Geld lenen met weinig rente

De meeste mensen die geld willen lenen, zijn zich er absoluut van bewust dat hier altijd bepaalde kosten aan verbonden zullen zijn. Een kredietverstrekker zal immers niet zomaar (een deel van) zijn vermogen uit willen lenen. Niet alleen vanwege deze bereidheid om je een lening te verstrekken, maar ook vanwege het financieel risico dat bij het uitlenen van geld komt kijken, zal dan ook meestal een leenvergoeding over de openstaande schuld worden berekend. In de praktijk betekent dit dan ook dat de rente een belangrijke factor is bij de bepaling van de totale kosten die je over een lening moet gaan betalen.

Wat is rente?

De rente kan worden omschreven als een bepaald percentage dat wordt berekend over het geleende bedrag. De rente is dan ook een vergoeding die naast het geleende bedrag betaald dient te worden, en dus nog bovenop de aflossing van de schuld zal komen. Het gevolg van de berekening van een rentevergoeding over een lening is dat je meer geld terug moet gaan betalen dan je daadwerkelijk van een kredietverstrekker hebt geleend. Om die reden zal het afsluiten van een lening altijd geld kosten.

Bij het afsluiten van een lening zul je bovendien een keuze moeten maken tussen een vaste rente of variabele rente. Dus eigenlijk een keuze tussen zekerheid en een mogelijk voordeel.

  • Vaste rente: de rente wordt in dit geval voor de gehele looptijd van de lening vastgezet. De rentetarieven zullen in deze periode dus vaststaan op de vooraf overeengekomen hoogte. Zelfs als er gedurende de looptijd van de lening rentewijzigingen plaatsvinden, dan zul je daar met vaste rente niets van merken. Hoe langer de rentevaste periode duurt, hoe hoger de rente die berekend zal worden echter zal zijn. Hoe lager de actuele rente, hoe verstandiger het is om deze voor een langere periode vast te zetten omdat je dan zekerheid hebt en je voor de gehele looptijd de exacte maandlasten kent. Het nadeel van vaste rente is echter dat de rente wat hoger zal zijn dan een variabele rente. Bij een lange rentevaste periode kan de marktrente bovendien een sterke daling inzetten en op die manier onder de vaste rente komen die je af hebt gesloten. Uiteraard kan ook het omgekeerde gebeuren en zul je dus voordeel hebben van de lagere vaste rente waartegen je de lening af hebt gesloten.
  • Variabele rente: deze rente kan voortdurend wijzigen. De kredietverstrekker kan de variabele rente immers naar boven of beneden bijstellen, afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Bij het vaststellen van de variabele rente zal een kredietverstrekker onder andere kijken naar het Euribor tarief (het geldmarkttarief waartegen banken elkaar leningen in euro’s verstrekken). Door analisten worden voorspellingen gedaan over het verloop van de geldmarktrentes en de Euribor. Indien je deze analyses goed in de gaten houdt, dan kun je een goed beeld krijgen van de richting waarin de variabele rente zal gaan.

De hoogte van een rente die je over een lening moet betalen zal voor een belangrijk deel de hoogte van de maandelijkse leenlasten bepalen. Een variabele rente wil om die reden dan ook niet alleen zeggen dat de hoogte van de rente onzeker zal zijn, maar dat de hoogte van de maandlasten )en dus ook de uiteindelijke looptijd van de lening) telkens kunnen verschillen.

Geld lenen met weinig rente

Op het moment dat je van plan bent om geld te gaan lenen, en dit geen onderhandse lening betreft, dan doe je er uiteraard verstandig aan om op zoek te gaan naar een kredietverstrekker die je tegen zo min mogelijk rente een lening wil verstrekken. Soms kunnen de aanbiedingen van verschillende kredietverstrekkers erg minimaal lijken als het op de te berekenen rente aankomt. Maar wanneer je het renteverschil gaat beoordelen over de gehele looptijd van de lening dan kun je toch aardig wat geld besparen door voor de meest voordelige rente te kiezen. Zeker als je een behoorlijk grote lening af wilt sluiten kan al een tiende procent renteverschil een enorme invloed uitoefenen op de uiteindelijk leenkosten die je moet gaan betalen.

Vergeet de juiste looptijd niet te kiezen

De meeste mensen die geld gaan lenen, zullen op de eerste plaats hun aandacht richten op de rente die over de leensom in rekening zal worden gebracht. Toch is er nog een belangrijke factor die niet over het hoofd mag worden gezien bij het vinden van de meest goedkope lening, namelijk de looptijd (oftewel de duur van de lening). De looptijd zal immers ook bepalend zijn voor de totale rente die je over een lening moet gaan betalen.

Op het moment dat je bijvoorbeeld kiest voor een langere looptijd (omdat je de kosten over een langere periode uit wilt strijken) dan zal de kredietverstrekker dus een aantal keren extra de rente in rekening kunnen brengen over de nog openstaande schuld. Als gevolg hiervan zul je dus meer rentekosten moeten gaan betalen, in vergelijking tot wanneer je voor een kortere looptijd zou hebben gekozen bij dezelfde leensom. Uiteraard zul je bij een kortere looptijd wel rekening moeten houden met de hogere druk die op je budget uitgeoefend gaat worden door de hogere maandelijkse aflossingstermijnen.

Simulaties en offertes inzetten voor een gunstige rente

Op de financiële markten worden, door steeds meer kredietverstrekkers, allerlei leningen en kredieten aangeboden. Elke lening zal echter gekoppeld zijn aan een aantal specifieke voorwaarden, looptijd en uiteraard een rentepercentage. Veel mensen die een lening aan willen gaan, zien dan ook vaak door de bomen het bos niet meer waardoor de kans toe zal nemen dat ze een minder gunstige lening aangaan.

Gelukkig zijn er een aantal manieren om er relatief gemakkelijk achter te komen wat een bepaalde lening voor je kan betekenen en waar je rekening mee moet houden als je deze af gaat sluiten. Steeds meer kredietverstrekkers bieden hun potentiële klanten dan ook de mogelijkheid om op hun website een leensimulatie uit te voeren en/of een (online) offerte aan te vragen.

In de praktijk betekent dit dat je door het invoeren van een aantal persoonlijke-, financiële- en leengegevens binnen een paar minuten op de hoogte bent van de kosten en de duur van een bepaalde lening. Deze informatie kun je vervolgens gebruiken om een vergelijking te maken met de producten van andere kredietverstrekkers. Natuurlijk zul je in alle gevallen de algemene voorwaarden en de kleine lettertjes in het leencontract ook goed door dienen te nemen om vervelende verrassingen achteraf zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

Vergelijkingswebsites gebruiken om weinig rente te betalen

Bij het vinden van een lening met weinig rente kun je vandaag de dag ook gebruikmaken van zogenaamde vergelijkingswebsites. Dit zijn websites waar je leningen van verschillende kredietverstrekkers met elkaar kunt vergelijken. Je vergelijkt in de regel niet alleen op kosten, maar eveneens de looptijd. Met behulp van een paar muisklikken kun je tamelijk eenvoudig diverse rentes van leningen vergelijken.

Bij voorkeur maak je altijd gebruik van meerdere vergelijkingwebsites omdat de meeste van deze websites slechts de producten van een select aantal kredietverstrekkers zal vergelijken. De kans dat je een interessante lening misloopt als je maar 1 vergelijkingswebsite gebruikt, is dan ook bijzonder groot.

De werking van een vergelijkingswebsite kun je vergelijken met het uitvoeren van een simulatie of het aanvragen van een online offerte voor een lening. Op de website geen je je voorkeuren in, samen met de nodige persoonlijke- en financiële gegevens. Binnen een paar minuten zul je dan een list met de meest geschikte resultaten op je beeldscherm te zien krijgen. Over het algemeen zal de meest ideale lening bovenaan deze lijst vermeld worden. Via een vergelijkingswebsite is bovendien de volgende stap eenvoudig te zetten. Je kunt namelijk in een paar klikken een officiële offerte aanvragen, of zelfs de lening van je keuze direct aanvragen bij de betreffende kredietverstrekker.

Weinig rente door verantwoord lenen

Een aantal leenvormen staan bekend om hun hoge rentetarieven, terwijl andere manieren om geld te lenen juist wat minder leenkosten met zich mee zullen brengen. Over het algemeen zou je kunnen stellen dat hoe sneller je de leensom in handen wilt hebben, hoe meer leenvergoeding (en doorgaans dus rente) je moet gaan betalen over de openstaande schuld. Daarnaast zal ook een lening die voor de kredietverstrekker meer financiële risico’s met zich meebrengt vaak een hoger rentetarief gelden. Zo zal een lening waarbij het leendoel als onderpand kan dienen meestal aan een lagere rente zijn gekoppeld omdat de kredietverstrekker dan meer zekerheid heeft ten aanzien van de terugbetaling van zijn uitgeleende vermogen.

Op het moment dat je dringend geld nodig hebt, en dus niet bereidt bent om lang op de lening te wachten, dan zul je doorgaans op een forse rente moeten rekenen. Veel kredietverstrekkers grijpen dit soort situaties namelijk aan om meer geld te slepen uit de uitgeleende geldsom. Een aantal voorbeelden van leenvormen die gekoppeld zijn aan een relatief hoog rentetarief”

  • minileningen, kredietkaartschulden,
  • rood staan bij de bank (een negatief saldo op een zichtrekening),
  • kopen op afbetaling,
  • in termijnen betalen van een kredietkaartrekening.

Onderhands geld lenen is soms goedkoper

In bepaalde gevallen kan het een stuk voordeliger zijn om een zogenaamde onderhandse lening af te sluiten. Dit wil dus zeggen dat je geld leent bij een niet officiële kredietverstrekker, zoals een familielid, een vriend of zelfs een volkomen vreemde. Wanneer je geld kunt lenen bij een dierbare dan is de kans groot dat de kosten die aan deze lening zijn verbonden nihil zijn. Toch vinden een heleboel mensen het erg lastig om juist mensen in hun naaste omgeving om financiële hulp te vragen en lopen dus waarschijnlijk veel voordeel mis.

Een onderhandse lening aangaan bij een onbekende kan echter juist gepaard gaan met een heleboel extra leenkosten. Een groot aantal personen en organisaties bieden immers hun vermogen aan tegen absurd hoge rentetarieven en soms zelfs belachelijke leenvoorwaarden zoals de betaling van een bepaald bedrag voordat je een lening kunt krijgen). Verder zal het altijd maar de vraag zijn op welke manier deze malafide kredietverstrekkers aan het geld zijn gekomen dat ze als lening aanbieden. In een flink aantal gevallen zal dit geld afkomstig zijn uit illegale- en zelfs criminele activiteiten. Beter ga je, zelfs als je dringend geld nodig hebt, niet met deze partijen in zee want voor je het goed en wel beseft, zit je hierdoor nog dieper in de financiële problemen.

Conclusie

Geld lenen zal in de meeste gevallen de nodige kosten met zich meebrengen. Door echter goed op de rente te letten die over een lening wordt berekend, kun je echter voor een belangrijk deel deze kosten beperken. Een klein renteverschil kan immers enorme gevolgen hebben voor de totale leenkosten die je moet gaan betalen. Door een goede vergelijking te maken tussen verschillende leningen is het om die reden dan ook mogelijk om een heleboel euro’s in je eigen zak te houden. En dat is altijd mooi meegenomen op momenten dat je toch al in financiële nood verkeert.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20