“Indiase pendelaars riskeren op bruggen elke dag hun leven”

De recente tragedie met de brug in de Indiase stad Morbi, waarbij 135 mensen om het leven kwamen, heeft geleid tot een grote bezorgdheid over de veiligheid van duizenden andere bouwwerken die in India nog uit het koloniale tijdperk stammen. Experts waarschuwen daarbij dat Indiase pendelaars elke dag hun leven riskeren.

Volgens de experts moeten in India meer dan 5.000 bruggen, waarvan een groot deel nog stamt uit het Britse koloniale tijdperk, dringend worden hersteld. Tijdens het Britse koloniale tijdperk werden in India meer dan 36.000 bruggen gebouwd.

Veiligheidsproblemen

De brug die onlangs in Morbi, in de Indiase deelstaat Gujarat, in twee stukken brak, was meer dan een eeuw oud. De tragedie eiste een bijzonder zware tol omdat vele families zich op de brug hadden verzameld om van de avond te genieten. De hangbrug is in Morbi immers een populaire ontmoetingsplaats.

Nadat de brug in twee stukken was gebroken, kwamen vele slachtoffers in het water van de rivier Machhu terecht. Een groot aantal stierf de verdrinkingsdood. Anderen werden door brokstukken van de brug verpletterd.

De regering van de deelstaat Gujarat, die wordt geregeerd door de Bharatiya Janata Party (BJP), had het contract voor de herstelling van de hangbrug aan het plaatselijke bedrijf Oreva, een fabrikant van klokken, toevertrouwd.

Na de tragedie groeide in India al snel ongerustheid over de veiligheid van andere verouderde bruggen die het land telt. India heeft in totaal ongeveer 173.000 bruggen. Daarvan werden 36.470 exemplaren tijdens de Britse koloniale periode gebouwd. Bijna 6.700 bruggen zijn nog ouder.

Volgens gegevens van het Indiase Railways Audit Report zouden sommige bruggen al honderdveertig jaar oud zijn. Een groot aantal van deze kunstwerken vertonen echter aanzienlijke technische problemen. Vele bruggen tonen aanzienlijke tekenen van verval en betekenen een gevaar voor de veiligheid.

Een groot aantal bruggen zou dringend moeten worden hersteld of versterkt. Het Indian Bridge Management System Centre schat immers dat minstens 5.300 bruggen structureel beschadigd zijn en dringend herstellingswerkzaamheden nodig hebben.

Sahil Mhatre, lid van de Indian Institution of Bridge Engineers, wees er in een reactie op het drama op dat vele bruggen onvoldoende worden gecontroleerd. “Dat is zorgwekkend, want deze constructies waren voor beduidend kleinere belastingen bedoeld dan vandaag het geval is”, betoogde Mhatre.

“De Indiase regering zou elke drie tot vier jaar structurele audits moeten uitvoeren om de kwaliteit van het beton te controleren op scheuren of trillingen en te kijken of de structuren de belasting aankunnen. Bij moderne bruggen zijn sensoren in de structuur ingebouwd om bij problemen alarm te slaan, maar bij de oudere kunstwerken is dat uiteraard niet het geval.”

Vertragingen

Vier jaar geleden stelde een Indiase parlementaire commissie vast dat de spoorbruggen van het land een risico vormden voor de passagiers en dringend moesten worden versterkt of hersteld. Daarbij werd de Indiase spoorwegmaatschappijen berispt voor buitensporige vertragingen bij het herstellen van de probleembruggen, waardoor de veiligheid van de passagiers in het gedrang zou kunnen kon komen.

Het rapport prees daarbij echter ook de kwaliteit van de oude Britse bruggen. “Sommige spoorwegbruggen die tijdens de Britse overheersing werden gebouwd, blijken nog steeds in goede staat te verkeren” merkte de commissie op.

“De spoorwegbruggen die daarentegen na de onafhankelijkheid werden gebouwd, vertonen vaak een minder goede kwaliteit, waardoor vaak herstellingen noodzakelijk blijken. Bovendien kunnen de goede relaties tussen een aantal aannemers en vertegenwoordigers van de spoorwegen de kwaliteit en de levensduur van de constructies ernstig aantasten.”

De Indiase premier Narendra Modi loopt weinig hoog op met het Britse koloniaal verleden, maar critici wijzen erop dat hij verkeerde prioriteiten legt. “In plaats van straatnamen te veranderen om met het koloniale tijdperk te breken, zou de regering er beter aan doen om aan de bruggen uit die periode een grotere aandacht te besteden”, voeren zij aan.

“Deze constructies hebben het lang uitgehouden, maar moeten nu belastingen dragen waarvoor ze nooit bedoeld waren.” Daarbij wordt onder meer gewezen op de oude Yamuna-brug in de Indiase hoofdstad Delhi. Die constructie werd in 1866 gebouwd, maar wordt nog dagelijks door pendelaars gebruikt. Die forenzen wagen volgens experts elke dag kun leven. De brug was immers bedoeld voor paarden, koetsen en lastdieren, maar dient nu auto’s en treinen te dragen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20