Financieringsgesprek of kredietgesprek met de bank voorbereiden

Talloze financierings- en kredietgesprekken zijn niet voldoende voorbereid. Dit terwijl een dergelijk gesprek van cruciaal belang is bij de besluitvorming van de kredietverstrekker. Het gewenste resultaat blijft dan in de regel en je verlaat behoorlijk gefrustreerd het gesprek. Bij de kredietverstrekker laat je bovendien een minder goede indruk achter. Zowel particulieren als ondernemers doen er dan ook verstandig aan om een financierings- of kredietaanvraag tot perfect voor te bereiden.

Emotioneel belast financierings- of kredietgesprek

In een heleboel gevallen zijn particulieren, maar eveneens beginnende ondernemers, niet zeker van zichzelf tijdens het financierings- of kredietgesprek. Vaak speelt het gevoel dat er gebedeld wordt om geld een belangrijke rol bij waardoor dergelijke gesprekken op voorhand al voorhand emotioneel belast zullen worden.

Zelf de controle houden

Het moeizame karakter van talloze kredietgesprekken is betreurend omdat door zelf de controle over het gesprek te houden je kans van slagen vergroot en de financiële middelen eerder beschikbaar komen. Voordat je aan een financierings- of kredietgesprek begint is het dan ook goed te weten wat:

 • echt belangrijk tijdens een dergelijk gesprek,
 • een kredietverstrekker zal interesseren,
 • het cruciaal belang is van een goede dossiervorming/.

Je voorbereiden op een kredietgesprek, eventueel met deskundige hulp, is zinvol als je:

 • meerdere financierings- of kredietgesprekken hebt gevoerd, maar je aanvraag telkens wordt geweigerd,
 • een startend ondernemer bent en een passende financiering zoekt,
 • een rekening bij een bank wilt openen en een optimale relatie op wilt bouwen,
 • een volgende stap in je onderneming wilt financieren,
 • accountmanager bij de bank je actuele cijfers in een persoonlijk gesprek wil inzien,
 • een nieuw financieringsmodel voorgesteld krijgt,
 • rekening-courantkrediet overtrokken is en je bankadviseur een gesprek wil,
 • je bijvoorbeeld denkt aan:
  • herfinanciering,
  • oversluiting van een lening,
  • schuldsanering.

Een bank voor je winnen als financiële partner

Om een bank voor je te winnen als financiële partner is het belangrijk om te weten hoe je een succesvol gesprek kunt voeren. Goede voorbereiding is hierbij van cruciaal belang al vanaf het moment dat je de afspraak gaat maken tot en met het gesprek dat gevoerd dient te worden. Goede voorbereiding zorgt er immers voor dat je zelfverzekerd en overtuigend een gesprek kunt voeren met je bankadviseur op een gelijkwaardig niveau.

Een goede voorbereiding bestaat in de regel uit de volgende stappen:

 • je maakt een afspraak met de juiste persoon,
 • je bereid je voor op relevante vragen die tijdens een financierings- of kredietgesprek aan de orde zullen komen,
 • je bereid je voor op het inhoudelijke deel van het gesprek door te bepalen wat de bank over je dient te weten,
 • je maakt een heldere en realistische omschrijving van je financierings- of kredietaanvraag samen met het leendoel,
 • je maakt een opsomming van een onderpand en andere zekerheden die door je bank geaccepteerd zullen worden,
 • je bereid alle benodigde documenten voor door deze overzichtelijk in een dossier te plaatsen,
 • je maakt een lijstje met zaken die je tijdens, maar ook na, het gesprek niet mag vergeten.

Belangrijke documenten:

Voor zowel particulieren als bedrijven is het zaak om de juiste documenten aan je kredietverstrekker te overleggen. In bepaalde gevallen zal een kredietverstrekker je vragen deze documenten voor het financierings- of kredietgesprek op te sturen. Als dit niet het geval is dan kun je:

 • het dossier op eigen initiatief opsturen,
 • het dossier tijdens het gesprek meenemen (met een eigen exemplaar voor de kredietverstrekker).

Op die manier kom je goed voorbereid over en kunnen een heleboel zaken gemakkelijk verduidelijkt worden door aangeleverde documenten.

Om geld te kunnen lenen bij een kredietverstrekker heeft deze alle gegevens nodig die betrekking hebben op je inkomen, inkomstenbelasting, vermogen, schulden, kredietwaardigheid en getroffen voorzieningen, zoals verzekeringen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en overlijden. Voor (beginnende) ondernemers is het uiteraard ook belangrijk om een meerjarenprognose, een liquiditeitsbegroting en het ondernemingsplan aan het dossier toe te voegen.

Wat levert goede voorbereiding op?

Een goede voorbereiding van een financieringsgesprek zal je neerzetten als prima voorbereid op een gelijkwaardige onderhandeling. Tijdens het gesprek zul je duidelijk, attent en emotioneel sterk voor de dag komen waardoor een zwaar gesprek je minder zullen belasten en rustiger verlopen. Verder weet je wat je kredietbehoefte is en je kunt deze helder verwoorden. Het gevolg van een degelijke voorbereiding van een financierings- of kredietgesprek is:

 • verkorting van de besluitvormingsprocessen,
 • overtuiging van de bank van je plannen,
 • de bank als financiële partner winnen,
 • je kent de belangen van je bank en bereikt vlotter je doel.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20