Luxemburg wil burgers aanzetten in groep op de fiets te stappen

Het Groothertogdom Luxemburg wil zijn burgers aanzetten groepen te vormen die samen de fiets nemen om zich naar het werk of de school te verplaatsen. Daarmee wil het Luxemburgse ministerie van Mobiliteit het gebruik van de fiets promoten.

Wanneer een groep vrienden of collega’s zich registreert en gedurende veertien dagen erin lukt elke dag de gekozen verplaatsing samen te maken, krijgt ze recht op een pakket cadeaubonnen ter waarde van een bedrag dat tot 2.000 euro kan oplopen.

Auto centraal

Luxemburg is in de Europese Unie een van de lidstaten die het meest van de auto afhankelijk blijft. Per duizend inwoners rijden er in het land 681 wagens rond. Nergens in de Europese Unie laat het autobezit een hogere score optekenen.

Om de fiets bij de bevolking populairder te maken, heeft het Luxemburgse ministerie van Mobiliteit de campagne “Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul” (Fiets naar het werk of naar school) gelanceerd. De campagne wil meer Luxemburgers overtuigen om hun auto in te ruilen voor duurzame vervoersmiddelen en hoopt de mobiliteitsgewoonte van de bevolking fundamenteel te kunnen beïnvloeden.

De Luxemburgse overheid rekent erop dat de campagne zich op langere tijd zal laten voelen en meer burgers tot een definitieve overstap naar de fiets zal kunnen verleiden. Gehoopt wordt dat de activiteit in groepsverband daarvoor een stimulans kan zijn.

Gewoontes

Groepen die binnen het nieuwe fietsproject de grootste aantallen kilometers laten registreren, krijgen de meest waardevolle cadeaupakketten aangelopen. De waarde van die pakketten kan tot 2.000 euro oplopen.

In Luxemburg hebben de autoriteiten al heel wat initiatieven opgezet om de burger aan te sporen om voor het gebruik van de auto een duurzaam alternatief te zoeken. Onder meer werden zones met aanzienlijke snelheidsbeperkingen ingericht, waar de fietser absolute voorrang heeft op het autoverkeer.

De Luxemburgse regering biedt aan de pendelaars bovendien toegang tot gratis openbaar vervoer, dat tot de aanpalende gebieden van de buurlanden reikt, aan. Rekening houdend met de drukke trafieken aan forenzen, kan dit initiatief een belangrijke impact hebben op de verkeersdrukte en de uitstoot van broeikasgassen.

“Het moeilijkste is echter vaak om de gewoontes van de burgers te veranderen”, voeren de initiatiefnemers aan. “Daarom wil dit project zich vooral toespitsen op de uitbouw van kleine fietsgemeenschappen. Gehoopt wordt dat deze community’s na het einde van het project zelf het gebruik van de fiets gaan aanmoedigen en verder verspreiden.”

Meer