Geen hoger loon voor Belgische werknemers, maar wel meer extralegale voordelen

Het gemiddelde loon van de Belg bedroeg vorig jaar 3.748 euro bruto. Dat is nagenoeg hetzelfde als in 2020. Werkgevers hebben wel meer extralegale voordelen toegekend om de werknemers alsnog een extraatje te geven. Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat.

Na een stevige stijging van de lonen in 2020 zijn die in 2021 ongeveer hetzelfde gebleven. Als we naar het gemiddelde loon kijken zien we zelfs een daling van 3.783 naar 3.748 euro bruto. In 2020 werd er nog een stijging opgetekend van 379 euro. William Visterin, hoofdredacteur bij Jobat, plaatst in een interview met Het Nieuwsblad die cijfers in perspectief. “Nominaal is dat een daling, maar vanuit statistisch oogpunt is dit een consolidatie van de stijging uit 2020”, klinkt het.

Grote verschillen tussen statuten

Het Salariskompas toont ook aan dat er duidelijke verschillen zijn tussen de lonen, afhankelijk van het statuut. Het gemiddelde loon voor bedienden kwam vorig jaar uit op 3.815 euro bruto. Arbeiders kregen een gemiddeld loon van 2.961 euro bruto en ambtenaren kunnen maandelijks rekenen op een arbeidsvergoeding van 4.199 euro bruto.

Jobat heeft op basis van de bevraging bij 114.000 respondenten ook uitgerekend hoeveel het mediaanloon bedraagt. De mediaan komt uit op 3.302 euro bruto. Concreet betekent dit dat de helft van de ondervraagden minder verdient dan dit bedrag van 3.302 euro en de andere helft meer verdient dan dat bedrag.

Bij bedienden ligt de mediaan op 3.400 euro bruto per maand, bij arbeiders op 2.800 euro, en bij overheidspersoneel situeert die mediaan zich op 3.800 euro bruto per maand.

Meer extralegale voordelen

Hoewel de lonen vorig jaar niet gestegen zijn, hebben de werkgevers hun personeel toch een extraatje gegeven, zij het dan in de vorm van extralegale voordelen. Jobat merkt op dat vooral voordelen die gerelateerd zijn aan plaatsonafhankelijk werken in de lift zitten. In vergelijking met vijf jaar geleden heeft een kwart meer werknemers een laptop. Als we naar thuiswerk kijken, zien we zelfs een stijging van 77 procent in vergelijking met vijf jaar geleden.

Ook de bedrijfswagen toont een stijgende trend: op vijf jaar tijd is het aantal werknemers dat kan terugvallen op een bedrijfswagen met bijna 10 procent toegenomen. Bij profielen in management, ICT en consulting is een bedrijfswagen intussen de norm. Maar opvallend is dat ook steeds meer andere profielen, zoals in administratie en HR, op een bedrijfswagen kunnen rekenen.

Het aantal werknemers dat kon rekenen op een onkostenvergoeding en/of een internetabonnement nam de voorbije vier jaar met 15 à 20 procent toe. Al zijn dat kosten die doorgaans ook effectief worden aangewend, bijvoorbeeld om thuis te kunnen werken en de noodzakelijke verwarming daarvoor te voorzien. Bovendien kregen (eind vorig jaar) heel wat medewerkers een coronapremie.

Minder tevreden over loon

Uit het Salariskompas blijkt ook dat we minder tevreden zijn over ons loon dan in 2020. Slechts 33 procent van de bevraagde werknemers geeft aan tevreden te zijn over zijn loon, tegenover 36 procent tijdens de vorige editie.

Volgens Jobat zijn werknemers minder tevreden over hun loon omdat er meer flexibiliteit van hen verwacht werd tijdens de coronapandemie, zonder dat daar (altijd) iets tegenover stond. Die daling is overigens algemeen, ongeacht het geslacht, het diploma, de functiecategorie en de sector.

(lb) 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20