Meer en meer pensioenspaarders zijn bereid risico’s te nemen voor hogere rendementen: waarop moet je letten?

Door de lage rente brengen veilige spaarproducten nauwelijks nog geld in het laatje. Hetzelfde geldt voor de pensioenspaarverzekeringen. De rendementen op die verzekeringen zijn de afgelopen jaren voelbaar gezakt. Cijfers van de sectorfederatie Assuralia leren dat de tak23-beleggingsverzekering aan populariteit wint.

Waarom is dit belangrijk?

In ons land word je fiscaal aangemoedigd om te sparen voor later. Wie aan pensioensparen doet via de derde pensioenpijler kan die premies fiscaal inbrengen. De belastingvermindering bedraagt 25 of 30 procent, afhankelijk van het jaarlijkse spaarbedrag. Voorts kan je kiezen uit allerhande producten, gaande van de veilige tak21-verzekeringen tot de risicovollere tak23-beleggingsverzekeringen en pensioenspaarfondsen.

De cijfers van Assuralia tonen aan dat meer en meer pensioenspaarders die een beroep doen op een verezekeraar bereid zijn om de veilige tak21-verzekeringen in te ruilen voor de risicovollere tak23-beleggingsverzekering. Vorig jaar verliep 9 procent van de stortingen in een verzekering al via een tak23-fonds. In 2019 was dat nog 6 procent.

Hogere rendementen

Meer en meer mensen kiezen voor een tak23-beleggingsverzekering omdat ze via zo’n pensioenspaarproduct hogere rendementen kunnen realiseren. Via zo’n verzekering wordt je kapitaal belegd in onder meer aandelen. Een tak23-beleggingsverzekering is in principe het alternatief van de verzekeraars voor het bancaire pensioenspaarfonds.

Dat betekent wel dat een tak23-beleggingsverzekering gepaard gaat met een aantal risico’s. Om te beginnen kan je geen beroep doen op het depositogarantiestelsel. Dat stelsel beschermt je spaartegoeden tot 100.000 euro per bank en per rekeninghouder indien de financiële instelling de boeken neerlegt. Die bescherming geldt wel voor de tak21-verzekeringen.

Bovendien krijg je bij een tak21-verzekering een gegarandeerd rendement. Indien de verzekeraar tijdens een jaar goed heeft gepresteerd kom je ook in aanmerking voor een eventuele winstdeelname. Dat kan je spaaropbrengsten voelbaar verhogen. Bovendien geniet je van een kapitaalgarantie. Dat betekent dat je op het einde van de rit minstens het geïnvesteerde kapitaal terugkrijgt, inclusief de gegarandeerde rendementen. Dat is niet het geval bij een tak23-beleggingsverzekering. De opbrengsten zijn in dat geval afhankelijk van wat er zich afspeelt op de financiële markten. Je kan dus een deel van je kapitaal verliezen.

Desalniettemin brengen tak21-verzekeringen op de lange termijn doorgaans minder geld in het laatje dan een tak23-beleggingsverzekering. Door de extra bescherming die gepaard gaat met een tak21-verzekering zijn de verzekeraars minder vrij om het kapitaal te beleggen en kunnen ze dus minder risico’s nemen.

Hoe sparen via een tak21 of een tak23?

Is het overigens een goed idee om de volledige premie bij de start van het jaar te betalen? Dat is afhankelijk van het verzekeringsproduct dat je hebt gekozen. Hein Lannoy, CEO van Assuralia, geeft meer uitleg: “Voor tak21-verzekeringen is het begin van het jaar een beter moment omdat de premie dan ruimschoots de tijd krijgt om aan te groeien. Bij tak 23-producten kan men de premies het best maandelijks storten, aangezien het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen die op elk moment in waarde kunnen stijgen of dalen.”

Tot slot blijkt uit de cijfers van Assuralia dat er gemidddeld 793 euro wordt gestort in een pensioenspaarverzekering. Dat komt neer op 80 procent van het fiscale maximum. Je krijgt een belastingvermindering van 30 procent voor stortingen tot maximaal 990 euro per jaar. Die vermindering wordt verlaagd tot 25 procent voor stortingen tussen 990 en 1.270 euro. Dat laatste systeem is enkel voordelig als je jaarlijks minstens 1.188 euro spaart. Slechts 4 procent van de spaarders kiest voor dit “afwijkende” stelsel.

Pensioensparen via verzekeringsproducten leverde over de voorbije tien jaar overig een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,3 procent op.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20