Hoeveel hou je netto over als je een loonsverhoging krijgt?

Bijna nergens anders in de wereld is de belastingdruk zo hoog als in België. Dat voelen we ook wanneer we een loonsverhoging krijgen. Een aanzienlijk deel van die verhoging stroomt namelijk naar de staatskas.

Volgens het rapport Taxing Wages 2021 van de OESO komt de belastingdruk voor een alleenstaande in ons land uit op 51,5 procent. Daarmee is de alleenstaande Belg de meest belaste werknemer ter wereld. Ook bij de koppels met twee werkende ouders en twee kinderen staat ons land op kop, met een belastingdruk van 43,4 procent.

Ook wanneer we een loonsverhoging krijgen, wordt pijnlijk duidelijk hoeveel de staat afroomt van onze inkomsten. We hebben een simulatie gemaakt voor een alleenstaande en een gehuwd persoon met twee kinderen. In beide gevallen gaan we uit van een loonsverhoging van 100 euro. We maken deze oefening met behulp van de looncalculator van het ACV.

De alleenstaande

We veronderstellen dat de persoon in dit voorbeeld een bediendecontract heeft en maandelijks een inkomen van 3.400 euro bruto ontvangt. Dat is volgens het Salariskompas van Jobat het mediaan inkomen van een bediende in ons land. Na betaling van de RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing houdt de bediende uit ons voorbeeld nog 2.186,86 euro over.

Wat wordt er juist afgehouden?

Bruto: 3.400 euro

 • – 444,38 euro RSZ-bijdrage
 • -736,85 euro bedrijfsvoorheffing
 • -31,91 euro bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Netto: 2.186,86 euro.

Indien je een loonsverhoging krijgt van 100 euro stijgt het brutoloon dus naar 3.500 euro. Dat vertaalt zich naar een nettoloon van 2.236,58 euro, of een toename van 49,72 euro. Dat betekent dat iets meer dan de helft van die extra vergoeding in de staatskas verdwijnt.

Wat wordt er juist afgehouden?

Bruto: 3.500 euro

 • – 457,45 euro RSZ-bijdrage
 • -772,96 euro bedrijfsvoorheffing
 • -33,01 euro bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Netto: 2.236,58 euro.

Gehuwd met twee kinderen

En wat als het bovenstaande profiel gehuwd is en twee kinderen heeft? In dat geval houdt hij bij een inkomen van bruto 3.400 euro na betaling van de bedrijfsvoorheffing en de sociale lasten 2.274,86 euro over. Dat is 88 euro meer dan de alleenstaande uit het bovenstaande voorbeeld.

Wat wordt er juist afgehouden?

Bruto: 3.400 euro

 • -444,38 euro RSZ-bijdrage
 • -648,85 euro bedrijfsvoorheffing
 • -31,91 euro bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Netto: 2.274,86 euro.

Beide profielen betalen evenveel sociale bijdragen, maar een gehuwd persoon met kinderen moet wel minder belastingen betalen. Dat komt onder meer door de verhoging van de belastingvrije soms als je personen ten laste hebt.

Daarnaast kunnen gehuwden en wettelijk samenwonenden in ons land ook een beroep doen op het huwelijksquotiënt, waarbij de partner met het hoogste inkomen een deel van dat inkomen op de belastingaangifte kan overhevelen naar de partner. Dit gebeurt enkel wanneer een van de partners een beroepsinkomen heeft dat minder dan 30 procent bedraagt van het totale beroepsinkomen van beide partners.

Wanneer het loon van de gehuwde persoon uit ons voorbeeld stijgt met 100 euro, houdt hij daarvan 2.324,58 euro netto over. Dat is, net zoals bij de alleenstaande, een toename van netto 49,72 euro.

Wat wordt er juist afgehouden?

Bruto: 3.400 euro

 • -457,45 euro RSZ-bijdrage
 • -684,96 euro bedrijfsvoorheffing
 • -33,01 euro bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Netto: 2.324,58 euro

Belangrijk: De bovenstaande oefening is natuurlijk niet voor elk profiel van toepassing. We denken bijvoorbeeld aan werknemers met een arbeiderscontract. Bovendien komen mensen met een laag inkomen in aanmerking voor een jobbonus, waardoor ze netto iets meer overhouden. Ook het ontvangen van een voordeel van alle aard, zoals een bedrijfswagen, heeft een impact op hoeveel je netto overhoudt. Tot slot zal je netto minder overhouden van een loonsverhoging naarmate je meer verdient.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20