Immigranten gebruiken Ierland als achterdeur om VK binnen te komen

Ierland wordt door immigranten vaak gebruikt als een achterdeur om familieleden naar Groot-Brittannië te halen. Dat heeft de Britse krant The Times gemeld op basis van informatie van de Ierse immigratie-autoriteiten. Daarbij worden ook vermoedens geuit over de activiteiten van criminele bendes in Groot-Brittannië.

“Groot-Brittannië hanteert momenteel voor inwijkelingen een strengere wetgeving op familiehereniging dan Ierland,” verduidelijkt The Times. “Onder meer moet bij de aanvraag om familieleden naar Groot-Brittannië te laten komen een inkomen van minstens 18.600 pond per jaar kunnen worden aangetoond. Dat bedrag loopt met elk bijkomend kind verder op.”

“Ierland blijkt daarbij voor velen aanvragers een interessante uitweg. Het land biedt immers een mogelijkheid om zich binnen de Europese Unie te vestigen. Vanop het Ierse grondgebied zou men vervolgens, zolang de brexit nog geen feit is, naar Groot-Brittannië willen oversteken.”

Abu Dhabi

De voorbije drie jaar zouden de Ierse immigratiediensten meer dan tienduizend verdachte dossiers rond familiehereniging hebben geïdentificeerd. “Onder meer op de Ierse ambassade in Abu Dhabi werd een exponentiële toename opgetekend van aanvragen voor familiehereniging van individuen die al een Britse verblijfsvergunning hebben,” aldus de Britse krant.

“Onder meer werden 2.700 aanvragen van Afghaanse onderdanen geregistreerd. Door een Ierse verblijfsvergunning kunnen de betrokkenen zich immers vrij door de Europese Unie bewegen en vooralsnog zonder problemen naar Groot-Brittannië reizen.”

Vaak moest worden vastgesteld dat de aanvragers onterecht beweerden in Ierland te wonen. De Ierse politie gelooft dat het merendeel van de aanvragen werden voorbereid door immigratie-adviseurs in Groot-Brittannië, die hun klanten van de nodige documentatie voorzien.

Afwijzingen

Ook moest worden vastgesteld dat in een hele reeks dossiers steeds weer dezelfde adressen opdoken. “Dit deed het vermoeden rijzen dat criminele bendes aan het werk zijn,” zegt Times nog.

Bij de aanvragen wordt massaal gebruik gemaakt van de Common Travel Area, die sinds de jaren twintig van de voorbije eeuw reizen tussen Groot-Brittannië en Ierland moest vergemakkelijken.

De Ierse autoriteiten merken op dat inmiddels over 97 procent van de dossiers een beslissing is genomen. “Daarbij werden meer dan 95 procent van alle aanvragen afgewezen,” aldus een woordvoerder van het Ierse ministerie van justitie.

“Sindsdien is het aantal nieuwe aanvragen drastisch gedaald.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20