Dit zijn de vier pensioenpijlers

Nu de langverwachte plannen voor een hervorming van het pensioenstelsel op tafel komen, kan het nuttig zijn om op te frissen op welke vier manieren je een pensioen kan opbouwen.

Eerste pijler: het wettelijke pensioen

Dit is het pensioen afkomstig van de staat. Het Belgische stelsel is gebaseerd op solidariteit tussen de generaties. De pensioenen die uitbetaald worden aan de oudere generaties worden gefinancierd door de sociale bijdragen van de huidige werkende bevolking.

Zo’n repartitiestelsel is alleen maar houdbaar als er voldoende werkenden zijn in verhouding tot het aantal gepensioneerden. De grote vraag is of dat in de toekomst zo zal zijn. Veel jongeren vrezen dat de overheid hun pensioen niet zal kunnen betalen. Het is de cruciale kwestie in het huidige pensioendebat.

Tweede pijler: het aanvullend pensioen via het werk

Wie een job heeft, kan een bijkomend pensioen opbouwen via het werk, als aanvulling op het wettelijke pensioen.

Er bestaan twee grote systemen: stortingen in een groepsverzekering of in een pensioenfonds, afhankelijk van het bedrijf en de sector. De stortingen komen vooral van de werkgever, en vormen zo een onderdeel van het totale verloningspakket, maar kunnen soms ook van de werknemer komen.

Voor zelfstandigen bestaat het fiscaal voordelige systeem van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

De tweede pijler is voor veel Belgen wellicht de minst overzichtelijke, vooral als ze tijdens hun loopbaan van job of statuut veranderden en daardoor onder verschillende plannen vallen.

Derde pijler: individueel pensioensparen

Via een gunstige fiscale aftrekregeling stimuleert de overheid de burgers om op individuele basis voor hun pensioen te sparen, bijvoorbeeld door op regelmatige tijdstippen stortingen te doen in een pensioenspaarfonds. De fiscale voordelen worden berekend bij de jaarlijkse belastingaangifte. De details vind je hier.

De formule is goed ingeburgerd. In totaal doen zo’n 3 miljoen Belgen aan pensioensparen.

Vierde pijler: beleggen voor de oude dag, zonder specifiek gunstregime

Tot slot kan je natuurlijk ook sparen, beleggen of vastgoed kopen zonder dat er een specifiek pensioengebonden fiscaal voordeel aan vasthangt. Zo bouw je een vermogen op dat een vierde financieringsbron kan zijn om je levensstandaard als gepensioneerde op te krikken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20