Geld lenen voor korte periode / tijd

In bepaalde gevallen kun je behoefte krijgen aan tijdelijk wat meer financiële speelruimte, bijvoorbeeld vanwege het feit dat je een vervanging of reparatie uit moet (laten) voeren van je auto of een onmisbaar huishoudelijk apparaat. Tegenwoordig is het gelukkig prima mogelijk om bij uiteenlopende kredietverstrekkers geld lenen voor een korte periode. Op die manier kun je dan toch een belangrijke rekening betalen of een urgente uitgave doen zonder eerst op de storting van je salaris te wachten.

Voorwaarden voor het aangaan van een kortlopende lening

Op het ogenblik dat je slechts voor een korte tijd geld wilt gaan lenen, dan zul je doorgaans wel aan enkele voorwaarden dienen te voldoen en rekening te houden met een aantal zaken, zoals onder andere de looptijd van de lening omdat deze bepalend zal zijn voor de mogelijke leenvormen die je aan zou kunnen gaan. Om je alvast een handje te helpen hebben we een aantal veel gebruikte leenvormen voor je op een rijtje gezet en deze van een korte beschrijving voorzien:

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet gaat doorgaans niet gepaard met een minimale looptijd. Je kunt dus altijd deze leenvorm meenemen in je overwegingen op het moment dat je voor een korte tijd geld zou willen lenen. Bij een doorlopend krediet moet je echter wel rekening houden met het feit dat er een relatief hoge rentevergoeding betaald dient te worden over de openstaande schuld. Aan de andere kant kun je bij een doorlopend krediet wel tussentijds altijd kosteloos geld aflossen en eveneens het afgeloste gedeelte van de lening opnieuw opnemen wanneer dat nodig is. Een belangrijk gevolg van deze flexibele manier van geld lenen, is echter dat je van tevoren nooit exact zult weten wat de lening je uiteindelijk zal gaan kosten en op welk moment je de schuld volledig terug zult hebben betaald.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening kent, in tegenstelling tot het doorlopend krediet, wel vaak een minimale looptijd. De looptijd van een persoonlijke lening kan echter wel sterk uiteenlopen per kredietverstrekker. Daar komt verder nog bij dat je niet bij elke aanbieders van leningen en kredieten terecht kunt wanneer je voor een korte tijd geld wilt gaan lenen in de vorm van een persoonlijke lening. Het aanbod aan kredietverstrekkers die persoonlijke leningen verstrekken zal om die reden dan ook enigszins zijn beperkt. In tegenstelling tot bij een doorlopend krediet is het bij een persoonlijke lening echter meestal niet mogelijk om tussentijds kosteloos geld af te lossen of het afgeloste deel opnieuw op te nemen.

Minilening

Bij een minilening wordt over het algemeen ook geen minimum gehanteerd, maar daar staat wel tegenover dat er altijd sprake zal zijn van een maximum leenbedrag en maximale looptijd. De looptijd van een minilening mag wettelijk gezien namelijk niet langer zijn dan drie maanden. De maximale leensom is bij een minilening daarnaast meestal beperkt tot hooguit 1000 euro. De beperkingen die gekoppeld zijn aan een minilening zorgen er echter eveneens voor dat er geen check bij het CKP uit hoeft et worden gevoerd op het moment dat je hier een aanvraag voor hebt ingediend bij de kredietverstrekker. De kans dat je voor een korte tijd op deze wijze geld kunt lenen, is dan ook bijzonder groot. De kosten die aan een minilening verbonden zijn, zijn overigens wel als zeer hoog te betitelen.

(Minimale) hoogte van de lening

De minimale hoogte van een lening kan eveneens sterk uiteenlopen bij de diverse kredietverstrekkers die in ons land actief zijn. Het leeuwendeel van deze aanbieders zal zelfs uit gaan van een minimum leensom, waarbij er wederom aanzienlijke verschillen waar te nemen zullen zijn en dan niet alleen tussen de verschillende aanbieders, maar eveneens tussen de diverse leenvormen die zijn aanbieden. Alleen op het moment dat je besluit om een minilening aan te gaan, zal de minimum leensom beperkt zijn. De minilening kent overigens wel altijd een maximaal leenbedrag. De hoogte van dit leenbedrag is bij haast alle leenvormen een bepalende factor bij de bepaling van de uiteindelijke leenkosten die de kredietnemer uiteindelijk zal moeten maken. Over het algemeen kun je uit gaan van de stelling: hoe meer geld je wilt lenen, hoe meer leenvergoeding er in rekening zal worden gebracht over de openstaande schuld. De kredietverstrekker loopt bij een grotere lening namelijk veel meer financieel risico. Om zich toch (voor een deel) in te kunnen dekken, zal de kredietverstrekker om die reden meestal deze hogere vergoeding moeten berekenen.

Afbetaling van een kortlopende lening

Op het ogenblik dat je geld wilt gaan lenen voor een korte tijd, dan zal deze lening in de meeste gevallen ook weer binnen een korte periode helemaal afbetaald dienen te zijn. Om die reden zullen de meeste periodieke aflossingen van een kortlopende lening vaakzeer hoog uitvallen en een gigantische invloed uitoefenen op het maandelijks beschikbare budget. Indien zeker weet dat je je dit ook echt kunt veroorloven, dan bespaar je natuurlijk wel fors op de rentekosten die over de lening worden berekend. Door het geleende geldbedrag weer op korte termijn af te lossen, zal er immers minder rente berekend hoeven worden omdat de nog openstaande schuld dan beperkt zal blijven.

Door, voordat je gedurende een korte periode geld wilt gaan lenen, na te gaan of je wel in staat zult zijn om de schuld geheel volgens de gemaakte afspraken af te lossen, dan kun je een breed scala aan problemen voorkomen. Je weet dan namelijk van tevoren exact wat je te wachten zal staan en met welke financiële zaken je rekening dient te houden. Zowel de leenkosten als de leenvergoeding zul je dan ook absoluut mee dienen te nemen in het maandelijks budget waar je mee te maken hebt. Op het ogenblik dat je twijfels hebt met betrekking tot je terugbetalingscapaciteit, dan is het zeker aan te bevelen om de betreffende leenaanvraag direct stop te zetten omdat de kans op financiële problemen achteraf immers op de loer zal liggen.

Geld lenen van een bekende

Wanneer je in een situatie terechtkomt waarin je gedurende een korte tijd een relatief kleine lening aan dient te gaan, dan kun je misschien financiële hulp krijgen van goede vrienden of bij iemand binnen je familie. Door deze stap te zetten kun je jezelf weliswaar leenkosten besparen, maar desondanks is de drempel voor een heleboel mensen in geldnood over het algemeen zeer hoog. De reden hiervoor kan vaak worden gevonden in het feit dat geld lenen van iemand die bekend met je is in een groot aantal gevallen gepaard zal gaan met een zekere druk die op de onderlinge relatie kan komen te staan.

Het is zelfs niet uit te sluiten dat een bepaalde mate van wantrouwen zal ontstaan die de onderlinge relatie tussen de kredietverstrekker en de kredietnemer aan kan tasten. Dit alles vinden de meeste mensen dan ook zeer vervelend en een goede reden om naar alternatieve manieren te gaan zoeken om hun tijdelijke geldzorgen de baas te worden. Indien je echter toch het besluit neemt om je familie of vrienden tijdelijk om financiële hulp te vragen, dan is het absoluut aan te bevelen om de afspraken die worden gemaakt duidelijk op papier te zetten en deze uiteraard ook stipt na te komen.

Geld lenen door middel van een kredietkaart

Zodra je tijdelijk wat extra geld nodig blijkt te hebben, dan kun je uiteraard ook nog het besluit nemen om met een kredietkaart betalingen te verrichten of geld op te nemen. Wanneer je weer over genoeg financiële middelen beschikt, kun je dan deze schuld weer aflossen. In bepaalde gevallen zal een kredietkaartmaatschappij geen extra kosten aan de kaarthouder berekenen wanneer deze de terugbetaling binnen een van tevoren overeengekomen termijn weet te voldoen. In de regel zul je echter rekening dienen te houden met behoorlijk wat extra kosten die bij deze manier van geld lenen om de hoek komen kijken.

Tijdelijk een negatief saldo op een zichtrekening

Bij sommige banken worden klanten in de gelegenheid gesteld om (tijdelijk) een negatief saldo op hun zichtrekening op te bouwen. In e volksmond staat dit fenomeen ook wel bekend als rood staan op je zichtrekening. Een negatief saldo hebben op een zichtrekening wil dus zeggen dat je, tot een bepaald bedrag, geld op kunt nemen waar je eigenlijk (nog) niet over beschikt. Dit kan soms erg handig zijn wanneer je voor een korte tijd even wat meer geld nodig hebt en je de rood stand op de rekening vervolgens weer snel weg weet te werken door het aan te vullen met bijvoorbeeld je binnengekomen salaris. Indien je namelijk nalaat om het negatieve saldo snel weer weg te werken, dan zul je voor de duur van een bepaalde tijd rood blijven staan en dus op een zeer dure manier geld lenen van je eigen bank. Over het negatief saldo dat je op hebt gebouwd, zal je bank immers een aanzienlijke rente gaan berekenen (vaak elke maand opnieuw als je de situatie niet hebt weten weg te werken).

Bovendien kun je nooit zomaar rood staan op je zichtrekening. De bank waar je deze rekening hebt lopen, zal immers altijd eerst haar goedkeuring gegeven moeten hebben hiervoor. Je bank is echter in alle gevallen vrij om je verzoek om een negatief saldo op te mogen bouwen om diverse r3edenen af te wijzen. Een aanvraag indien om rood te mogen staan op je zichtrekening zal dan ook zeker geen garantie zijn dat je verzoek ook zal worden ingewilligd door je bank. Daarnaast kan de bank, als deze akkoord gaat met je verzoek, bepaalde voorwaarden stellen aan het opbouwen van een negatief saldo op je zichtrekening, zoals een periodieke aanzuiving van het saldo. In de praktijk betekent dit dat je op een vooraf overeengekomen moment het saldo van je zichtrekening weer op nul moet hebben staan. Pas daarna kun je eventueel weer enige tijd rood staan. Je zult echter nooit de limiet kunnen overschrijden die de bank aan de rood stand heeft verbonden.

Conclusie

Geld lenen voor korte periode is over het algemeen een dure aangelegenheid en daarom zul je vooraf goed moeten beseffen welke gevolgen er hieraan verbonden zijn. Een kortlopende lening betekent namelijk ook dat je zeker moet weten dat je over voldoende geld zult beschikken op het ogenblik dat de looptijd is verstreken en je aan je terugbetalingsverplichtingen dient te voldoen. Wanneer dit namelijk niet kan, dan zul je jezelf alleen maar verder in de financiële problemen helpen omdat er in de regel hoge boetetarieven zullen worden berekend voor een te late, of uitblijvende, terugbetaling van een (deel van een) schuld. Om die reden is het mogelijk dat zelfs een geringe lening enorm hoge leenkosten op zal leveren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20