Hoe werkt een lening via internet in België?

Op het moment dat je in ons land geld wilt gaan lenen en je dus op zoek gaat naar de meest geschikte mogelijkheden, dan heb je in de regel de keuze uit een aantal uiteenlopende kredietverstrekkers. Elke kredietverstrekker, en zelfs elke lening, zal echter eigen tarieven kennen. Deze verschillende tarieven kun je echter zonder al te veel moeite met elkaar vergelijken aan de hand bijvoorbeeld opgevraagde offertes, het uitvoeren van online simulaties en/of het gebruik van speciale vergelijkingswebsites. Op die manier kun je dus eenvoudig op zoek gaan naar een lening met de meest gunstige rente, maar tevens natuurlijk de aanvullende voorwaarden nauwkeurig onder de loep nemen. In België is het om die reden dan oom prima mogelijk om voordelig online geld te lenen en een lening aan te gaan die voldoet aan je persoonlijke wensen en voorkeuren.

Geld lenen in België

In ons land is een breed scala aan kredietverstrekkers actief waar je bij terecht zou kunnen als je geld wilt lenen. Voordat je echter de definitieve stap zet om een lening af te sluiten, dien je de verschillende kredietverstrekkers nauwkeurig te beoordelen en dus verder te kijken dan alleen de rentevoet die zij voor een bepaalde lening hanteren. Zo moet je onder andere je aandacht eveneens nauwkeurig richten op de looptijd van de lening die je eventueel aan zou willen gaan en je afvragen of er wellicht sprake is van eventuele aanvullende voorwaarden als je op deze manier geld wilt lenen.

Zeker als je in België zaken wilt gaan doen met online kredietverstrekkers is het aan te bevelen om van tevoren alles goed na te gaan, voordat je overgaat tot definitieve stappen in de richting van de ondertekening van een leenovereenkomst en jezelf voor een bepaalde periode verbinden aan een betalingsverplichting. Door jezelf goed voor te breiden, kun je dan ook voor een belangrijk deel voorkomen dat je achteraf met vervelende verrassingen te maken krijgt. Niemand wil immers graag te veel geld betalen aan rentevergoeding voor een geleend bedrag dat je slechts tijdelijk nodig hebt.

Toch komt het tegenwoordig nog steeds van tijd tot tijd voor dat mensen geld lenen tegen een veel te hoog rentetarief of tegen erg ongunstige leenvoorwaarden. De gevolgen zijn in het meest ongunstige geval dan ook niet te overzien zijn en je (soms voor een behoorlijk lange periode) in enorme financiële problemen laten belanden. In plaats van uit je financiële nood te kunnen ontsnappen, zul je dan dus alleen maar meer geldzorgen krijgen en daar is geen enkele kredietnemer bij gebaat.

Online geld lenen in België

Op het moment dat je hebt besloten om online geld te gaan lenen, maar nog niet precies weet hoe dit eigenlijk in zijn werk gaat, dan zullen we je hier eerst wat meer over vertellen. Om te beginnen dien je online een aanvraag voor een lening in te dienen bij de kredietverstrekker van je keuze. Deze kredietverstrekker zal met de, door jou, verstrekte gegevens aan de slag gaat en in de regel aan de hand van je totale gezinsinkomen de mogelijkheden vast gaan stellen en dus ook de maximale hoogte van de lening gaan bepalen. Vervolgens zul je een aantal documenten aan dienen te leveren bij de kredietverstrekker.

Dit zijn documenten die als bewijs zullen dienen van je inkomen, maar eveneens kunnen dit stukken zijn die voor een aanvullende zekerheid kunnen zorgen ten aanzien van de kredietverstrekker. Iedere kredietverstrekker zal namelijk het financieel risico, waarmee het verstrekken van een lening altijd gepaard zal gaan, zo gering mogelijk willen houden en dus zoveel mogelijk zekerheden willen krijgen van de potentiële kredietnemer. Op het moment dat de kredietverstrekker het risico acceptabel vindt, dan zal er een akkoord volgen voor de verstrekking van de gevraagde online lening. Het geld kan in dit geval door de kredietverstrekker aan je worden overgemaakt, zonder dat je maar één stap buiten de deur hebt hoeven zetten. De volledige afhandeling van een online lening zal dan ook digitaal, en wellicht deels telefonisch, plaatsvinden.

Geld lenen zonder bank in België

In ons land is het eveneens mogelijk dat je geld gaat lenen zonder de tussenkomst van een bank. Hiertoe zou je bijvoorbeeld kunnen besluiten vanwege het feit dat je geen goede ervaringen met banken hebt, of omdat een bank je aan heeft gegeven dat het in jou situatie niet mogelijk is om een (nieuwe) lening af te sluiten. In die situaties bestaan er gelukkig mogelijkheden om geld te lenen buiten de banken om, zelfs op het ogenblik dat je niet, of over maar een gering, inkomen beschikt, kun je soms een lening langs deze weg aangaan

Je zult er echter wel rekening mee dienen te houden dat je een minder gebruikelijk traject zult gaan volgen om aan je leensom te komen en dat je niet, zoals gebruikelijk is, aan de hand van je inkomen geld gaat lenen bij een bank. Wanneer je in ons land geld wilt lenen en hierbij de tussenkomst van een bank niet op prijs stelt, dan zul je bijvoorbeeld aan zijn gewezen op andere financiële instellingen, of zelfs particulieren, die bereid zijn om je tijdelijk geld te verstrekken. In dit soort situaties is het echter vaak zo dat er relatief hoge kosten in rekening gebracht zullen worden. Dit gegeven is dan ook absoluut iets dat je je altijd goed moet beseffen en mee moet nemen in je overwegingen.

Geld lenen zonder een vast inkomen in België

Als je plannen hebt om geld te gaan lenen zonder dat je over een vast inkomen beschikt, bijvoorbeeld omdat je al een ander lening hebt lopen of omdat je op het ogenblik geen werk hebt, dan kun je bepaalde bezittingen in onderpand geven, bij instellingen die bereid zijn om je in ruil daarvoor tijdelijk geld uit te lenen. In dit geval zul je je goed dienen te beseffen dat zowel grote banken als online kredietverstrekkers altijd standaard berekeningen zullen gaan maken aan de hand van de inkomsten die je binnenkrijgt. In situaties waarin je dan ook geld wilt gaan lenen zonder over inkomen te beschikken, dan is het erg verstandig om buiten deze kredietverstrekkers om op zoek te gaan naar alternatieven, of de minilening eens goed in ogenschouw te nemen die je in sommige gevallen wel af kunt sluiten zonder dat je een bewijs hoeft te overleggen van een vast inkomen.

Dus, ik kan zonder bank geld lenen?

Voordelen van online geld lenen

Wanneer je via het internet een kredietverstrekker hebt gevonden die je vertrouwen weg kan dragen en daarnaast ook nog eens een gunstiger lening aan kan bieden, dan ben je waarschijnlijk zeer tevreden. In tegenstelling tot de mensen die bij een fysieke kredietverstrekker geld gaan lenen, kun je immers profiteren van een aantal voordelen, zoals:

  • je hoeft niet langs te gaan bij een vestiging van een kredietverstrekker om je leendossier met een adviseur door te spreken,
  • er hoeft dus ook geen afspraak gepland te worden waardoor er soms aardig wat tijd verloren kan gaan,
  • je hoeft geen duimendik leendossier met je mee te sjouwen, maar kunt de benodigde documenten digitaal naar de betreffende kredietverstrekker verzenden. Dit bespaart je overigens ook nog eventuele portokosten en is goed voor het milieu omdat er minder papierverspilling plaats zal vinden op deze manier,
  • zowel de aanvraag van de online lening als de bijbehorende bewijsstukken komen in de regel direct op de juiste afdeling terecht waardoor er minder tijd verloren gaat en je dus eerder weet of de kredietverstrekker akkoord gaat met je leenaanvraag.

Nadelen van online geld lenen

Aan het afsluiten van een online lening kleven echter ook een aantal nadelen, namelijk:

  • er is slechts weinig, of wellicht helemaal geen, persoonlijke contact,
  • je kunt niet terugvallen op één bepaalde adviseur die je leenaanvraag in behandeling heeft genomen,
  • het is soms lastig te achterhalen of een online kredietverstrekker wel betrouwbaar is en in bepaalde gevallen kun je zelfs te maken krijgen met malafide personen of organisaties,
  • de controle van online kredietverstrekkers zal niet in alle gevallen eenvoudig zijn waardoor er onwettige voorwaarden gesteld kunnen worden wanneer je langs deze weg geld wilt lenen.

Conclusie

Indien je online geld wilt lenen in België, dan kun je dit in een heleboel gevallen op een veilige manier doen. Uiteraard dien je dan wel eerst de nodige voorbereidingen te treffen en een gedegen onderzoek uit te voeren naar zowel de kredietverstrekker als diens producten. Net zoals bij fysieke kredietverstrekker zullen er ook online een heleboel verschillende aanbieders en leenvormen te vinden zijn, die helaas niet altijd even goed bij je persoonlijke- en financiële situatie passen.

Door meerdere online leningen, bij voorkeur van meerdere kredietverstrekkers, nauwkeurig met elkaar te vergelijken, kun je vaak een heleboel onnodige leenkosten voorkomen. Je dient dan niet alleen de verschillende rentetarieven tegen het licht te houden, maar ook de looptijd en allerlei andere voorwaarden die aan deze manier van geld lenen verbonden kunnen zijn. Ook het goed lezen van de kleine lettertjes van het leencontract is een heuse aanrader voordat je besluit om je handtekening eronder te plaatsen en het document naar de kredietverstrekker terug te sturen. Op deze manier voorkom je immers dat je een overeenkomst ondertekent waar je eigenlijk niet, of slechts voor een deel van op de hoogte bent en/of achter kunt staan. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20