Populariteit reizen met privéjets blijft op een bijzonder hoog niveau

De interesse voor verplaatsingen met privéjets blijft ook de volgende periode wellicht op een hoog niveau. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf Private Jet Card Comparisons, gebaseerd op een enquête bij 225 klanten van de sector tijdens de eerste week van de maand juli.

De onderzoekers ontdekten dat ongeveer 69 procent van het bestaande klantenbestand verwacht na het einde van de coronacrisis vaker te zullen vliegen dan voor de uitbraak van de pandemie, terwijl 28 procent denkt zijn huidige vlieggedrag in de nabije toekomst te zullen aanhouden. Slechts 3 procent meent minder van privéjets gebruik te zullen maken.

Vakanties

De helft van de respondenten getuigt door de uitbraak van de coronapandemie met het gebruik van privéjets te zijn begonnen of er opnieuw mee te zijn gestart. De groep zegt unaniem ook na het einde van de coronacrisis verder beroep op privéjets te zullen blijven doen.

In totaal betoogt 53 procent van de ondervraagden ook nadat het besmettingsgevaar door het virus Covid-19 achter de rug zal zijn, nog verder regelmatig met privéjets te zullen blijven vliegen. In januari van dit jaar lag dat cijfer op 41 procent.

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat 54 procent van de ondervraagden privéjets uitsluitend gebruiken voor persoonlijke reizen en vakanties. Anderzijds maakt 43 procent gewag van een combinatie van persoonlijke en zakelijke behoeftes. Tenslotte gaf 3 procent privéjets uitsluitend voor zakelijke doelstellingen te gebruiken.

Nieuwe klanten wijzen vooral naar persoonlijke reizen en vakanties (64 procent), terwijl bij de bestaande consumenten een meerderheid gewag maakt van een combinatie van persoonlijke en zakelijke verplaatsingen (52 procent). In deze laatste groep zegt slechts 44 procent uitsluitend voor persoonlijke reizen of vakanties op privéjets beroep te doen.

De onderzoekers stelden nog vast dat 81 procent van de ondervraagden voor het gebruik van privéjets beroep doet op een soort abonnement, terwijl 35 procent terugvalt op charters. Anderzijds zegt 11 procent gebruik te maken van privéjets van vrienden, terwijl 7 procent over een eigen vliegtuig beschikt en 6 procent verwijst naar gezamenlijke verplaatsingen.

Tevens bleek dat 5 procent door het bezit van aandelen of leases gebruik van de toestellen kan maken. Tenslotte zegt 3 procent toegang te hebben tot bedrijfsvliegtuigen. Meer dan 50 procent van de ondervraagden zegt op meerdere oplossingen te kunnen terugvallen.

Tevredenheid

De respondenten stellen voor de privéjet te zullen blijven kiezen omdat die oplossing hen de drukte en de rompslomp bij commerciële luchtvaartmaatschappijen helpt ontwijken. Toch gaf 19 procent aan de voorbije maanden ook bij de privéjets met problemen te zijn geconfronteerd.

Daarbij wordt vooral van vertragingen – meestal twee tot drie uur – gewag gemaakt. Dat moet volgens de onderzoekers ongetwijfeld worden toegeschreven aan de toenemende drukte die op de markt voor privéjets moet worden vastgesteld.

In het algemeen zegt echter 77 procent van de ondervraagden tevreden te zijn over de kwaliteit van de services, terwijl 8 procent een gemiddeld oordeel velt. Slechts 2 procent spreekt over inferieure prestaties. Volgens 13 procent was het nog te vroeg om al een evaluatie te kunnen maken.

(tb)

Meer