Luchtvervuiling doodt jaarlijks drie keer meer mensen dan aids, tuberculose en malaria samen

Fossiele brandstoffen doden jaarlijkse ruim 8 miljoen mensen. Luchtvervuiling doodt daarmee drie keer mensen dan aids, tuberculose en malaria samen. Dat is één van de opvallende conclusies van een Brits en Amerikaanse onderzoek waarover het wetenschappelijk blad Environmental Research bericht.

Jaarlijks sterven er 8,7 miljoen mensen ten gevolge van luchtvervuiling. Dat cijfer slaat de wetenschappelijke wereld met verstomming want het dodentol ligt veel hoger dan eerdere inschattingen. Bij vroegere onderzoeken lag dat aantal voor de helft lager.

Verbetering luchtkwaliteit

Hoewel de luchtkwaliteit in veel landen is verbeterd, suggereren de bevindingen dat zelfs bij lagere concentraties de door fossiele brandstoffen veroorzaakte vervuiling dodelijker is dan eerder werd aangenomen.

In de Verenigde Staten (VS) bijvoorbeeld ontdekten de onderzoekers dat 350.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar kunnen worden toegeschreven aan de vervuiling door fijne deeltjes die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Bij eerdere inschattingen stond de teller op 100.000 à 150.000 vroegtijdige doden. De wetenschappers merken op dat er voornamelijk veel werk aan de winkel is in de armere landen. De luchtvervuiling in die gebieden is meer geconcentreerd.

Het sterftecijfer ligt hoger dan bij voorgaand onderzoek omdat de wetenschappers de methodiek die gebruikt werd bij die studies hebben verfijnd.

Regionale luchtvervuiling

Veel van het eerdere werk was gebaseerd op extrapolaties van de resultaten van onderzoek naar het roken van sigaretten. Nu, echter, zijn er genoeg gegevens over de werkelijke gezondheidseffecten van wat in de wetenschap PM₂.₅ genoemd wordt, microscopisch kleine vervuilingsdeeltjes die in de lucht worden aangetroffen en 30 keer kleiner zijn dan de breedte van een menselijke haar. Het deeltje is onder meer verantwoordelijk voor verschillende longaandoeningen, waaronder longkanker en astma.

Voorts hebben de onderzoekers ook onderzocht hoe groot de impact van luchtvervuiling is op specifieke regio’s. Op die manier konden de wetenschappers gemakkelijker achterhalen welke vervuilende stoffen mensen waar inademen.

‘Onze studie draagt bij aan het groeiende bewijs dat luchtverontreiniging door de voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen schadelijk is voor de mondiale gezondheid’, aldus Eloise A. Marais, één van de auteurs van het onderzoek. ‘We kunnen niet met een gerust geweten blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen, terwijl we weten dat er zulke ernstige gevolgen voor de gezondheid zijn en er levensvatbare, schonere alternatieven zijn.’

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20