te verfijnen. Een aanpassing van die emissiehandel wordt besproken als onderdeel van de strategie van de Europese Unie om de uitstoot tegen het einde van dit decennium met 55 procent terug te schroeven (Fit for 55).

Tevens worden een aantal minder ingrijpende opties overwogen, waarbij onder meer de verplichting zou worden opgelegd om vluchten met privévliegtuigen openbaar te maken.

Meer