Eerste hulp bij betalingsproblemen

Financiële problemen komen in de beste families voor wordt vaak gezegd. Het kan inderdaad iedereen gebeuren, soms zelfs buiten je eigen schuld om. Wanneer je tot de onfortuinlijke mensen behoort dan lijkt je wereld helemaal in te storten. Bij de pakken neerzitten is echter geen optie, beter pak je de koe bij de hoorns en onderneem je de nodige actie.

Stop financiële problemen niet weg

Vandaag de dag zijn er steeds meer huishoudens die te kampen hebben met een kleine beurs. Dit betekent dat je elke euro, voordat je deze uitgeeft, meerdere keren om moet draaien. Bij iedere aankoop of betaling zul je je namelijk afvragen of deze wel noodzakelijk is en gepermitteerd kan worden.

Indien bij financiële problemen ook nog het noodlot een om de hoek komt kijken, bijvoorbeeld omdat een duur huishoudelijk apparaat, zoals een koelkast, plotseling stuk gaat dan lijkt de ramp compleet te zijn. Veel mensen herkennen zich direct in het plaatje van financiële problemen, mar er met anderen over praten is in de regel een groot taboe. Pas als het water iemand echt aan de lippen staat, dwingt de nood hem, of haar, vaak naar buiten te treden en hulp te zoeken.

Herkennen van betalingsproblemen

Er zijn maar weinig mensen die met anderen openlijke over hun schrijnende financiële situatie praten. In veel gevallen willen zij dit probleem voor hen zelf niet eens kennen. Toch is het van groot belang dat je financiële problemen op tijd onder ogen ziet en gepaste actie onderneemt.

Herkennen, en ook onderkennen, van betalingsproblemen in een vroeg stadium kan voorkomen dat je alsmaar verder in de problemen komt. Een aantal tekenen dat je financieel situatie niet helemaal in orde is, zijn:

  • je moet plotseling een groot huishoudelijk apparaat of je auto repareren of vervangen, maar je hebt niet voldoende, of zelfs helemaal geen, financiële reserve opgebouwd om de kosten op te vangen,
  • je kunt bepaalde betalingsverplichtingen niet meer (volledig of op tijd) voldoen.
  • Je uitgaven zijn groter dan de inkomsten waardoor er elke maand niet genoeg geld overblijft om van te leven.

Gevolgen van betalingsproblemen

Als je met betalingsproblemen te maken krijgt dan kun je soms rekeningen niet op tijd betalen. Het gevolg: je ontvangt aanmaningen en wanneer de betaling te lang op zich laat wachten zelfs:

  • boeterente,
  • aanmaningskosten,
  • volledige opeising van openstaande schulden,
  • Executieverkoop,

Oplossen van betalingsproblemen

Bij betalingsproblemen bestaat eigenlijk maar één juiste handelswijze: ga meteen in gesprek met de kredietverstrekker of andere schuldeiser. Op het moment dat je dit niet doet en bijvoorbeeld een poosje de ene rekening betaalt met het budget dat eigenlijk voor een andere betaling bedoeld was, dan zul je steeds verder in de financiële miserie terechtkomen. Bovendien die loop je dan de kans om extra aanmaningskosten en boeterente te moeten betalen. Wanneer je eenmaal met deze extra kosten te maken krijgt, dan kunnen de schuldenlasten op jaarbasis gemakkelijk met 20 procent oplopen.

Door op tijd in gesprek te gaan met je bank, of andere schuldeiser, en volledige openheid van je financiële zaken te geven, kun je vaak erger voorkomen. Een financiële instelling is er echter op gefocust om het uitgeleende geld volledig terug te krijgen. Om die reden zal een kredietverstrekker meestal niet meteen hard gespeeld, zeker niet als je je welwillend opstelt en eerlijk bent over je financiën. Door je kop echter in het zand te steken, loop je immers het risico dat uitstaande leningen volledig op worden geëist. In veel gevallen beland je dan in een soort negatieve spiraal en kunnen huisuitzetting en executieveilingen op de loer liggen.

Tip bij tijdelijke betalingsproblemen

Als je tijdelijk wat krap bij kas zit dan zijn er verschillende mogelijkheden om je geldzorgen te verlichten:

  • Vraag bij een schuldeiser een eenmalig een uitstel van betaling aan samen met een verlenging van de looptijd van de lening,
  • Vraag of je een ontstane achterstand in betaling achteraf in kunt lopen,
  • Vraag om een verlaging van terugbetalingstermijnen samen met een verlenging van de looptijd van de lening.

Indien je bij een schuldeiser je betalingsproblemen niet, of niet naar bevrediging, opgelost krijgt dan kun je je wenden tot een bureau voor schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is erop gericht om je op korte termijn weer financieel gezond te maken. Een deskundige op het gebied van geldzaken zal dan, samen met jou, kijken wat er kan verbeteren in je inkomsten- en uitgavenpatroon. Ook kan deze deskundige je bijvoorbeeld helpen bij de aanvraag van een zogenaamd saneringskrediet.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20