Geld lenen voor een tweede verblijf of vakantiehuis in het buitenland

 

Op het moment dat je plannen hebt om een tweede (vakantie)huis te kopen in het buitenland, dan zul je vast en zeker een heleboel vragen graag beantwoord zien. Je wilt namelijk niets liever dan probleemloos dat ideale plekje bekostigen, waardoor je er zonder zorgen kunt verblijven. Hierbij maakt het niet uit of je er nu alleen tijdens een vakantie verblijft of er bijvoorbeeld gaat overwinteren. Het bezitten van een tweede verblijf in het buitenland biedt immers niet alleen maar positieve aspecten met zich mee, maar uiteraard zitten er ook nadelige kanten aan dit verhaal. Bovendien zul je als bezitter van een tweede verblijf in het buitenland ook rekening moeten houden met bepaalde fiscale aspecten.

Geld lenen voor een tweede verblijf in het buitenland

Indien je daarentegen een tweede verblijf of vakantiehuisje in het buitenland wilt kopen, dan zal een kredietverstrekker je wellicht voorstellen om een hypotheek af te sluiten op je primaire woning (vanwege het feit dat die zich in België bevindt). Het aangaan van een dergelijke hypotheek zal natuurlijk altijd zekere risico’s: met zich meebrengen en kun je zelfs beide woningen verliezen wanneer je serieus in de problemen bent geraakt.

Sommige kredietverstrekkers hanteren speciale formules en diensten voor leningen voor de financiering van een tweede verblijf of vakantiehuis in het buitenland, waarbij bovendien dikwijls experts je zullen bijstaan en adviseren tijdens de praktische- en juridische afhandeling van de betreffende aankoop. Er zijn zelfs kredietverstrekkers die zich zelfs volledig toe hebben gespitst op het aankopen van een tweede verblijf in specifieke landen en soms hoef je daarvoor niet eens een hypothecaire inschrijving op je huidige woning te nemen omdat het een kredietformule betreft waarbij een onderhandse hypothecaire belofte van toepassing zal zijn op je tweede woning. In een dergelijk geval zul je eveneens altijd een waarborgverzekering af dienen te sluiten, met een premie die fors lager ligt dan de kosten voor een hypothecaire inschrijving. Daarbij komt verder dat deze formule snel en flexibel is vanwege het ontbreken van een notariële akte.

Moet ik de fiscus inlichten over mijn tweede verblijf in het buitenland?

Natuurlijk is het niet verkeerd om een tweede verblijf in het buitenland te hebben. Je kunt dus ook beter de belastingdienst hiervan op de hoogte te brengen, zelfs al zal dit betekenen dat je mogelijk belasting moet gaan betalen in België en zullen er na je overlijden successierechten betaald dienen te worden door je erfgenamen over dit tweede verblijf. Er zijn echter nog steeds een aanzienlijk aantal landgenoten dat gesteld zijn op enige discretie op het moment dat ze een tweede woning hebben in het buitenland vanwege het feit dat ze de aankoop ervan moeten kunnen verantwoorden met geld dat op een rechtmatige manier is verdiend.

In diverse media is er de laatste tijd een heleboel te doen geweest over landgenoten die een tweede verblijf bezitten over de grens. In bepaalde gevallen zal echter ook je plaatselijke belastingcontroleur op de hoogte zijn van je tweede verblijf of vakantiewoning in het buitenland omdat er door verschillende landen informatie uit wordt gewisseld op dit gebied. Zo kunnen de autoriteiten van een ander land bijvoorbeeld de aankoopakten van onroerend goed dat gekocht is door Belgen aan de Belgische belastingdienst overhandigen.

Een dergelijke uitwisseling van gegevens zal overigens niet altijd efficiënt verlopen, maar je kunt absoluut stellen dat op het moment dat je een tweede verblijf koopt in bepaalde landen de kans groot is dat de belastingcontroleur in België dit ter oren zal komen. De vraag blijft dan echter wel of er ook daadwerkelijk wat met deze informatie zal worden gedaan. Dit zal namelijk niet in alle gevallen zo zijn.
Ondanks een heleboel verdragen die zijn gesloten tussen België en een groot aantal landen kan er niet worden gesproken van een geregelde uitwisseling van informatie tussen deze landen en de fiscus in ons land. Maar uiteraard zal de automatisering hier zeker verandering in gaan brengen in de nabije toekomst waardoor je zeker niet uit kunt sluiten dat er een Europese databank zal zijn aangelegd zodat de belastingdiensten de beschikking krijgen over alle informatie die zijn nodig hebben. Op dit moment is het echter nog niet te voorspellen wanneer dit scenario werkelijkheid gaat worden.

Moet ik belasting betalen over het tweede verblijf in het buitenland?

Op het ogenblik dat je met officieel verdiende inkomsten, of met het kapitaal uit je groepsverzekering, een tweede verblijf in het buitenland koopt, dan willen veel mensen toch liever niet dat de belastingdienst hier van op de hoogte is. De reden: je zult zwaar worden belast onder de noemer ‘wereldinkomen. Met de term wereldinkomen wordt alles bedoeld wat je ergens op aarde verdient. Dit inkomen dien je echter ook te vermelden in je Belgische belastingaangifte.

Wanneer je dus een tweede verblijf in het buitenland verhuurde, dan zul je de werkelijk ontvangen huurinkomsten, of de huurwaarde op het moment dat je het pand niet verhuurde, door dient te geven aan de fiscus in België. De fiscus zou je dan hierop kunnen belasten, maar gelukkig heeft ons land met een groot aantal landen een zogeheten dubbel¬belastingverdrag afgesloten. In een dergelijk verdrag is vrijwel altijd voorzien dat het land waar het tweede verblijf staat, belasting mag heffen op de inkomsten, of de huurwaarde van het onroerend goed. In ons land zul je dan niet meer worden belast op de huurwaarde of -inkomsten van je bezit over de grens.

De belastingdienst in België zal alleen de buitenlandse huurwaarde, of de effectieve huurinkomsten (na eerst de eventueel al in het buitenland afgedragen belasting) gebruiken bij de bepaling van de hoogte van de aanslagvoet op je overige inkomsten die in ons land belast kunnen worden. Maar wanneer je een aanzienlijk salaris hebt, en je dus reeds in de hoogste belastingschijf zit, dan zal er weinig verschil te merken zijn als je een tweede verblijf hebt in het buitenland.

Zie ook: wonen in het buitenland

In het land waar je een tweede verblijf of vakantiehuis bezit, zul je wel bijna altijd belasting dienen te betalen. Het kunnen eveneens lokale taksen zijn die te vergelijken zijn met de onroerende voorheffing in ons land. De soort en de hoogte van deze belastingen kunnen echter van land tot land sterk uiteenlopen. Omdat ieder land een eigen vastgoedbelasting zal kennen, is het zaak om van tevoren je goed te laten informeren hierover.

Vandaag de dag kun je in ons land niet van enig fiscaal voordeel profiteren wanneer je geld leent voor de financiering van een tweede verblijf of vakantiehuis in het buiten. Maar de Europese rechtspraak blijft in ontwikkeling en zal zeker steeds meer in die richting gaan verschuiven waardoor de kans op dergelijke voordelen in de toekomst waarschijnlijk wel mogelijk zal zijn.

Conclusie

Geld lenen voor een tweede verblijf of een vakantiehuisje in het buitenland zal, net zoals een lening voor een woning aangaan in België, betekenen dat je precies moet weten waar je mee bezig bent. In de praktijk betekent dit onder andere dat je de meest gunstige lening moet zien te vinden. Dit kun je doen door bij meerdere kredietverstrekkers (online) offertes aan te vragen en eventueel leensimulaties uit te voeren op de websites van aanbieders van interessante leningen. Niet alleen de kosten die bij een lening komen kijken, zul je echter goed onder de loep moeten nemen, maar ook de voorwaarden die worden gehanteerd als je besluit om van een bepaalde leenvorm gebruik te maken voor de financiering van een tweede verblijf in het buitenland.

Door een goede vergelijking te maken, kun je dan ook een heleboel besparen op de uiteindelijke leenkosten waar je mee te maken krijgt als je een tweede verblijf in het buitenland wilt financieren. Zelfs een gering renteverschil kan aan het einde van de looptijd van een lening al een aanzienlijk verschil betekenen omdat je te maken hebt met een forse leensom waar steeds weer rente over zal worden berekend. Daarbij komt verder dat ook de looptijd van de betreffende lening de uiteindelijke kosten zal beïnvloeden (bij een langere looptijd zal er immers vaker rente berekend kunnen worden over de openstaande schuld) en eveneens de druk op het maandelijks beschikbare budget zal bepalen (een korte looptijd zal deze druk verhogen en je dus minder financiële speelruimte geven).

Geld lenen zal dan wel altijd extra geld gaan kosten, en dus ook als je een tweede verblijf of een vakantiehuisje in het buitenland wilt financieren met behulp van een lening, maar desondanks kun je door verstandig te werk te gaan deze kosten een flink stuk naar beneden bijstellen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20