Geld lenen voor iemand anders

Een familielid of een goede vriend helpen, is iets wat voor de meeste mensen de normaalste zaak van de wereld is, maar wanneer het gaat om geld lenen voor iemand anders, dan is dit doorgaans opeens minder vanzelfsprekend. Hoewel je een dierbare op de meest uiteenlopende vlakken zou willen helpen, ligt deze vorm van hulp vaak erg gevoelig. Deze gevoeligheid heeft doorgaans vooral te maken met het financiële risico dat je loopt op het moment dat je geld gaat lenen voor een ander, je diens lening overneemt of wanneer je meewerkt aan een borgstelling.

Zodra je een lening af gaat sluiten voor een ander, zal het leencontract dus gewoon op jou naam staan. In de praktijk betekent dit dan ook dat je te allen tijde financieel verantwoordelijk gehouden zult worden voor de betalingsverplichtingen die hieraan zijn gekoppeld. Een kredietverstrekker heeft in dit geval namelijk (op papier) geld aan jou geleend en niet aan de persoon voor wie je deze lening aan bent gegaan. Wanneer de ander dus niet in staat zal zijn om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, dan zal de kredietverstrekker de openstaande schuld op jou trachten te verhalen. Geld lenen voor een ander is om die reden dan ook niet aan te raden, zelfs niet als je de persoon voor wie je de lening afsluit voor de volle honderd procent kunt vertrouwen. Je weet namelijk nooit wat er op financieel vlak bij hem, of haar, kan gebeuren waardoor de lening niet langer afbetaald kan worden.

Een lening overnemen van iemand anders

In het geval een dierbare je vraagt om een lening van hem, of haar, over te nemen, dan is dit doorgaans wel mogelijk. Je kunt dit onder andere doen om de ander van een te dure lening af te helpen (uiteraard zonder dat je jezelf daarbij in de problemen te komen. Je kunt een lening van iemand anders op uiteenlopende manieren overnemen:

  • je kunt de volledige schuld bij de kredietverstrekker in één keer afbetalen,
  • je kunt de maandelijkse aflossingstermijnen op je eigen naam over laten zetten,
  • je geeft de ander geld waarmee de lening af kan worden gelost,
  • je kunt de lening van de ander samen met een eigen lening oversluiten naar één voordelige lening.

Zelfs als je de lening van iemand anders overneemt, dan is het absoluut zaak om geld te lenen tegen de meest gunstige rente. Je dient dus van tevoren goed na te gaan bij welke kredietverstrekker je op een goedkope manier geld kunt lenen en daarnaast eveneens van de meest gunstige voorwaarden kunt profiteren. Verder zuil je in dit geval rekening dienen te houden met de belastingdienst die dit gebaar mogelijk zal beschouwen als een schenking aan je dierbare. Het familielid of goede vriend die je op deze wijze financiële hulp wilt bieden, zal dan ook vaak rekening moeten houden met het feit dat er schenkbelasting betaald zal moeten worden. Dit zal bijvoorbeeld aan de orde zijn als je gedurende één jaar meer geld aflost dan de daarvoor vastgestelde vrijstelling. Om die reden is het verstandig om altijd van tevoren goed na te gaan welk tarief er wordt gehanteerd.

Tip: Maak een gratis simulatie

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Een lening overnemen van iemand anders door de aflossing van schulden

Een vorm van geld lenen voor iemand anders kan ook betekenen dat je gewoon de openstaande schulden aflost door de restschuld over te nemen. Op het moment dat je hier echter voor kiest, is het essentieel dat je alles goed controleert, zowel bij een kredietverstrekker als bij een eventuele schuldeiser. Dit kun je onder andere doen door allereerst informatie in te winnen over de totale schuld die de ander nog open heeft staan. Wellicht dat er over deze schuld ook nog rente betaald worden. Door precies te weten hoe groot de openstaande schuld is, ben je er helemaal zeker van het feit dat je alle schulden af kunt lossen. Voor een kredietverstrekker, of welke andere schuldeiser dan ook, zal het namelijk geen enkel verschil maken door wie de openstaande schuld af wordt gelost. Het enige dat telt, is dat het uitgeleende bedrag (en de daaraan gekoppelde leenvergoeding) maar zonder problemen terug wordt betaald.

Een lening in termijnen aflossen voor iemand anders aflossen

Een andere optie om iemand anders van zijn, of haar, schulden af te helpen, is door de aflossingstermijnen op je eigen naam te laten zetten. Dit is een ideale manier om de ander te helpen, terwijl je zelf niet over zoveel financiële middelen beschikt om de openstaande schuld in één keer af te betalen. Door dit te doen, neem je dus als het ware de schuld over en betaalt daarbij zelf de aflossingen. De lening wordt immers op jouw naam gezet (natuurlijk kan dit alleen na goed overleg met de schuldeiser). In de regel zal een kredietverstrekker (of andere schuldeiser) niet moeilijk doen over een dergelijke overname van een lening.

Wel is altijd van groot belang dat jezelf niet aansprakelijk bent voor de betreffende lening, maar dat de ander dit zal blijven. Op het ogenblik dat je bijvoorbeeld besluit om de aflossingen na verloop van tijd niet meer te voldoen, omdat je dit financieel niet meer op weet te brengen, dan zal de schuld weer op naam worden gezet van de oorspronkelijke kredietnemer (of schuldenaar).

Borg staan voor de lening van iemand anders

In de regel zal het je niet snel aan worden geraden om borg te staan voor een lening van iemand anders. Dit neemt echter niet weg dat deze manier van hulp in een aantal gevallen aanzienlijk wat geldzorgen kunnen verlichten. Borgstelling was van bekend in het Romeinse recht en onder andere dankzij deze persoonlijke garanties, die werden gebruikt werden bij de verstrekking van leningen, heeft het oude Rome zich zeker langer welvarend kunnen blijven. Borg staan was toen zelfs een erezaak waardoor een verzoek om borg te staan doorgaans ook niet zonder gezichtsverlies geweigerd kon worden.

Borg staan is vandaag de dag nog altijd een bekend fenomeen en volop in gebruik. In sommige situaties kan borg staan voor iemand anders echter wel problemen met zich meebrengen. Deze problemen echter niet alleen betrekking hebben op de oorsprong, maar ook op de uitwerking. Borgstelling is tegenwoordig in de regel een mengeling van een verzoek van een dierbare om financiële hulp en een bepaalde vorm van emotionele chantage. Op het moment dat je gevraagd wordt om borg te staan voor een lening van een familielid of een goede vriend, dan zal dit in een heleboel gevallen samengaan met een dubbel gevoel omdat:

  • als je weigert om borg te staan voor de lening van de ander dit nadelig kan zijn voor de onderlinge relatie,
  • als je wel borg staat voor de lening van de ander dan zal je eigen financiële vrijheid en kredietwaardigheid hier altijd, in meerdere of mindere mate, onder te lijden hebben.

Borg staan voor de lening van iemand anders kan zeer verstrekkende gevolgen hebben en in het meest erge geval je zelfs tot een registratie op de zwarte lijst van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) opleveren. Een dergelijke registratie kan later, bijvoorbeeld als je zelf een lening aan wilt gaan, voor problemen gaan zorgen. Bovendien kan een financiële instelling, die je wel geld wil lenen, als gevolg van een CKP-registratie een risico-opslag op de rente in rekening gaan brengen.

Borg staan wordt dikwijls gezien als het verlenen van een zekere humane zekerheid. In tegenstelling tot andere zekerheden, zoals bij een hypothecaire lening, zal de borg persoonlijke garanties opleveren. De persoonlijke borgstelling heeft binnen bancaire wereld, en dan in het bijzonder onder de kredietverstrekkers, een menselijk touch mogelijk gemaakt. Er staat namelijk iemand anders garant voor het betalen van je betalingsverplichtingen waar je door het aangaan van een lening voor een zekere periode verbonden zult zijn.

Op het moment dat deze betalingsverplichtingen niet na kunnen worden gekomen, dan zal er echter absoluut frustratie ontstaan bij de persoon die zich borg heeft gesteld. Vaak wordt deze frustratie als erger ervaren dan het verdriet dat gepaard gaat met de materiële schade die hierbij komt kijken. Niet alleen zal namelijk een bepaald geldbedrag verloren gaan, maar ook zal de goede relatie verloren gaan op het moment dat de borg tot levering wordt gevorderd. Op die manier zal een dergelijke mislukte lening dan ook altijd een desastreuze uitwerking hebben op hechte familieband en zelfs een jarenlange vriendschap. De borgsteller zal immers zichzelf verwijten gaan maken, bijvoorbeeld omdat hij of zij zich te goedgelovig vindt, maar daarnaast de schuldenaar het verwijt maken dat deze zich niet verantwoordelijk heeft gedragen.

Wanneer je borg staat voor de lening van iemand anders dan zou er gesproken kunnen worden van een soort driehoekrelatie. De kredietverstrekker heeft immers niet genoeg vertrouwen in de aanvrager van een bepaalde lening en daardoor zal er dus onvoldoende zekerheid bestaan ten aanzien van de aflossing van de schuld (inclusief de verschuldigde rentevergoeding). De persoon die bereid is om borg te staan, zal het gebrek aan vertrouwen van de kredietverstrekker ten aanzien van de aanvrager van de lening weten te herstellen door te zorgen voor kredietwaardigheid. Als gevolg van de aanwezigheid van kredietwaardigheid zal de lening wel verstrekt kunnen worden en de oorspronkelijke kredietnemer zijn, of haar, leendoel kunnen bekostigen. Met andere woorden; als gevolg van borgstelling zul je kapitaal weten te mobiliseren en zo de economie draaiende houden.

Voordelen van persoonlijk borg staan mits je de financiële last, die hiermee gepaard zal gaan, door je gedragen kunnen worden. Natuurlijk zal het je zeker ten goede komen als je over voldoende vermogen beschikt omdat borg staan dan namelijk een stuk gemakkelijker zal worden als je je deze last kunt veroorloven. Wanneer je borg wilt staan, dan hoeft dit bij voorbaat niet als onverstandig te worden beschouwd. Als borgsteller heb je immers een bepaalde voorkennis ten aanzien van de persoon die de lening aan is gegaan. Je weet namelijk precies welke dingen, met betrekking tot de lening die af is gesloten en de persoon die deze aan is gegaan, geruststellend en vertrouwenswekkend zijn. De kredietverstrekker heeft deze specifieke kennis echter helemaal niet.

Conclusie

Geld lenen voor iemand anders, een lening van een ander overnemen of borg staan voor een lening van een familielid of goede vriend, hoef niet per definitie onverstandig te zijn. Je moet echter wel altijd goed weten waar je mee bezig bent als je een dergelijke stap zet, en wat de gevolgen van deze actie zullen zijn. Geld lenen voor iemand anders brengt immers altijd bepaalde financiële risico’s met zich mee waar je zeker niet blindelings aan voorbij mag gaan. Niemand zit er immers op te wachten om, door geld voor iemand anders te lenen, zelfs in de (financiële) problemen terecht te komen. Je kunt dit risico voor een groot deel voorkomen door van tevoren altijd de nodige informatie in te winnen bij de betreffende instanties. Bovendien doe je er verstandig aan om alle gemaakte afspraken, met betrekking tot het geld dat je leent voor iemand anders, duidelijk op papier te zetten en niet al te goedgelovig te zijn (zelfs niet als het om één van je dierbaren gaat).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20