Jambon zegt dat overstromingen in Voeren allicht erkend worden als ramp: wat betekent dat juist voor de slachtoffers?

Voeren werd afgelopen weekend getroffen door ernstige wateroverlast. Volgens de eerste schattingen loopt de schade op tot 5 miljoen euro. Vlaams minister-president Jan Jambon heeft al laten weten dat de overstromingen waarschijnlijk als ramp erkend zullen worden. Maar wat betekent dat juist voor de slachtoffers?

Eerst dit: Slachtoffers van waterschade kunnen in de eerste plaats een beroep doen op hun brandverzekering.

 • Verzekeraars zijn verplicht om schade door natuurrampen op te nemen in hun polissen. Ook de opruimings-, herstel- of poetswerken zijn op die manier verzekerd.
 • Een brandverzekering is niet verplicht voor wie in een eigen woning woont. Al eisen de meeste kredietgevers dat je een verzekering afsluit bij de aanvraag van een hypothecaire lening.
  • Er gelden andere regels voor huurders en verhuurders, afhankelijk van het gewest. In Vlaanderen zijn huurders en verhuurders verplicht zo’n verzekering af te sluiten.
 • Vanzelfsprekend moet je de aangerichte schade wel bewijzen. Je kunt dat onder meer doen door foto’s toe te voegen aan je aangifte. Soms stuurt de verzekeraar een expert om de schade op te meten.
  • De verzekeraar zal ook om een bestek vragen, een beschrijving van de nodige herstellingswerken door een hersteller, om een beeld te hebben van wat de herstellingen zullen kosten.

Tussenkomst Rampenfonds

Duiding: Doordat de Vlaamse regering de overstromingen in Voeren (wellicht) zal erkennen als ramp kunnen de slachtoffers van het natuurgeweld een beroep doen op het Rampenfonds. Dit moet wel nog officieel bevestigd worden.

 • Dat fonds vergoedt de schade die niet verzekerd is door de brandverzekering. Denk bijvoorbeeld aan tuinmeubels of -afsluitingen. Hou er rekening mee dat de ene verzekering een ruimere dekking kan bieden dan de andere. Het is daarom een goed idee om je verzekeringscontract onder de loep te nemen.
 • Ook wie geen brandverzekering heeft op het moment van de schade en een leefloon of een gelijkaardige uitkering krijgt, kan aankloppen bij het Rampenfonds.

Zestig dagen de tijd om het Rampenfonds te contacteren

Duiding (2): Slachtoffers hebben tot 60 dagen na de overstromingen de tijd om de schade te melden aan het Rampenfonds. Dit kan je overigens al doen voordat een weerverschijnsel als ramp wordt erkend.

 • Je kunt de schade melden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.
 • Het is ook mogelijk om de schade te melden via een papieren formulier. Je kunt dat document hier downloaden. Eenmaal ingevuld, verstuur je het document naar rampenfonds@vlaanderen.be of naar het adres van het Vlaams Rampenfonds vermeld in het formulier.

Maar: De schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen. Pas nadat de overstromingen erkend worden als ramp kan je een schadevergoeding aanvragen.

Zoom in: Wanneer wordt de schade vergoedt?

 • De verzekeraars vergoeden de schade doorgaans sneller dan het Rampenfonds. Barbara Van Speybroeck van Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, merkt tegenover de Gazet van Antwerpen op dat de verzekeraars binnen de maand de slachtoffers vergoeden.
 • Anders is het voor de niet-verzekerde schade, waarvoor het Vlaams Rampenfonds dus tussenkomt. Zo was begin dit jaar nog maar één op de vijf dossiers na de overstromingen van 2021 uitbetaald. “Maar intussen hebben we een inhaalbeweging gemaakt en zijn bijna alle dossiers afgerond”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jambon.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.