Mobiele internet: voor de eerste keer een wereldwijde penetratie van meer dan 50 procent

Momenteel maken wereldwijd meer dan 4 miljard mensen van het mobiele internet gebruik. In vergelijking met twee jaar geleden konden 225 miljoen bijkomende aansluitingen worden gemeld. Dat blijkt uit een studie van de GSM Association. Daardoor doet nu 51 procent van de wereldbevolking op het mobiele internet beroep, tegenover 49 procent twee jaar geleden.

“Voor de eerste keer in de geschiedenis maakt meer dan de helft van de wereldbevolking van het mobiele internet gebruik”, voeren de onderzoekers aan. “Zes jaar geleden bereikten de mobiele platformen slechts een derde van de totale populatie.”

“Maar ondanks de indrukwekkende groei van de mobiele connectiviteit – zowel op het gebied van dekking als gebruik – moeten er meer inspanningen worden gedaan om de digitale kloof te overbruggen.”

Toegankelijkheid

De onderzoekers merken daarbij op dat 3,8 miljard mensen in de wereld nog altijd geen mobiele verbinding hebben. Die groep bestaat echter slechts voor 450 miljoen mensen die in gebieden wonen waar er geen mobiel breedband ter beschikking is.

“Deze situatie kent echter van jaar tot jaar een aanzienlijke verbetering”, voeren de onderzoekers aan. “Zeven jaar geleden had bijna een kwart van de wereldbevolking geen toegang tot mobiel breedband. Dat was eind vorig jaar teruggevallen tot amper 6 procent.”

Consumenten die geen toegang tot de technologie hebben, wonen meestal in dunbevolkte landelijke gebieden.

“Een veel groter probleem dan dit gebrek aan dekking wordt gevormd door de groep van 3,4 miljard mensen – 43 procent van de wereldbevolking – die wel in gebieden met een mobiele dekking leven, maar van de technologie toch geen gebruik maken”, benadrukken de onderzoekers.

“De coronapandemie heeft het belang van een toegang tot het mobiele internet nochtans duidelijk gemaakt. Dit heeft de digitale transormatie wereldwijd versneld. In landen met lage en middelmatige inkomens vormen mobiele platformen zelfs vaak de enige manier om tot het internet toegang te krijgen.”

“Hoewel steeds meer mensen van het mobiele internet gebruik maken, blijven er echter een aantal fundamentele barrières die een optimale adoptie van de technologie blokkeren.”

Vaardigheden en betaalbaarheid

“Om deze gebruikskloof te dichten, moet iedereen – overheid en industrie – extra inspanningen doen”, luidt het nog. “Daarbij moeten initiatieven worden genomen om de zwaarste barrières voor het gebruik van mobiele internetdiensten weg te nemen.”

De belangrijkste hindernis voor een grotere adoptie van het mobiele internet blijft volgens de onderzoekers een gebrek aan kennis van de technologie en zijn voordelen.

In de onderzochte landen blijkt bijna een kwart van de volwassenen niet over de digitale vaardigheden te beschikken die hen een inzicht in de meerwaarde van het mobiele internet zouden kunnen bezorgen.

“Daarnaast is er echter ook een kwestie van betaalbaarheid”, stippen de onderzoekers aan. “Door de economische impact van de pandemie werd voor velen de aankoop van een mobiele telefoon en een abonnement op mobiele internetdiensten minder gemakkelijk betaalbaar”, voert het rapport aan.

“Deze problemen zijn onevenredig over de bevolking verdeeld. Vooral bewoners van het platteland en vrouwen blijken het vaakst te worden getroffen.”

“Alleen wanneer tot gerichte en gezamenlijke actie wordt besloten, kan de digitale kloof worden overbrugd”, besluiten de onderzoekers.

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20