Instroom immigratie in vijf jaar deed bbp met 3,5 procent stijgen

De instroom van immigratie heeft in vijf jaar een positief effect gehad op het bruto binnenlands product (bbp) van minstens 3,5 procent. Dat blijkt woensdag uit een nieuwe studie van de Nationale Bank van België (NBB) naar de economische impact van immigratie.

De NBB ging de economische impact van immigratie in België na, op vraag van toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in april 2018. Doel was het debat hierover te objectiveren. Een wetenschappelijk comité, met onder anderen arbeidseconoom Stijn Baert (UGent), ondersteunde de NBB hierbij.

Het is voor het eerst dat in een België een dergelijke studie werd uitgevoerd, zegt de NBB, maar ze benadrukt dat bij het migratiedebat naast de ecomische focus ook andere overwegingen spelen, zoals het recht op bescherming van vluchtelingen.

Twee scenario’s

Op basis van een theoretisch model, afgestemd op België, berekende de NBB dat het bbp met 3,5 procent steeg in 5 jaar. Ze vergeleek daarvoor twee scenario’s: een waarbij er in de vijf jaar voor 2017 geen immigratie zou geweest zijn, en een ander, waarin die immigranten wel worden meegerekend. Die recente migratie bestaat vooral uit jongere immigranten op arbeidsleeftijd, die vaker hoger opgeleid zijn dan de al gevestigde immigranten, en zelfs iets meer dan autochtonen.

Ondanks een kleine groei van de werkloosheidsgraad, met 0,2 procent, is het gebundelde effect van de vergelijking dus positief voor zowel EU als niet-EU-immigranten, met een groei van respectievelijk 2 en 1,5 procent van het bbp, zegt de NBB.

Die groei moet wel verdeeld worden door een hoger aantal inwoners, een logisch gevolg van immigratie. Maar zelfs dan blijft nog een toename van 0,7 procent van het bbp per inwoner over, klinkt het. Mogelijk ligt het effect zelfs hoger door bijvoorbeeld productiviteitswinsten, die niet in rekening werden gebracht.

Geen schadelijke gevolgen

De NBB stelde geen schadelijke gevolgen vast van de immigratie voor het loon, de werkloosheid of de welvaart van de autochtone bevolking. Wel merkte de NBB op dat vlak vaker een invloed op de al gevestigde immigranten, omdat zij meer ‘substitueerbaar’ zijn.

Bij de voorstelling van het rapport op een persbriefing kreeg gouverneur Pierre Wunsch de vraag waarom het ruim twee jaar heeft geduurd vooraleer het rapport klaar was. Wunsch zei dat het al meer dan een jaar heeft geduurd vooraleer de gegevens verzameld waren, dat de NBB niet gespecialiseerd is in de materie en daar dus moest in investeren, en dat het vervolgens gewoon tijd kostte om het rapport uit te werken.

‘Maar voor zij die zich afvragen waarom het tot na de verkiezingen duurde, kan ik antwoorden dat het niet de gewoonte is van de Nationale Bank om informatie achter te houden’, zei Wunsch. De gouverneur voegde eraan toe dat hij de studie ook pas na de verkiezingen voor het eerst in handen kreeg.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20