Profiteer mee van een lage rente

Geld lenen kost geld is een slogan die je tegenwoordig steeds weer te horen krijgt als je een lening of een krediet af wilt sluiten bij een financiële instelling. Vandaag de dag is het echter voor een bank zelf ook mogelijk om tegen slechts 1 procent rente geld te lenen van de Europese Centrale Bank (ECB). Om als particuliere, en zelfs als zakelijke, lener zijn daarentegen aanzienlijk hogere rentes van toepassing als er geld wordt geleend.

Profiteren van de meest gunstige leenvoorwaarden

Door de aanzienlijke verschillen in de hoogte van de rente en een heleboel andere voorwaarden, bij het aangaan van een lening of krediet, kun je soms door de bomen het bos niet meer zien in de financiële wereld. Niet alleen zijn er grote verschillen tussen leenvormen waar te nemen, maar eveneens tussen de verschillende aanbieders ervan.

Soms heb je niet voldoende, of zelfs helemaal geen, eigen spaargeld om een bepaald project of een lang gekoesterde droom te financieren. Het maakt hierbij geen verschil of je nu een nieuwe wagen aan wilt schaffen die veel zuiniger rijdt dan het oude barrel dat je al jaren in je bezit hebt, of je huis wilt voorzien van isolatie om je in de toekomst te helpen bij het terugdringen van energiekosten.

Verminderen van leenkosten

Zodra je één of meerdere leningen hebt lopen, of binnenkort verwacht een lening nodig te hebben, dan is het goed om de bestaande voorwaarden met die van verschillende kredieten, leningen en aanbieders te vergelijken. Indien je bestaande leencontract niet tegen de gunstige leenvoorwaarden kan concurreren, dan kan een herschikking of schuldsanering je maandelijkse lasten die betrekking hebben op je lening dikwijls fors verminderen. Maar ook als je een nieuwe lening wilt aangaan, is het verstandig om te profiteren van de lage rentes van dit moment.

Richtlijnen van de Europese Unie voor consumptieve leningen

Wanneer je overweegt om een lening aan te gaan, of een bestaand krediet over te sluiten, dan is het altijd aan te bevelen om een vergelijking te maken met actuele voorwaarden met betrekking tot het lenen van geld. In 2011 heeft de Europese Unie richtlijnen opgesteld die het maken van dergelijke vergelijkingen nog eenvoudiger maken. Deze richtlijnen hebben betrekking op alle leningen aan consumenten en dan vooral voor:

 • persoonlijke leningen,
 • hypothecaire leningen;
 • rood stand op lopende rekeningen,
 • kopen op afbetaling,
 • financiële leasecontracten.

Als je een consumptieve lening afsluit dan heb je recht op:

 • de overhandiging van een Europees standaard informatieblad, door de kredietverstrekker of door de kredietbemiddelaar, voordat je een aanvraag voor een lening of krediet doet. Dit informatieblad bevat uitgebreide informatie met betrekking tot de kosten en alle overige voorwaarden waarmee je te maken krijgt als je een lening afsluit. De verstrekte informatie stelt je bovendien in staat om in heel Europa aanbiedingen te vergelijken op basis van gelijk gedefinieerde parameters,
 • een verplichte zorgvuldige controle van je kredietwaardigheid door de verstrekker van een lening of krediet. Deze controle dient uitgevoerd te worden voordat je overgaat tot het afsluiten van een lening of krediet. Bij twijfels over je terugbetalingcapaciteit, na een dergelijke controle, moet je van tevoren worden gewaarschuwd door de kredietverstrekker,
 • aansprakelijk stelling achteraf van de kredietverstrekker indien deze nalaat om je kredietwaardigheid te controleren, of als deze verzaakt om je te waarschuwen,
 • bescherming tegen minder goede leningen, en kredieten om op die manier te voorkomen dat je meer geld leent dan verantwoord is, geeft consumenten de mogelijkheid om een leencontract binnen 14 dagen na afsluiting, dit weer ongedaan te maken. De enige uitzondering op deze regel zijn leasecontracten en hypothecaire leningen.

Bestaande leningen en kredieten

Om onnodige leenkosten tegen te gaan en de concurrentie met betrekking tot bestaande consumenten leningen verder uit te breiden, kan een consumptieve lening of krediet altijd geheel of voor een deel vroegtijdig af worden gelost. Ook is maken de Europese richtlijnen het mogelijk om dergelijke leningen en kredieten over te sluiten. De leningnemer dient dan enkel het nog openstaande bedrag af te dekken. Er zullen echter geen kosten voor de vroegtijdige aflossing worden berekend.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • leningen en kredieten met vaste rente kunnen soms bij vroegtijdige terugbetaling binnen de fixperiode een financiële vergoeding inhouden. Deze financiële vergoeding mag echter niet meer bedragen dan 1 procent van het vervroegd afgelost geldbedrag,
 • bij hypotheken kan een opzegtermijn van hooguit een half jaar, samen met een boete van maximaal 0,5 procent, vastgesteld zijn bij vroegtijdige terugbetaling zonder de vooraf vastgestelde opzegtermijn in acht te nemen.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20