Erika Vlieghe: ‘Uitrol van het vaccin wordt een zeer grote uitdaging’

‘De uitrol van het vaccin wordt een zeer grote uitdaging. Zelfs het organiseren van een vaccinatiecampagne met een bestaand, gekend vaccin op grote schaal is al moeilijk, laat staan met een nieuw vaccin.’ 

Dat zegt infectiologe Erika Vlieghe in een interview met ons zusterblad Newsweek. Vlieghe is diensthoofd infectieziekten aan het UZ Antwerpen en leidster van de GEES. Dat is de groep van experts die belast is met de exitstrategie om ons uit de coronacrisis te loodsen.

‘De eerste uitdaging voor de farmaceutische industrie is om het te produceren, daar zit een grote logistiek achter. De tweede uitdaging zal het uitstippelen zijn van wie het het eerst krijgt: het selecteren van de groepen voor wie zo’n vaccin nu het meest nodig of nuttig is – en die twee kunnen heel verschillend zijn. Dat zal van heel veel dingen afhangen die je op voorhand nog niet goed weet. Natuurlijk willen we bij voorkeur onze meest kwetsbare mensen het eerst vaccineren. Maar het kan best zijn dat het bij hen het minst goed werkt. Dat is namelijk wat we zien in veel situaties. Dus misschien moeten we overwegen om ook bepaalde groepen die medisch geen risico vormen, maar wel qua gedrag, eerst te vaccineren. Precies om de ziekte niet te laten overgaan van de ene generatie op de andere.’ 

Een combinatie van vaccins?

‘Maar alles hangt af van hoe veilig het is. Je kunt een zeer goed werkend vaccin hebben met toch een zekere toxiciteit. Dat is iets heel anders dan een heel veilig vaccin dat maar voor 30 procent werkt. Het is ook mogelijk dat we met een combinatie van vaccins moeten werken met verschillende indicaties. Dat je een ander type vaccin gebruikt voor de gezondheidswerkers dan voor de kwetsbare groepen. Dat zullen pittige discussies worden, want wat ik nu vertel, is de puur wetenschappelijke achtergrond. Maar uiteraard zal daar ook ongelooflijk veel over gelobbyd worden en zal daar heel veel emotie bij te pas komen. En toch zullen we dat als wetenschappers en beleidsmakers heel neutraal, objectief en systematisch moeten doen. En dan heb ik het nog niet over die mensen van wie we denken dat ze het best gevaccineerd kunnen worden en die zich niet willen laten vaccineren.’ 

Over het verplichten van het coronavaccin spreekt Vlieghe zich liever niet uit: ‘Ik denk dat we eerst moeten kijken naar wat we hebben en wat de pro’s en de contra’s zijn.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20