Gevaccineerd? Dan moet u zich toch aan de regels houden, want u kan een ‘superverspreider’ worden

De Europese Unie wacht nog steeds op groen licht van het Europees Geneesmiddelenagentschap, terwijl enkele grote landen al heuse vaccinatiecampagnes uitrollen tegen Covid-19. Dat wil niet zeggen dat die landen al snel terug kunnen naar een normaal leven.

Al enkele weken waarschuwen experts ervoor dat de aankomst van het Covid-vaccin in onze contreien niet gelijkstaat aan het verdwijnen van het coronavirus. Om een volledige groepsimmuniteit te garanderen, moet 60 tot 70 procent van de bevolking het vaccin gekregen hebben. Er zijn twee obstakels die dat in de weg staan. Enerzijds neemt een hele bevolking vaccineren veel tijd in beslag. Anderzijds is een klein, maar significant, deel van de bevolking wantrouwig tegenover het vaccin.

Wanneer werkt het vaccin?

Het duurt na een vaccinatie ook een tiental dagen eer het product ook echt werkt. Gedurende die tijd blijft het ontzettend belangrijk dat de coronaregels in acht genomen worden. Dat betekent: masker, sociale afstand houden, handen wassen enzovoort, ook voor de gevaccineerden. Maar ook na het vaccin moet u zich mogelijk nog een hele tijd aan die regels houden, net zoals de rest van de bevolking.

Volgens de gegevens van Pfizer en Moderna heeft hun vaccin een efficiëntiegraad van respectievelijk 95 en 94,5 procent. Het gaat dan specifiek om een vermindering van het aantal mensen met symptomen van het coronavirus. Eens gevaccineerd heeft u dus een zeer lage kans om zwaar ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden. Logischerwijze zouden ook lichte symptomen u bespaard moeten blijven.

Bescherming tegen symptomen, maar blijft u besmettelijk?

Maar het is eigenlijk nog een groot mysterie of het vaccin u beschermt tegen de symptomen van het coronavirus of het ook een bescherming biedt tegen de verspreiding van Covid-19. Kort gesteld: vaccins zorgen voor de verschijning van antilichamen die de symptomen van Covid-19 onderdrukken en verminderen. Of die antilichamen ook het virus neutraliseren, is niet duidelijk. Met andere woorden: u kan het virus nog wel hebben en eventueel aan anderen doorgeven.

Dat wil op zijn beurt zeggen dat de groep gevaccineerden ook meteen een groep van superverspreiders zou kunnen worden. Zij zijn niet ziek, voelen zich prima en hebben geen reden te denken dat ze corona hebben opgelopen. Als zij de maatregelen niet opvolgen, vormen ze een groot risico voor andere, niet-gevaccineerde mensen die wel nog ernstig ziek kunnen worden. Wie denkt dat hij post-vaccin dus alle maatregelen kan laten vallen, kan zomaar opnieuw een opstoot veroorzaken.

En nu?

Gevolg: de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft deze week officieel gesteld dat wie gevaccineerd is voor Covid-19 zich nog steeds aan de maatregelen moet houden die in zijn of haar land gelden, zoals bijvoorbeeld de maskerplicht. De terugkeer naar een normaal leven zal dus duren tot de meeste mensen gevaccineerd zijn.

Volgens The New York Times hebben zowel Pfizer als Moderna een onderzoek opgezet dat moet controleren of het vaccin er ook voor zorgt dat u het virus niet kan doorgeven.

Lees ook:

Meer