Het herstel in de VS: 55% van de Amerikaanse gezinnen beschikt over onvoldoende cash om één maand inkomensverlies op te vangen

Hoewel Amerikaanse families de post-crisisjaren hebben benut om hun financiën onder controle te krijgen, blijven ze uiterst kwetsbaar wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen. 

70% van de Amerikaanse gezinnen lijdt op zijn minst onder één van de volgende drie problemen: een laag inkomen, onvoldoende spaargeld of openstaande schulden, blijkt uit een analyse van Pew Charitable Trusts. Een derde van alle gezinnen wordt zelfs met twee van deze problemen geconfronteerd.

Het rapport wijst de 4 belangrijkste oorzaken van de financiële kwetsbaarheid van de Amerikaanse gezinnen aan:

1. De economie doet het goed; het gemiddelde loonzakje niet

Tussen 1979 en 199 nam het gemiddelde inkomen van een doorsnee arbeider met 22% toe, aangepast aan de inflatie, maar tussen 1999 en 2009 was die stijging nog amper 2%. 47% van de gezinnen moet toegeven meer of even veel uit te geven als wat verdiend wordt. Een op vijf kinderen moest in 2014 zelfs een beroep doen op voedselbonnen. Dat zijn er meer dan voor de recessie.

2. Het inkomen van vele gezinnen fluctueert, wat financiële en emotionele stabiliteit in de weg staat

De voorbije 2 jaar is bijna de helft van de Amerikaanse gezinnen met een inkomensverhoging of -verlaging van meer dan 25% geconfronteerd. 8% van de gezinnen heeft afbetalingen die de 41% van hun bruto-inkomen overstijgen.  Van de gezinnen die een kwart of meer van hun inkomen hadden verloren in 1994, had een derde zich tien jaar later financieel nog steeds niet hersteld.

3. Amerikanen sparen onvoldoende

Het gemiddelde gezin met een laag inkomen heeft financiële reserves om amper negen dagen door te komen (financiële adviseurs raden meestal drie tot zes maanden aan geldreserves aan).

Eens niet-liquide reserves worden aangesproken, heeft een doorsnee gezin reserves die drie tot vier maanden loon kunnen vervangen, maar een op drie werkende Amerikanen zegt niets opzij te hebben liggen voor noodgevallen.

4. De rijkdom is allesbehalve evenwichtig verdeeld

Het gemiddelde Amerikaans gezin bezat in 2013 meer dan in 1989, maar die vergelijking gaat niet op, aldus het rapport, omdat de toenemende rijkdom in handen van gezinnen is terechtgekomen die al vermogend waren. De aandelenmarkten zijn sinds 2009 in waarde verdubbeld; de huizenmarkt is veel trager gestegen. Vele Amerikanen dragen vandaag nog steeds de gevolgen van de vastgoedcrash.

Pew concludeert dat het verkeerd is om te denken dat de financiële onzekerheid van de doorsnee Amerikaan een gevolg is van de recessie. Dat is het niet. De meeste indicatoren die Pew hanteert zijn de voorbije 30 jaar stabiel gebleven. Maar de middenklasse krijgt het steeds moeilijker, net als de verwezenlijking van de Amerikaanse Droom.

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20