Wereld telt meer dan 1,2 miljard mobiele bankrekeningen

De wereld telde eind vorig jaar 1,2 miljard mobiele bankrekeningen. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de GSM Association. De onderzoekers merken op dat er vorig jaar twee keer zoveel nieuwe mobiele bankrekeningen zijn bijgekomen dan voordien was vooropgesteld.

Dat fenomeen moet volgens de sectororganisatie in belangrijke mate worden toegeschreven aan de uitbraak van het coronavirus, wat immers tot een drastische acceleratie van het aantal mobiele transacties heeft geleid. De snelste groei werd volgens het rapport opgetekend in landen waar de overheden hun burgers sterke hulp aanboden om de impact van de pandemie op te vangen.

Verviervoudiging

‘De lockdowns beperkten de toegang tot contanten en financiële instellingen’, benadrukken de onderzoekers. ‘Om de economische tol van de pandemie tot een minimum te beperken, hebben veel nationale regeringen financiële steun aan individuen en bedrijven toegekend. De waarde van deze betalingen heeft tijdens de pandemie een verviervoudiging gekend.’

‘Mobiele betaalplatformen hebben bovendien met de autoriteiten en organisaties samengewerkt om die financiële hulp snel, veilig en efficiënt onder het doelpubliek te verspreiden. Deze transacties tonen op welke manier mobiel geld voor achtergestelde gemeenschappen een financiële levensader kan zijn.’

‘Hieruit moet worden afgeleid dat er ook in de financiële sector nood blijft aan een verdere digitalisering. In verscheidene landen werden de limieten op de mobiele banktransacties dan ook versoepeld.’

Tevens werden mobiele bankiers vaak als een essentieel beroep bestempeld, zodat bij hun activiteiten ook tijdens een lockdown niet hoefden te onderbreken. Ongeveer 50 procent van de mobiele bankiers zijn tijdens de pandemie onafgebroken operationeel gebleven. Dat was cruciaal voor de continuïteit van de service en beschikbaarheid van financiële reserves.’

Expats

De onderzoekers wijzen er nog op dat het voorbije jaar voor de eerste keer door expats een bedrag van meer dan 1 miljard dollar per maand met mobiele betalingen naar het thuisfront in hun geboorteland zijn overgemaakt. ‘Gevreesd werd aanvankelijk dat deze transacties tijdens de pandemie onder invloed van banenverlies en loonsverminderingen zouden afnemen’, luidt het.

‘Het is echter duidelijk dat de diaspora zich blijven voorhouden om familie en vrienden thuis te blijven steunen. Daardoor heeft de totale waarde van deze transacties het voorbije jaar nog een stijging met 65 procent tot 12,7 miljard dollar laten optekenen.’

Anderzijds moet worden vastgesteld dat wereldwijd vooral mannen een mobiele bankrekening hebben. Vrouwen hebben 33 procent minder kans in het bezit van een mobiele bankaccount te zijn dan mannen’, voeren de onderzoekers aan.

‘Eerder werd nochtans aangetoond dat mobiel geld voor de financiële inclusie van vrouwen in landen met lage en middelmatige inkomens een belangrijk instrument kunnen zijn. Er moeten dus inspanningen worden gedaan om de toegang tot een mobiele bankrekening voor vrouwen te vergemakkelijken.’

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20