Geld lenen om schulden af te lossen

Over het algemeen zal er vanuit gegaan worden dat je niet meer geld kunt lenen op het ogenblik dat je al zwaar in de schulden zit en dus ook op de beruchte ‘zwarte lijst’ van het CKP (Centrale voor Kredieten aan particulieren) staat vermeld. Toch zijn er soms nog wel een paar wegen te bewandelen en kun je dus, zelfs met een minder gunstige persoonlijke- en/of financiële situatie toch nog geld lenen. Hoe dit precies in zijn werk gaat, zullen we je hieronder uit de doeken doen.

Geld lenen met openstaande schulden

Opnieuw een bepaald geldbedrag gaan lenen terwijl je al één of zelfs meerdere openstaande schulden op hebt gebouwd, hoeft niet altijd een probleem te zijn. Op het ogenblik dat je bijvoorbeeld maar één of een paar kleine leningen af hoeft te betalen, zullen de meeste kredietverstrekkers het waarschijnlijk geen probleem vinden om je nog een lening te verstrekken. Op die manier kun je bijvoorbeeld een kredietkaart gebruiken naast de autolening die je hebt lopen. Maar ook een lening af hebben gesloten met elke maand 100 euro aan aflossingskosten en een looptijd van 30 maanden, terwijl je ook nog probleemloos een hypotheek geregeld krijgt. De vuistregel bij het krijgen van meerdere leningen is vaak dat je totale schuldenlast niet meer dan 40 procent mag bedragen van je netto gezinsinkomen.

Tip: simuleer hier enkele kleine leningen:

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€ 500€ 10.001Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000 Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Je staat op de zwarte lijst van het CKP

Personen die een lening reeds drie maanden niet meer af kunnen betalen, zullen vermeld worden op de zogenaamde ‘zwarte lijst’ van de CKP. Deze lijst wordt telkens bijgewerkt en omvat alle afgesloten leningen en kredieten van België. Steeds wanneer je een lening- of een kredietaanvraag doet, dan zul je de kredietverstrekker toestemming dienen te geven om een toetsing uit te mogen voeren bij het CKP> er zal dan namelijk na worden gegaan of je naam op de beruchte lijst voorkomt. Op het moment dat dit inderdaad het geval blijkt te zijn, dan is dit vaak niet bepaald gunstig als je een nieuwe lening aan wilt gaan. Toch wil een registratie bij het CKP ook niet automatisch zeggen dat je helemaal geen lening meer kunt krijgen.

Het is bovendien niet zo dat wanneer je eenmaal geregistreerd staat je naam ook altijd op de zwarte lijst blijft staan. Na een aantal jaren zul je naam immers weer van de lijst worden geschrapt, zodat je weer met een schone lei kunt beginnen. Over het algemeen wordt je naam één jaar nadat een lening helemaal af hebt gelost verwijderd uit de databanken van het CKP. Bij een hypotheek lening en in bepaalde uitzonderlijke situaties zal je naam echter pas na tien jaar worden geschrapt.

Hoewel de overheid de databanken bij het CKP in het leven heeft geroepen, is dit absoluut niet gebeurd om mensen in financiële problemen het nog lastiger te maken. De lijst is juist bedoeld om de doorsnee kredietnemer in bescherming te nemen. Natuurlijk is deze registratie eveneens van groot belang voor onder andere de kredietverstrekkers omdat zij op die manier meer zekerheid kunnen krijgen over de terugbetaling van het door hen uitgeleende geld. De zwarte lijst dient dus eigenlijk als hulpmiddel voor mensen die minder goed met geld om kunnen gaan doordat hiermee voorkomen kan worden er steeds opnieuw schulden gemaakt kunnen worden. De kans dat kredietnemers in een vicieuze cirkel terecht komen en voortdurend geld gaan lenen om bestaande leningen mee af te betalen, zal daardoor een stuk kleiner worden. De zwarte lijst kan dus eerder worden beschouwd als een belangrijke beschermingsmaatregel, in plaats van een straf.

Geld lenen terwijl je op de zwarte lijst staat

Op de eerste plaats is het goed om te weten dat er meerdere soorten registraties bij het CKP bestaan. Achter de naam van een kredietnemer kan bijvoorbeeld ook de soort wanbetaler weer worden gegeven waartoe iemand wordt gerekend, maar eveneens kan er staan vermeld dat iemand wel schulden heeft, maar deze altijd volgens afspraak aflost. Uiteraard kan een registratie ook vermelden dat iemand er niet in slaagt om elke maand een deel van de openstaande schulden af te betalen of wanneer hij, of zij, schuldbemiddeling krijgt.

Met andere woorden: er zijn verschillende gradaties te onderscheiden in de databanken van het CKP. Deze gradaties vervullen dan ook een cruciale rol tijdens de aanvraagprocedure van een nieuwe lening. Hoe ernstiger de financiële problemen van een persoon zijn, hoe lastiger het zal worden om een (nieuwe) lening te krijgen. Overigens zullen er grote verschillen waargenomen kunnen worden tussen de verschillende kredietverstrekkers bij het hanteren van de ‘zwarte lijst’. De ene kredietverstrekker zal bijvoorbeeld nooit een lening verstrekken op het moment dat een aanvrager van een lening op de lijst voorkomt, terwijl een andere aanbieder zich juist sterk heeft gericht op het verstrekken van leningen aan personen in financiële problemen (en dus een negatieve CKP-notering).

Zekerheden voor de kredietverstrekker

Om te voorkomen dat een kredietverstrekker zelf failliet gaat door onverantwoorde leningen en kredieten te verstrekken aan mensen in geldnood, dienen er een aantal zekerheden ingebouwd te worden met betrekking tot de terugbetaling van het geleende geldbedrag en de bijbehorende leenvergoeding. Om die reden zullen er altijd duidelijke afspraken worden gemaakt waar elke kredietnemer zich aan dient te houden.

Als kredietnemer zul je onder andere je goede wil dienen te tonen en bewijzen aan moeten leveren dat je je uiterste best zult gaan doen om de lening volgens de overeengekomen voorwaarden terug te betalen. De kredietverstrekker kan je bijvoorbeeld vragen om te erkennen dat je minder goed met geld om kunt gaan of wellicht eisen dat je een meer budgetvriendelijk leven gaat leiden en dus je leefstijl aan gaat passen aan de financiële middelen die je tot je beschikking hebt.

Daarnaast is het vaak eveneens nodig om het maandelijks af te lossen geldbedrag lager uit te laten komen dat het bedrag dat je voorheen af diende te lossen. Je hebt immers al laten zien dat je een dergelijke manier van aflossing je niet goed afging. Met andere woorden: het gesprek met de kredietverstrekker zal in de regel geen plezierig onderonsje zijn omdat je zult moeten laten zien dat je dit keer wel in staat bent om de lening probleemloos af te betalen. Doe je dit namelijk niet dan zal de kredietverstrekker niet snel geneigd zijn om je de gevraagde lening toe te kennen.

Soorten leningen bij openstaande schulden

Op het moment dat je geld wilt gaan lenen, terwijl er nog één of meerdere schulden openstaan, zal helaas betekenen dat je niet uit een breed scala aan mogelijkheden een keuze kunt maken. Vaak zul je je financiële nood dan ook de baas moeten proberen te worden met één van de volgende leningen.

  • Een flitskrediet, ook vaak als een minikrediet aangeduid, is een lening die speciaal in het leven is geroepen om een moeilijke financiële periode te overbruggen. Kredietverstrekkers zullen je in dit geval enkele honderden euro’s willen lenen waarmee je de aflossing van je schuld van die betreffende maand kunt voldoen. Een flitskrediet moet je in de regel echter wel al binnen twee tot vier weken weer terugbetalen samen met een fors bedrag aan leenvergoeding.
  • Overschrijving van het hypothecair krediet:het is soms mogelijk om opnieuw geld te lenen als je je woning als onderpand wilt gebruiken. Dit kan helaas niet in alle gevallen, maar bijvoorbeeld wel om een tijdelijke financiële tegenslag op te vangen of te overbruggen. Hierbij kun je onder andere denken aan een plotselinge werkloosheid. Uiteraard zal de kredietverstrekker niet snel geneigd zijn om je op deze manier geld te lenen als blijkt dat je je hypotheek altijd slecht afbetaald hebt.
  • Een zogenaamd ‘tweede kans krediet’ zal door bepaalde kredietverstrekkers worden verstrekt om een kredietnemer uit een erg onoverzichtelijke schuldenberg te kunnen helpen. Er zal in een dergelijke situatie over het algemeen een overzicht van alle openstaande schulden worden gemaakt. Vervolgens zullen deze schulden bij elkaar op worden geteld om zo het benodigde bedrag van een tweede kans krediet vast te stellen. Als het krediet wordt verstrekt, dan is het uiteraard de bedoeling dat dit wordt gebruikt om alle openstaande schulden mee af te betalen. Een belangrijk voordeel hiervan is dat je vanaf dat ogenblik nog maar één betaling per maand hoeft te doen, namelijk alleen de aflossingstermijn van het tweede kans krediet. Het zal op die manier dan ook een stuk minder lastig zijn om het overzicht over je geldzaken te kunnen houden.

Conclusie

Indien je schulden hebt, dan is het soms behoorlijk lastig om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Het kan zelfs gebeuren dat je de ene schuld met een andere af wilt gaan lossen. Wanneer je dit echter niet op een verantwoorde manier aanpakt, dan kan dit ertoe leiden dat je steeds verder in de problemen belandt (met alle vervelende gevolgen van dien).

Wanneer je dus geld wilt gaan lenen om openstaande schulden mee af te kunnen betalen, is het dan ook zaak om precies te weten waar je mee bezig bent. Alleen dan weet je immers ook zeker dat je op een verantwoorde manier bezig bent en niet steeds meer financiële lasten op je schouders gaat nemen. Blindelings steeds nieuwe leningen aangaan om oude schulden af te betalen heeft dan ook geen positief effect op je financiën. Op het moment dat je twijfelt over de mogelijkheden, of als je wel wat hulp kunt gebruiken van een deskundige op dit gebied, dan zullen de meeste kredietverstrekkers je graag de nodige informatie verstrekken en zelfs samen naar een passende oplossing gaan zoeken.

Als je financiële problemen zich zo hoog op hebben gestapeld dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien, dan is het wellicht beter om contact op te nemen met een adviseur van de schuldhulpverlening. Deze persoon kan dan op een objectieve manier naar je persoonlijke- en financiële situatie kijken en samen met jou een plan opstellen om op een goede manier weer schuldenvrij te kunnen worden. Niets doen, terwijl je schulden zich alsmaar hoger opstapelen, is echter nooit aan te bevelen omdat je dan alleen maar van de regen in de drup zult belanden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20